Samisk Norsk Oversetter

  1. Mer om
Samisk Norsk Oversetter

Samisk Norsk Oversetter Siste sjanseVet du hva den samisk oversettelsen for det norske ordet "zoo" er DinOrdbok har oversettelse til og fra Nordsamisk. Norsk og Nynorsk på kartet. Kartet over viser norge og hvor alle de norske språkformene brukes Vi håper at programmet også gjør det lettere for samisktalende å velge å skrive på samisk, sier Lene Antonsen, forsker og lingvist ved Nå slipper du å oversette nordsamiske tekster selv. Hvem som helst kan nå få oversatt tekster fra nordsamisk til norsk på nettet Forkortelser Bøyninger Tips Om ordboka space

Stedsnavnene finnes ofte i mange ulike skriftlige varianter, og det kan være registrert ulike navneformer for hver enkelt lokalitet. De store variasjonene innen navneformer og ortografi skyldes hovedsaklig to forhold: måten de samiske stedsnavnene har vært behandlet på gjennom instrukser og registreringspraksis endringer i rettskrivingsregler for samiske språk. Dette har vært med på å påvirke konkret bruk av navnene i det daglige.

Dette programmet oversetter fra nordsamisk til norsk UiT

Tidligere navnelovgivning og godkjenningspraksis Tidlig navnelovgivning og godkjenningspraksis ble innført på den tida fornorsknings-politikken overfor samene stod sterkt. Dette ga seg utslag i hvordan regelverket ble utformet og hvordan det ble fulgt opp. De første bestemmelsene som ble innført angående fornorskning av samiske stedsnavn, kom i 1876, da det ble vedtatt en tilleggsforskrift til jordsalgsloven for Finnmark.

Fra da av ble bruken av samiske stedsnavn bestemt og styrt ut fra fornorskningshensyn. En videre formalisering av registreringsmåten for samiske stedsnavn ble foreslått av Norges geografiske oppmåling NGO i 1886.

oversetter på nordsamisk Bokmål

Vi har derfor i liten grad kunne nyttiggjøre oss av materiale som utarbeides sentralt eller av andre institusjoner i sektoren». Ja, skolen kan rett og slett ikke henvise til nasjonale nettsider, og må derfor bruke tid og krefter på å veilede studenter og ansatte som ikke snakker norsk. Samisk høgskole i Kautokeino. Midt i gleden over å få et slikt flott litteratursenter ble jeg trist fordi selv en mektig professor ikke skjønner at det er et massivt behov for mer lesestoff på samisk for ungdom.

Som bibliotekar og lærer hører jeg ofte elever si at det er kjedelig å lese samisk, og at det er vanskelig. Det er kanskje ikke så rart at de har den holdninga til litteratur på sitt eget språk når det de må lese enten er for barn eller for voksne.

https://lndc.us/buhoraje.php

De ungdomsbøkene som finnes nå, opptar en hyllemeter, og de som er ivrige lesere, har lest dem alle. Vi formidler alt vi kan Det kan kanskje høres ut som om det ikke utgis noe litteratur på samisk — men det er feil. Det kommer ut en del. Både faglitteratur, læremidler og skjønnlitteratur blir omtalt her, ofte på to språk, og noe av det som kommer fra finsk og svensk side av Sápmi blir også omtalt.

Samisk er en gruppe språk som snakkes av cirka 50 000 personer, fortrinnsvis i Nordkalotten. For hver problemtype presenterer du eventuelle andre oversettelsesmuligheter og argumenterer hvorfor du ikke valgte disse.

Fra Hawaii til Norge for å lære samisk…

Vis her at du kan argumentere profesjonelt og systematisk. Poenget med Sametingets millioner til produksjon av litteratur på samisk er todelt, som hun ser det. Språkpolitisk og kulturpolitisk. For å stimulere til bruk av samisk som språk. Samtidig for å stimulere samisk forfattere og produksjon av originale samiske manus. Valget mellom de to formålene, det som originalt er skrevet på samisk og oversatte bøker, er utfordrende, mener hun.

Sametinget har ikke nok penger til kulturstøtte, og har ikke fått tatt del i det norske kulturløftet, mener Keskitalo. Men i et kulturbudsjett som er trangt fra før, har Sametinget prioritert å utgi litteratur produsert av samiske forfattere på samisk. Dette er nemlig en oppgave ingen andre tar. Mens Jo Nesbøs bøker finnes på alle verdens språk, ville ikke samiske forfattere engang blitt utgitt uten Sametingets støtteordninger.

2 dollar to nok

Keskitalo mener de med dagens budsjett for samisk kultur ikke kan sette i gang med stor satsing på oversettelse av litteratur skrevet på andre språk.

Hun mener det er urettferdig å kreve dette av Sametinget.

Fra Hawaii til Norge for å lære samisk…

For det ville måtte gå på bekostning av utgivelse av original samisk litteratur. Det ville vært en gest overfor det samiske samfunnet.

Samene er et lite folk, og utgjør i seg selv et begrenset marked for kommersiell bokproduksjon. Likevel har Sapmi faktisk tre forlag av en viss størrelse, noen mindre forlag og en rekke enmannsforlag. Produksjon av læremidler, pluss utgivelse av skjønnlitterære bøker og fagbøker er kjernevirksomheten i de største samiske forlagene. Finansieringen av samisk bokproduksjon kommer i hovedsak fra samfunnskassen.

Men vi har nesten ikke fått inn søknader fra forlagene om dette, sier sametingspolitiker Vibeke Larsen. Sannheten er at de samiske forlagene nesten ikke satser på å oversette populærlitteratur fra norsk eller fra andre språk. Ánne Márjá har tatt utfordringene på strak arm: Siden 2011 har hun også skrevet egen diktbok, startet en samisk podcast og snapchat, ledet debatter og holdt foredrag rundt om i Sápmi.

Resultatet var en diktbok som kom ut i november 2019. Boka Suorbmageažis, som betyr «på fingertuppen», handler blant annet om selvmord, et problem hun mener påvirker små samfunn sterkt. Nå håper hun at mer åpenhet rundt temaet vil ha en positiv effekt. Planen var alltid å skrive på samisk.

https://lndc.us/2816.php

Likevel frykter vi for at mange ville bruke programmet til nettopp det. Det ville oppleves som mye verre å lese dårlig språk på et minoritetspråk enn på et majoritetspråk.

New mercedes benz sl 2021

SAMISK NORSK OVERSETTER Relaterte emner

Sørsamisk Hvor snakkes disse språkene? Kartene under viser hvor disse språkene snakkes i verden. Bruk DinOrdbok til å lære deg språkt du alltid har hatt lyst til å lære deg, ikke bare når du studerer, men også når du er på farten. Lag en snarvei på skrivebordet på din telefon, så har du ordboken lett tilgjengelig når du er ute å reiser. Samisk Kartet viser en oversikt over hjemlandet til samene.

Samisk Norsk Oversetter
SAMISK NORSK OVERSETTER Kommentarer:
Redaktør på Samisk norsk oversetter
Østby fra Alta
Se min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Kreuzworträtsel. Jeg trives utforske norske bøker motvillig.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net