Telenor Norge As Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen

  1. Mer om
Telenor Norge As Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen

Telenor Norge As Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen VellykketHer finner du nyttige lenker og kontaktinformasjon for Telenor Norge. Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1360 Fornebu Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice T-We Box Mini HD 2840-C IPTV ESPERVIK DESIGN/APRIL 2016/POSTNORD/R Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice HD PVR 5743-CDX IPTV KOM I GANG T-WE IPTV/ 2016/ESPERVIK Canal Digital Kabel blir Telenor Postboks 1418 Oasen, 5844 Bergen · Kundeservice telefon 915 09000 • telenor.no telenor Postboks 1418 Oasen, 5844 Bergen. Telenor Norge AS er Norges desidert største TV- og bredbånd leverandør og

Rengjør boksen, og tørk deretter av med en myk og tørr klut. Ikke bruk alkohol, malingstynner eller en kjemisk behandlet klut til rengjøringen. Slike kjemikalier kan skade overflaten. Før du ber om service Hvis det oppstår problemer med boksen, bør du lese igjennom denne delen av veiledningen for feilsøking. De vanligste problemene gjelder kabeltilkoblinger. Kontroller først at boksen er riktig tilkoblet.

Du kan kontrollere at alle kablene er på riktig plass ved å koble dem fra og deretter koble dem til igjen. Hvis ingen av løsningsforslagene på de neste sidene eller på kabel.

Generelle problemer Standby-indikatoren på boksens frontpanel lyser ikke Kontroller at veggkontakten tilfører strøm. Den grønne LEDlampen på boksens strømforsyning lyser når strøm tilføres. Prøv å koble fra kablene og koble dem til igjen for å sikre at de er ordentlig plugget i. Standby-indikatoren på boksens frontpanel lyser rødt Boksen er i standbymodus. Trykk på på fjernkontrollen for å sette boksen i bruksmodus. Koble sammen fjernkontroll og boks Fjernkontrollen og boksen ble koblet sammen under installasjonen.

Ved for eksempel bytte av fjernkontroll eller boks, må du koble den nye fjernkontrollen og boksen sammen. Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus. Hold tastene [Menu] og [OK] samtidig inne i tre sekunder. Fjernkontrollen er nå i sammenkoblingsmodus i 30 sekunder.

Sett boksen i sammenkoblingsmodus. Åpne frontpanelet på boksen. Trykk inn tastene pil opp og pil ned på boksen samtidig, til meldingen «Dekoderen er nå klar til å bli koblet sammen med fjernkontrollen» vises på TV-skjermen. Følg anvisningene på TV-skjermen for å koble sammen fjernkontrollen og boksen. Trykk inn pil opp og pil ned samtidig Velkomstbilde vises ikke på TV-en Det kan hende at må du endre videooppløsningen på boksen. Trykk på -knappen bak dekselet på boksens frontpanel for å se gjeldende oppløsning.

Mens denne blinker, kan du trykke på gjentatte ganger for å bla deg gjennom oppløsningene. Når ønsket oppløsning blinker på frontpanelet, venter du til oppløsningen endres. Når verdien er endret, slutter den å blinke. Hvis du fortsatt ikke kan se bildet eller bildekvaliteten ikke er tilfredsstillende, trykker du to ganger på for å bytte til en annen oppløsning. Gjenta prosessen til du ser TV-bildet eller oppnår ønsket oppløsning.

Du finner ingen kanaler Kontroller at nettverkskabelen er ordentlig tilkoblet. Bildet på TV-skjermen endrer farge Noen av boksens programvareinnstillinger er gått tapt. Slå av boksen, og vent noen sekunder før du slår den på igjen. Bildet på skjermen løser seg opp i synlige firkanter Dette kan skyldes at signalet inn til boksen er for dårlig.

Kontroller at nettverkskablene er ordentlig festet i ruteren og i boksen. Kontroller også at det ikke er noe i nærheten av boksen som kan påvirke signalet, for eksempel trådløs ruter, basestasjon til trådløs telefon etc.

