Bi Handelshøyskolen

  1. Mer om
Bi Handelshøyskolen

Bi Handelshøyskolen HelseBI gir deg en utdanning som er etterspurt i næringslivet. Studer på heltid eller deltid Handelshøyskolen BI («BI» i dagligtale; engelsk betegnelse BI Norwegian Business School) er organisert som en stiftelse og er akkreditert som vitenskapelig Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med 20.000 studenter fordelt på fire campuser; Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Handelshøyskolen BI er en stiftelse og opptaksprosessen håndteres ikke av Samordna opptak. Det er derfor mulig å søke om studieplass til våre bachelorstudier p Play Handelshøyskolen BI on SoundCloud and discover followers on SoundCloud | Stream tracks, albums, playlists on desktop and mobile

Revitaliseringen Bekk og BI har samarbeidet godt på prosjektet nye bi.

Handelshøyskolen BI

Designet dyrker det stramme, rene og tydelige - som igjen er en refleksjon av det nordiske og BI sitt opphav. Ifølge rektoren har arbeidet med mastergraden kommet lenger og administrasjonen jobber nå med søknaden til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Nokut.

Leie av limousin oslo

Høgskolen har tidligere tatt sikte på oppstart høsten 2022. Student Person med en skriftlig, bindende og ikke avsluttet studiekontrakt med Handelshøyskolen BI, herunder deltakere på enkeltkurs, bedriftsinterne kurs og ikke-studiepoenggivende kurs.

Studiekontrakt Individuell kontrakt mellom student og Handelshøyskolen BI som regulerer hvilket studium studenten har studierett til, jf. Denne forskrift anses som en del av studentens studiekontrakt. Studieavgift Avgift som studenten betaler for sin utdanning.

Studieavgiften faktureres pr. Utdanning Samlebetegnelse for studium, program, enkeltkurs eller ikke-studiepoenggivende kurs.

Handelshøyskolen BI i Oslo

Fag Samlebetegnelse for programmer, enkeltkurs og ikke-studiepoenggivende kurs. Studium Utdanning av 60 studiepoengs omfang eller mer. Program Utdanning av 30 inntil 59 studiepoengs omfang. Enkeltkurs Utdanning av inntil 29 studiepoengs omfang. Kan i noen tilfeller inngå som del av et studium.

Ikke-studiepoenggivende kurs Utdanning uten studiepoeng. Individuell utdanning Utdanning der enkeltstudenten søker om opptak eller deltakelse på utdanning eller ikke-studiepoenggivende kurs og får studiekontrakt eller bekreftelse på slik deltakelse. Bedriftsinterne kurs Utdanning der en bedrift inngår avtale med Handelshøyskolen BI om å avholde utdanning for en gruppe studenter og der bedriften betaler kontraktssum direkte til Handelshøyskolen BI.

Omfanget av utdanningen bestemmes i den enkelte kontrakt. Faglig godkjenning Kan innvilges for hele eller deler av en utdanning basert på formell eller ikke-formell kompetanse. Faglig godkjenning gis enten som innpassing, fag-for-fag-fritak eller jevngodhetsvurdering. Formell kompetanse Kompetanse oppnådd som følge av fullført akkreditert utdanning ved norsk universitet eller høyskole eller fullført godkjent høyere utdanning ved utenlandsk utdanningsinstitusjon.

Innpassing Innpassing er en faglig godkjenning av et eller flere fag som kan gis til studenter med relevant formell kompetanse innenfor ett spesifikt studium. Fag-for-fag-fritak Fag-for-fag-fritak er et fritak for enkeltkurs i et studium som kan gis til studenter som har avlagt samme eller tilsvarende eksamen fra en akkreditert norsk utdanning eller godkjent utenlandsk utdanning.

BI kjøpte i 1957 Ivar Aasens vei 14, som ble brukt som kontor. I 1968 ble det toårige studiet utvidet til et treårig og fikk navnet diplomøkonomstudiet. Året etter fikk BI statsstøtte og ble også omdannet fra en privateid bedrift til en non-profit stiftelse.

Handelshøyskolen BI BI

Dette var en kraftig stimulans til faglig opprustning. Satsing på språk og nasjonalt nettverk[ rediger rediger kilde ] I 2005 flyttet BI til nytt bygg i Nydalen i Oslo, BI har hele veien hatt fokus på å være innovative og fremtidsrettede. Allerede i 1963 vedtok man å satse på språk i utdanningen, og investerte i et moderne språklaboratorium. Du trenger ikke å laste ned en individuell buss- eller togapp, Moovit er din transportapp med alt i et som hjelper deg med å finne de beste buss- eller togtidene tilgjengelige.

BI har også et tett samarbeid med Fudanuniversitetet i Shanghai.

