Planet Merkur

  1. Mer om
Planet Merkur

Planet Merkur MirakelMerkur er den innerste og minste planeten i solsystemet og har en omløpstid rundt solen på 87,969 dager. Merkurs bane har den høyeste eksentrisiteten av alle planetene i solsystemet, og den har den minste aksehelningen er den innerste og minste planeten i solsystemet og har en omløpstid rundt solen på 87,969 dager. Merkurs bane har den høyeste eksentrisiteten av alle Merkur er den innerste og minste planeten i solsystemet. Den er bare litt større enn Månen, og er i likhet med Venus, Jorda og en Merkur ser ut til å ha en solid overflate, og er derfor kategorisert som en steinplanet Merkur er den innerste planeten i solsystemet. Merkur befinner seg bare 0,4 astronomiske enheter (1 astronomisk enhet er avstanden fra sola til

Kraterne på Merkur er oppkalt etter forfattere, kunstnere og komponister.

Atmosfære og magnetfelt Merkur kan ikke holde på en tykk atmosfære på grunn av den intense solstrålingen og planetens svake gravitasjonskraft. Merkurs atmosfære er derfor ekstremt tynn, bare en billiondel 10—12 av jordatmosfærens tetthet.

Fixi frisør horten

Atmosfæren består hovedsakelig av helium og tilføres av solvinden som fanges inn av planetens meget svake magnetfelt. Magnetfeltet har en styrke på under én prosent av Jordas magnetfelt, noe som skyldes Merkurs langsomme rotasjon. Oppbygning Merkur består som de andre steinplanetene av en kjerne som er omgitt av en mantel av stein og en hard skorpe.

Merkur har en gjennomsnittlig massetetthet på 5,43 gram per kubikkcentimeter. Dette er nesten like høyt som Jordas massetetthet, samtidig som omkretsen til Merkur knapt er en tredjedel av Jordas.

Merkur kan faktisk være jordens nærmeste nabo

Jordas massetetthet skyldes i stor grad kompresjon av materien på grunn av planetens gravitasjonskrefter. Jorden er i gjennomsnitt én astronomisk enhet AU fra solen. Men hvis du trekker Venus sin avstand fra Jordens, får du faktisk den gjennomsnittlige avstanden mellom deres baner og ikke avstanden mellom selve planetene, ifølge forskerne. Det er sju ganger kaldere enn kjøleskapets fryser hjemme.

Disse ekstreme temperaturforskjellene mellom natt og dag gjør Merkur til den planeten som har den største variasjonen i overflatetemperatur; over 600 °C.

https://shishlov.info/vyxidyp.php

Slike Merkur-passasjar fann stad 6. Den første romsonden som utforska Merkur var Mariner 10 1974-75. Merkur har ingen månar. Atmosfære Atmosfæren til Merkur er samansett av oksygen, kalium og natrium og er ekstremt tynn, tynnare enn laboratorieteknisk «vakuum» på jorda, på grunn av. For alle praktiske føremål kan ein difor sjå på Merkur som utan atmosfære. Gjennomsnittleg oppheld dei atmosfæriske atoma seg berre tre timar i Merkur sitt gravitasjonsfelt før dei forsvinn ut i rommet. Den intense solstrålinga og den svake gravitasjonen frå Merkur gjer at planeten ikkje kan halda på noko atmosfære.

Vår egen Måne har til sammenligning en diameter på 3476 km.

Merkurfakta Planet Mercury Illustrert Guide til Planeter

Merkur er på mange måter lik Månen. Overflaten er full av kratere og meget gammel.

Bli kvitt mus i hytta

Verken Månen eller Merkur har platedrift dvs. På den annen side har Merkur mye større middeltetthet 5. Merkur er det nest mest kompakte av de store legemene i solsystemet, bare forbigått av Jorda. Hadde det ikke vært for jordas gravitasjon, ville Merkur hatt større tetthet enn Jorda. Dette tyder på at Merkurs tette jernkjerne er relativt større enn Jordas.

Man tror jernkjernen har en radius som varierer mellom 1800 og 1900 km, og at det tynne ytre "skallet" av silikater tilsvarende Jordas mantel og skorpe har en tykkelse på bare 500-600 km. Merkur har bare blitt besøket av ett romfartøy; Mariner 10 som passerte Merkur tre ganger i 1973 og 1974. Avstanden til Sola er dessverre for kort til at den kan bli avbildet av Hubble-teleskopet uten å skade instrumentene.

Messenger skal samle inn data i ca.

Solsystemet: Jupiter

Overflaten er full av krater og klippelignende formasjoner. Noen av disse er hundrevis av kilometer i lengde og opptil tre kilometer høye. Planetenes atmosfærer Siden vår planet befinner seg i beboelig sone, er en steinplanet og i tillegg har en atmosfære som gjør at vi kan puste, er Jorden i dag den eneste planeten i Solsystemet hvor vi kan bo.

PLANET MERKUR Relaterte emner

Slik husker du planetene i solsystemet Med denne husketeknikken kan du lære rekkefølgen til planetene på en gøy måte. Kortversjonene er at en stjerne eksploderte og planetene oppstod av gassen og støvet rundt solen. For ikke så mange år siden trodde vi det var 9 planeter i solsystemet, men den niende planeten Pluto ble redusert til statusen «dvergplanet». Slik husker du rekkefølgen til planetene «Slik husker du» serien er levert av www. I denne huskeserien bruker vi et kodesystem fra 1 til 8 for å enkelt huske rekkefølgen til planetene. På den måten kan du nemlig si de forskjellige planetene i tilfeldig rekkefølge etterpå, som er mer imponerende enn å måtte telle seg frem fra begynnelsen hver gang. For å huske den første planeten, ser du først for deg hva tallet en ligner på en penn, og ganske naturlig vil du huske hva du bruker pennen til tegne MER KUeR.

Planet Merkur
PLANET MERKUR Kommentarer:
Rapportert den Planet merkur
Grimstad fra Narvik
Les også min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Kreuzstich. Jeg har lyst lese romaner lengselsfullt.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net