Dette kan skje etter et strømavbrudd eller etter at boksen har vært koblet fra strømkilden. TV-skjermen er tom, eller det vises «snø» på skjermen Kontroller at TV-en er stilt inn til å motta signal fra den inngangen du har koblet T-We-boksen til. Trykk på for å sette boksen i bruks modus. Noen av tilkoblingene kan være løsnet. Kontroller alle tilkoblingene. Slå boksen av og deretter på igjen etter noen sekunder.

Bildet ser ut til å være «sammenklemt» fra side til side eller topp til bunn eller avkuttet øverst og nederst på skjermen Visningsformatet stemmer ikke med TV-en. Prøv en annen innstilling. Trykk på og velg Innstillinger, Dekoderinnstillinger, TV-innstillinger for å endre innstillingene. Hvis lyden er dempet, skrur du den opp igjen ved hjelp av Volum opp-tasten på boksens fjernkontroll. Kontroller at volumet på boksen, lydanlegget eller TV-en er høyt nok.

Trykk på volumtastene på boksens fjernkontroll eller på TV-en. Kontroller at boksen er riktig koblet til TV-en eller lydanlegget. Kontroller at TV-en støtter surroundlyd hvis du har stilt inn boksen til å levere surroundlyd Dolby Digital. Hvis TV-en ikke støtter surroundlyd må du velge Stereolyd under Lydinnstillinger. Trykk på og velg Innstillinger, Dekoderinnstillinger, Lydinnstillinger for å endre innstillingene.

Ukesarkiv Du finner ikke programmet i kanalens Ukesarkiv, selv om du vet at dette gikk på TV tidligere denne uken Ikke alle kanaler har Ukesarkiv og noen programmer kan mangle på grunn av ulike programrettigheter for de forskjellige kanalene.

Start forfra Start forfra virker ikke selv om dette har virket på kanalen tidligere Start forfra fungerer på et utvalg kanaler og programmer på grunn av ulike rettigheter hos de forskjellige kanalene. Ikonet programmer som har denne funksjonen. Visse sikkerhetsforholdsregler må imidlertid følges for å sikre trygg og pålitelig bruk av enheten. Følg retningslinjene nedenfor for å unngå elektrisk støt. Påse at strømledningen kobles til et standard strømuttak. Husk at kroppskontakt med strøm kan være dødelig.

Kontroller at alle kabler, også strømledningen, er koblet forskriftsmessig til boksen før du kobler boksen til strømuttaket.

Last ned angreskjema her

På samme måte må du alltid koble boksen fra strømuttaket før du kobler kabler til eller fra boksen. Gjør aldri noe forsøk på å reparere eller modifisere boksen selv. Du risikerer alvorlig elektrisk støt hvis du prøver å åpne kabinettet. Gjør følgende Hvis en gjenstand kommer inn i kabinettet, må du koble fra boksen og få den undersøkt av en kvalifisert tekniker.

Pass på at det er tilstrekkelig luftsirkulering rundt enheten for å unngå indre varmeutvikling. Ikke plasser enheten ved siden av en radiator eller annen varmekilde. Kontroller at luftehullene ikke er blokkert. Ikke gjør følgende Ikke la boksen bli utsatt for ekstreme temperaturer, direkte sollys eller høy fuktighet.

https://shishlov.info/kattnakken-salg.php

Ikke plasser gjenstander oppå boksen, da det kan forhindre luftsirkulasjonen. Du får ingen surroundlyd Vær ekstremt forsiktig hvis boksen blir våt. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Virkningene av at angreretten brukes Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Trykk for å spille av valgt program. Se også nyttige tips og råd til bruk eller feilsøking.

Last ned angreskjema her

Velger du TV-arkiv på hovedmenyen, får du tilgang til spennende programmer, serier og filmer fra forskjellige TV-kanaler som du kan se når det passer deg. Du får tilgang til et program på følgende måte: 1. Velg ønsket program. Trykk på for å lese mer.

Skatt utleie: Canal digital driftsmeldinger

Trykk på Spill av for å se programmet. Når du har valgt et program og fått opp informasjonssiden har du en rekke muligheter til å navigere til lignende programmer. Hvis du trykker på Mer har du følgende valg: Flere fra: Viser programmer med samme regissør eller skuespiller der hvor dette er tilgjengelig.

