Samfunnsøkonomi Bachelor Uio

  1. Mer om
Samfunnsøkonomi Bachelor Uio

Samfunnsøkonomi Bachelor Uio PremierVil du forstå de økonomiske kreftene som driver individer, bedrifter og samfunnet rundt oss? Vil du lære å tenke analytisk og Samfunnsøkonomisk analyse (master - 5 år). Dette er programmet for deg som er samfunnsengasjert, matematisk anlagt og gjerne vil forstå utviklingen av Informatikk: design, bruk, interaksjon (master - to år) · Mer om programmet Hvordan søke? Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor studenter skriver formler på tavle. Studier · Årsenhet i samfunnsøkonomi · Bachelor Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi passer for deg som er interessert i samfunnsspørsmål og økonomiske forhold og som ønsker å utvikle evnen til kritisk

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet.

Samfunnsøkonomi odertal.info

Fortsatt flest kvinner Ved årets hovedopptak gis 31 223 av tilbudene til menn, mens 48 181 tilbud gis kvinner. Det vil si at kvinneandelen holder seg stabil på 60,7 prosent. Nærmere informasjon om hvem som skal møte opp når kommer.

https://lndc.us/975.php

På oppstartsseminaret får du nyttig informasjon om studieprogrammet ditt. Ved å studere matematikk og økonomi ved UiO møter du levende forskningsmiljøer som er i toppsjiktet i Norge og i Europa. Du vil få lærere som er blant de beste på sitt forskningsfelt. Nettopp den nære koblingen mellom forskning og undervisning gjør at vi kan gi deg den mest oppdaterte kunnskapen på det fagfeltet du ønsker å studere Hva lærer du?

Ferdigheter Studenten kan regneregler for reelle tall, brøkregning, faktorisering regne med røtter og potenser løse enkle likninger, likningssystemer, irrasjonale likninger og ulikheter litt mengdelære, tallverdi koordinatsystem, rette linjer, sirkler enkel analyse av polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner og asymptoter derivere polynomfunksjoner Arbeids- og undervisningsformer Ca.

Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter.

Samfunnsøkonomi (bachelor)

Kristiansand: Høyskoleforlaget. Etter fullført emne skal de videre kunne gjøre rede for finansregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og de skal kunne analysere og vurdere en bedrifts økonomiske resultat og stilling. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kjennskap til hvorfor regnskap er nødvendig kjennskap til bilagsføring og regnskapsavslutning grunnleggende kjennskap til relevant lovverk og forskrifter i forbindelse med regnskapsføring kjennskap til standard kontoplan kjennskap til behovet for regnskapsanalyse og hvordan dette gjøres kjennskap til innholdet i en kontantstrømanalyse kjennskap til elektronisk tekstbehandling kjennskap til nytten økonomer har ved bruk av regneark kjennskap til presentasjonsverktøy Ferdigheter Studenten kan foreta enkel bilagsføring og avslutte et regnskap komme fram til endelig saldobalanse for vanlige kontoer med standard kontonummer, og med den som utgangspunkt sette opp et resultatregnskap og en balanse.

Arbeids- og undervisningsformer Det undervises i plenumsforelesninger.

Casestudie kvalitativ metode

IKT-timer blir avholdt i plenum både med og uten datamaskintilgang. Arbeidskrav Det er seks innleveringer i løpet av semesteret, og minst fire må være bestått for å ha rett til å gå opp til eksamen. Innleveringene skjer via Fronter, og varighet på hver innlevering vil være mellom 1 og 3 timer.

Innleveringene er fordelt utover semesteret, og fra innleveringen gis, har studentene inntil én uke på å levere.

https://lndc.us/9607.php

Innenfor denne uken, har de 3 forsøk for å bestå, med tilbakemelding etter hvert forsøk. Faglærer vil opplyse om utlevering og innleveringsfrister.

Markedsføring og ledelse

Vurdering Det avholdes individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 4 timer i slutten av semesteret. Eksamen gjennomføres på skolen ved bruk av PC. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil delta i utformingen av eksamensoppgaven.

