Axactor Capital

  1. Mer om
Axactor Capital

Axactor Capital MirakelAxactor har en av norges beste inkassoavdelinger og lang erfaring med fakturaoppfølging, Regnskap Axactor Capital AS · Personvernerklæring for Axactor Axactor Norway AS og Axactor Capital AS er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger relatert til inkasso og porteføljekjøp Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Axactor Capital AS, 917983747. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og AXACTOR CAPITAL AS (org.nummer: NO917983747) omsetning i forrige regnskapsår var kr 99,6 mill, endring i omsetning var 7 132 % og antallet ansatte var Axactor Capital AS har besøksadresse Grønland 53, 3045 Drammen og postadresse Postboks 673 Strømsø, 3003 Drammen. Selskapet ble stiftet i 2016 og er

Disse informasjonskapslene inneholder verdier basert på valg du har gjort for å skreddersy din opplevelse av vårt nettsted.

Axactor Capital AS

Våre løsninger sikrer at du får pengene raskere på konto og bedre likviditet. Vi tilbyr skreddersøm mot dine ulike kundesegmenter, rutiner og behov.

Se dette: Ferd capital

Siden oppstarten i 2015 har de vokst til å bli en av topp 10 inkassoselskaper i Europa med drift i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Italia og Spania.

Axactor leverer tjenester innen fakturadistribusjon, fakturaoppfølging, inkasso og porteføljekjøp, og har som mål å være det selskapet som raskest mulig bringer kapital tilbake til sine oppdragsgivere.

Løvdal kan altså ikke tvinges til å tilbakebetale gjelden sin. Kjøp av forfalte lån Finanstilsynets praksis med å gi inkassoforetak bankkonsesjon medfører at forfalte lån overdras fra en bank som driver bankvirksomhet til en ny bank som kun driver inkassovirksomhet.

Axactor Capital

Det er uheldig for skyldner, da overdragelsen har faktiske virkninger. Slike virkninger er at inkassoforetaket utøver en mer aggressiv inndriving enn den opprinnelige banken, og kan være mindre villig til å finne fram til minnelige løsninger om nedbetalingsordninger og lignende fordi de ofte har kjøpt lånene billig.

Et kjennetegn ved overdragelsene er såkalte «forward flow avtaler». I disse avtalene har den opprinnelige banken på forhånd forpliktet seg til å selge alle lån til inkassoforetaket, straks de misligholdes til en på forhånd fastsatt pris.

Fergerute skarberget

Prisen er ofte lavere enn lånets pålydende. Les også: Grepet som kan gjøre norsk brus like billig som svensk: Umulig å overse disse tallene At lånet selges til et lavt beløp er i seg selv støtende, kan hende så lavt at låntakeren ville hatt mulighet til å innfri med et tilsvarende beløp.

Pilar 3 rapport Axactor Capital AS

På side 2 under overskriften «Salg av misligholdte lån,» skriver Finanstilsynet: «Banken inngikk i juni 2018 en avtale om løpende salg av misligholdte lån i den norske porteføljen til Axactor, som derved har overtatt tapsrisikoen knyttet til lånene. I andre halvår av 2018 overførte banken misligholdte lån pålydende 453 millioner kroner til Axator. Balanseført verdi er lav sammenlignet med hovedstol, hvilket utgjør en betydelig tapsbuffer.

Selskapets kredittporteføljer og porteføljer ervervet gjennom forward-flow avtaler består av en stor andel mindre fordringer mot privatpersoner.

https://shishlov.info/1234.php

Selskapets kredittportefølje er godt diversifisert med hensyn til både geografi og enkeltengasjementer. Selskapet har følgelig heller ingen store engasjementer.

Axactor Norway fortsetter å satse lokalt

Videre stilles det i pilar 1 allerede strenge soliditetskrav til misligholdte engasjement i form av høy risikovekt med tilnærmet 150 prosent for hele fordringsmassen. Selskapet anser at misligholdsrisiko i selskapet er tilstrekkelig ivaretatt av regulatorisk minstekrav til kredittrisiko under pilar Restrisiko Restrisiko defineres som risikoen for at sikkerheter det tas hensyn til ved fastsettelse av kapitalkravet for kredittrisiko er mindre effektive enn forventet.

Selskapets fordringsmasse er i all hovedsak usikrede krav og det tas ikke hensyn til sikkerheter ved fastsettelse av kapitalkrav. Det vurderes således å ikke være et internt kapitalbehov for restrisiko. Selskapet er eksponert for motpartsrisiko gjennom sine plasseringer av overskuddslikviditet i form av bankinnskudd.

Bankinnskudd plasseres imidlertid kun hos banker med lav kredittrisiko.

Favorittoversikt

Hun har tidligere vært styremedlem blant annet i Seadrill Ltd. I henhold til norske retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse er han tilknyttet Geveran Trading Co Ltd, som eier og kontrollerer 521 840 723 aksjer i Norwegian Property ASA.

Han var med å etablere Søylen Eiendom AS i 2004. Selskapet åpnet i mai 2009 Norges første High End magasin, Eger. Dette innebærer bl. Dermed kan de også kjøpe langt større porteføljer.

AXACTOR CAPITAL Relaterte emner

Axactor Norway AS 09. Vi tar oss av fakturaoppfølging og inkasso! Axactor tilbyr tjenester innen inkasso og fakturaoppfølging og har en av Norges beste innfordringsmiljøer. Vi har over 30 års erfaring fra bransjen og har utviklet løsninger som effektiviserer din hverdag og som styrker din bedrifts økonomi. Fakturaoppfølging Ønsker du bedre likviditet og økt kontroll på dine kundefordringer? Vår løsning gir deg full kontroll over dine fordringer; skreddersydd for deg og dine kundegrupper.

AXACTOR CAPITAL Kommentarer:
Forfatter om Axactor capital
Lervik fra Hammerfest
Jeg nyter studere dokumenter energisk. Anmeldelse min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som schleudern.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net