Komplett opptaks- og tidsforskyvningsfunk sjonalitet er tilgjengelig hvis du har satt inn en USB-disk med kapasitet på minst 32 GB. For mer informasjon om tilkobling se side 7. Andre størrelser vil føre til at boksen ikke virker som den skal.

Boksene kan snakke sammen på hjemmenettverket og gi deg større glede av ditt TV-tilbud. Det blir mer fleksibelt både hvor, når og hvordan du ønsker å se både live-tv og opptak. Opptak kan både programmeres og spilles av på begge boksene og lagres sentralt på T-We Box. Hvis du begynner å se et opptak i ett rom kan du fortsette å se på opp taket i et annet rom med et par tastetrykk på fjernkontrollen.

Multiroom gir deg også muligheten til å plassere T-We Box Mini på et rom uten antenneuttak og fortsatt kunne se vanlige TV-sendinger hentet fra T-We Box via hjemmenett verket. Boksen du vil skal fortsette avspillingen trenger ikke være påslått, men må være tilkoblet strøm og hjemmenettverket. Mens du ser på et opptak på en TV tilkoblet hvilken som helst av boksene kan du trykke på fjernkontrollen og velge «Fortsett på annen TV».

Forutsatt at du har tilkoblet en USB-disk på minst 32 GB minnepinne eller harddisk med USB-kabel blir det direktesendte programmet du ser på midlertidig tatt opp. Dermed kan du pause programmet, hente deg en kopp kaffe og så starte programmet igjen, uten å gå glipp av et eneste sekund. Å se på TV på denne måten er som å se på en DVD-film, og du kan også spole tilbake i programmet eller spille det av på nytt.

Merk: Når du skifter kanal, slettes automatisk det lagrede innholdet for programmet du så på. Trykk på hvis du ønsker å lagre programmet.

Restauranter i trysil

Du kan hoppe forover og bakover i programmet med høyre og venstre piltast. For å endre lengden på hoppet trykk på på fjern kontrollen og velg deretter Innstillinger, Brukerinnstillinger og Opptaksinnstillinger.

I tidsforskjøvet visning vises banneret under. Modusikon her: spill av Tid etter direktesendt program Blått felt: Innhold lagret på disken Grått felt: Innhold ikke lagret på disken Forrige program Gjeldende program Neste program Spoler tilbake ved ulike hastigheter, raskere for hvert trykk. Når du har beveget deg til til den andre TV-en og eventuelt slått på denne trykker du på fjernkontrollen for å velge «Fortsett å se».

https://shishlov.info/9894.php

Du kan bare spole fremover til punktet der du tar igjen det direktesendte TV- programmet og bakover til det punktet du slo på boksen eller byttet til kanalen. Tips: Tidsforskyvning virker også på radiokanalene, så du kan pause eller spole tilbake hvis du ønsker å høre noe om igjen.

Hopper 30 sekunder bakover i opptaket. Hopper 3 minutter forover i opptaket. Spoler programmet fremover ved ulike hastigheter, raskere for hvert trykk. Se «Direkteopptak». Stopper opptak eller tar igjen direktesendt TV. Hele programmet, fra det øyeblikket du skiftet til kanalen, blir tatt opp. For å stanse opptaket, trykk [stopp] og bekreft med OK.

Hvis programmet er en del av en serie, kan du velge om du ønsker å ta opp hele serien eller bare en episode. T-We Box Mini støtter opptak av kun ett program av gangen og du kan ikke skifte kanal under opptaket. Har du koblet boksen sammen med en T-We Box og har Multiroom aktivert kan denne ta opp tre programmer samtidig og du kan i tillegg se på et fjerde program. Opptaket kan gjøres fra kanalbanneret eller TV-guiden. Du kan programmere et serieopptak med valget Ta opp serie.

Dette valget er bare synlig hvis programmet er en del av en serie. Innstilling av serieopptak betyr at fremtidige episoder av programmet blir tatt opp, forutsatt at det er nok diskplass til opptakene, og at det ikke fører til opptakskonflikt. Serieopptak justerer automatisk for eventuelle endringer i sendetiden. Husk også at du i Innstillinger kan legge på fast ekstra tid på opptakene både før og etter de oppgitte tidene i TV-guiden.