Besvarelsene blir sensurert av to interne sensorer.

I relasjon: Arbeidsrett uio

Pensum Sending, Aage: Grunnleggende regnskap, 3. Diverse materiell utlagt på emnesiden. Målet er å gi studentene innsikt i og forståelse for markedsføring, virkemidlene i markedsføring og etikk, og dermed gjøre dem i stand til å delta i arbeidet med markedsføring.

Arbeids- og undervisningsformer Det vil bli brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, diskusjon av dagsaktuelle problemstillinger, oppgaveløsning og innlevering av studentarbeider. Studentene forventes å arbeide med utdelte øvingsoppgaver.

Arbeidskrav Studentene må ha godkjent 4 innleveringsoppgaver på tilsammen 20 sider for å gå opp til 23 24 eksamen.

Om offadm Offentlig administrasjon og ledelse UiO

Oppgavene utføres som gruppearbeid, og dersom oppgavene ikke blir godkjent, gis det mulighet for å levere forbedret versjon én gang. Faglærer informerer om innleveringsfrister. Vurdering Individuell skriftlig skoleeksamen på 4 timer avholdes i slutten av semesteret. Ekstern sensor vil i tillegg til å godkjenne eksamensoppgaven sensurere besvarelsene sammen med intern sensor.

Last ned også: Mail uio no

Cappelen Damm Akademisk. Oslo Wyller, Truls: Etikkens historie. Utvalgte artikler og bokutdrag inntil 100 sider.

Universitetet i Oslo

Emnet sikter mot å utvikle studentenes evne til logisk og analytisk tenkning. Masteroppgave for mastergraden i samfunnsøkonomi Bottom-up modeller og subsidiering Ellers vil jeg også takke mine medstudenter på UiO, og mine yngre kollegaer på SSB.

De har modellenes oppbygging og økonomiske mekanismer, de generelle implikasjonene for. Vi vil utnytte våre nettverk i næringslivet til å invitere gjesteforelesere fra spennende bedrifter, arrangere bedriftsbesøk og når studentene kommer til bacheloroppgaven vil vi tilby spennende problemstillinger fra virkelige bedrifter som tema. Den tette kontakten med næringslivet sikrer at studiet er oppdatert på de siste trender og verktøy innen digitaløkonomien.

Er han forelsket i meg

Hvilket emne gleder du deg mest til å undervise i og hvorfor? Her vil vi berøre spennende teoretiske- og praktiske problemstillinger knyttet til de store endringene vi er midt inne i mht.

Studiebarometeret

Og vi vil få presentasjoner fra noen av Norges mest spennende selskaper innen digitaløkonomien, som forteller om strategien, produktene, kundene og både muligheter og trusler for sine selskaper. Det enkelte fakultetet kan likevel i programbeskrivelsen fastsette at masteroppgaven kan avlegges i tilknytning til samarbeidsavtale med annen institusjon.

Krav til grad ved tildeling av samme grad på ny eller av flere grader 1 Ved tildeling av graden bachelor på ny eller på et grunnlag som helt eller delvis inkluderer en tidligere tildelt grad, må emner av til sammen minst 60 studiepoengs omfang være avlagt i tillegg til den tidligere graden.

SAMFUNNSØKONOMI BACHELOR UIO Relaterte emner

Utdanning Valg av utdanning StudentTorget. Mette Manus har over 20 års erfaring innen karriereveiledning og er daglig leder i Manus Motivasjon. Hun mener en av årsakene til at så mange studenter bommer på utdanningsvalget er at mange begynner ganske tilfeldig på et studieprogram og derfor ikke helt vet hva de går til. Så begynner de på det de kom inn på, men det var egentlig ikke det de hadde øverst og hadde mest lyst til. Og da kan jo det skje at de ikke har satt seg inn i hva studiet innebærer og hvordan det ligger for dem.

SAMFUNNSØKONOMI BACHELOR UIO Kommentarer:
Redaktør på Samfunnsøkonomi bachelor uio
Sundby fra Gjøvik
jeg liker dele interessante nyheter hektisk. Bla gjennom min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Gatka.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net