Handelshøyskolen BI odertal.info

Prinsipper for utformingen av den nye campus Hovedstrategien for utformingen av BI Campus Nydalen var at det nye bygget skulle ha et særpreg. Dette skulle differensiere BI fra konkurrerende virksomheter og bidra til at undervisningstilbudene fra BI ble så attraktive at nye studenter i økende antall søker seg til BI, selv om undervisningen her ikke er gratis.

https://shishlov.info/cijol.php

Det strategiske valget med særpreg skulle bidra til realisering av BIs overordnede strategiske mål om å være det foretrukne utdanningsvalg gjennom kvalitet og engasjerende læringsmiljø. I utformingen av den nye campus har BI lagt til grunn at læringsformer og prosesser er i stadig endring. Fasilitetene må ta høyde for dette gjennom fleksibilitet og funksjonalitet. Fleksibilitet og funksjonalitet skulle derfor prege alle løsninger i bygget.

Det blir mange forskjellige brukere av BIs nye bygg. Det er derfor etablert mange typer møteplasser, det vil si rom for dialog og kunnskapsutveksling og rom for tilbaketrukkethet, stille refleksjon og læring.

I tillegg til det fysiske rom er det lagt til rette for et virtuelt læringsrom gjennom robuste fremtidsrettede og brukervennlige IKT-løsninger. Det er utviklet løsninger som er tilpasset ulike grupper av ansatte og studenter, samtidig som det etableres møteplasser for forskning, utdanning og næringsliv.

Satsingen på lærings- og ressurssenteret LRS er nok det viktigste enkeltelementet i denne sammenhengen. I tillegg kommer et stort spekter av auditorier, klasserom, gruppe- og vrimlerom. Dermed vil det nye bygget bidra til BIs overordnede strategiske mål om engasjerende og inspirerende læringsrom preget av refleksjon og dialog.

https://lndc.us/e-golf-lader-rdt-lys.php

Leie versus eie, et strategisk spørsmål Handelshøyskolen besluttet i 2002 at de nye lokalene skulle leies. Dette prinsippet har BI lagt til grunn for alle nye lokaler i Norge i senere tid.

Prinsippet bygger på at eiendom ikke er BIs kjerneaktivitet. BI ønsker primært å bruke sine ressurser til andre formål enn å investere i eiendom. Den endelige beslutningen for den nye campus i Nydalen ble imidlertid ikke fattet i 2002. Det ble derimot fremforhandlet en 20-årig leieavtale med AVA med en opsjon på kjøp av de nye lokalene i Nydalen. I henhold til kontrakten måtte BI ta endelig standpunkt til opsjonen innen 01. Årsaken til denne forandringen i standpunkt fra 2002 ligger i at rentesituasjonen er mye gunstigere nå enn hva den var i 2002.

I tillegg har BI gjennom positive økonomiske resultater de senere år bygget opp en vesentlig bedre egenkapital og likviditet. Til sammen skapte dette en helt ny økonomisk situasjon for stiftelsen BI. Dette utnyttet BI ved å benytte seg av opsjonen og kjøpe det nye bygget. Formell overtakelse blir 02. Det kan nevnes at BI ikke har behov for hele bygget til egne aktiviteter.

Det er derfor besluttet at en av de fire indre blokkene skal selges.

Handelshøyskolen BI

Denne egner seg for øvrig godt for utseksjonering. I de øvrige blokkene vil BI opprettholde noe fleksibilitet ved at man har 7500 kvadratmeter utover dagens behov. Disse lokalene leies ut inntil BI eventuelt selv tar dem i bruk.

BI stiller strenge krav til forutsigbarhet og lav risiko for sine økonomiske transaksjoner. Kjøp av bygget i Nydalen er derfor finansiert ved hjelp av langsiktige lånetransjer.

Statens takster reiseregning

Prinsipal — agent, et strategisk styringsspørsmål I utgangspunktet skulle BI være leietaker. Dermed ble Avantor ASA byggherre.

BI HANDELSHØYSKOLEN Relaterte emner

Oppdatert fredag 18. Det betyr at andre universiteter enn Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT kan tilby master i rettsvitenskap, etter en endring av den såkalte gradsforskriften. Flere andre universiteter har uttrykt interesse for å benytte seg av muligheten dette byr på, blant dem Handelshøyskolen BI som i lang tid har ytret et ønske om å opprette et masterstudium, spesifikt rettet mot forretningsjuss. Tanken har vært å opprette en toårig mastergrad i rettsvitenskap for studenter som har tatt en bachelorgrad i rettsvitenskap andre steder i landet. Den planen utvides nå. Prorektor ved BI: Kan ikke tillate oss å utdanne lavkvalitets-jurister Søker Nokut-godkjenning Styret ved BI vedtok i forrige uke å utvikle en bachelorgrad i rettsvitenskap. Med den påtenkte mastergraden ser BI for seg å kunne tilby studentene en tre pluss to-modell - treårig bachelorgrad og en toårig mastergrad i rettsvitenskap.

Bi Handelshøyskolen
BI HANDELSHØYSKOLEN Kommentarer:
Redaktør på Bi handelshøyskolen
Huseby fra Vossevangen
Jeg nyter utforske norske bøker kontinuerlig. Se min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av Metalldetektor.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net