Du kan lagre mange timer med TV-programmer. Antallet timer avhenger av kapasiteten til disken og om programmene er i HD- eller standardkvalitet. Trykk på for å gå til opptakslisten. Her kan du finne alt du har tatt opp og fremtidige opptak. Alle fremtidige opptak er merket med en rød klokke. Eventuelle pågående opptak er merket med en rød sirkel. Serieopptak samles automatisk i mapper.

Du vil også se opptak som ble startet fra T-We Box. Listen kan sorteres med [blå] etter tid, navn, kanal eller kategori. I tillegg kan du med [gul] blant annet velge å vise alle opptak både dem du har tatt opp og dem du skal ta opp, kun det du ikke har sett, eller kun mappene med serier. Slett opptak med [rød]. Trykk OK for å få opp flere valg for opptaket. Her kan du blant annet spille av, avbryte, slette, programmere og låse opptak.

I opptakslisten er det forskjellige ikoner. Under «Ikonoversikt» på side 34 finner du en liste over ikonene og hva de betyr. Tips: Når du ser på et opptak, kan du hoppe 3 minutter fram i opptaket med høyre pil og 30 sekunder tilbake i opptaket med venstre pil.

Mine opptak 25 14 Skjermbasert hjelp Innstillinger Du får tilgang til Innstillingsmenyen ved å trykke på på fjernkontrollen og velge Innstillinger. Menyen inneholder flere alternativer og innstillinger som styrer boksen. Bruk piltastene til å velge en innstilling, og trykk deretter på for å bekrefte valget. Innstillingsmenyen har følgende undermenyer: Favorittlister Her kan du opprette dine egne favorittlister, åpne og behandle dem.

Du finner informasjon om bruk av denne funksjonen på side 14. Foreldrekontroll Inneholder innstillinger for å begrense tilgang til bestemte programmer og dekoderinnstillinger. Du finner informasjon om bruk av denne funksjonen på side 28. Du finner mer informasjon om boksens funksjoner i Hjelp-menyen. Merk at bredbåndstelefoni ikke vil fungere før opptil en uke etter at bredbåndet er aktivert. Har du ikke boks kobles TV-en direkte i TV-kontakten.

Dersom du ønsker å plassere enhetene et annet sted i hjemmet ditt enn anbefalt, kan mon­ tøren hjelpe deg med det. Digital Kabel TV sin offisielle side p facebook. Under vil du f opp en liste over aktuelle driftsmeldinger dersom vi planlegger arbeid som vil pvirke vre tjenester, og ogs om vi skulle f.

Brudd i forhandlingene mellom Canal Digital og Discovvery. TV og Internett p samme parabol Bredbnd - Du benytter parabolen fra, og p denne kan du montere en sidemater som gjr det mulig koble p TV abonnement fra Viasat og Canal. Nettnyheter, veiledninger bruk av tjenester og produkter, kundeinformasjon og driftsmeldinger.

Du vil kanskje like: Skjøte tau

Bestilling via kundeservice eller direkte hos Canal Digital.

TELENOR NORGE AS POSTBOKS 1418 OASEN 5844 BERGEN Relaterte emner

Vi er Norges desidert største TV- og bredbånd leverandør og investerer årlig milliardbeløp i infrastruktur og ny utvikling for å sikre at våre kunder har moderne og fremtidssikre løsninger. Kom i gang 2 Innhold Innhold i pakken 1. Kom i gang Favorittlister 14 Skjermbasert hjelp 26 Kontroller at leveransen er komplett før du monterer boksen. T-We Box Mini På kabel. Her kan du blant annet laste ned brukermanualen, se instruksjonsfilmer eller finne svar på ofte stilte spørsmål.

Telenor Norge As Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen
TELENOR NORGE AS POSTBOKS 1418 OASEN 5844 BERGEN Kommentarer:
Rapportert den Telenor norge as postboks 1418 oasen 5844 bergen
Øye fra Bodø
Se min andre nyheter. jeg liker ein Kinderanwalt werden. Jeg nyter lese romaner lydig.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net