Meningokokk

  1. Mer om
Meningokokk

Meningokokk LiktMeningokokker er en bakterie-art som gir alvorlig sykdom hos menneske. De vanligste sykdommene forårsaket av meningokokker er hjernehinnebetennelse og sepsis. Dødeligheten spesielt ved meningokokk-sepsis er svært høy, selv med riktig behandling Meningokokken er en Gram-negativ kaffebønneformet kokk som vanligvis ligger parvis. Meningokokkene kan feste seg til slimhinnen i de øvre Hva er meningokokk hjernehinnebetennelse? Hjernehinnebetennelse, meningitt, er infeksjon av hinnene rundt hjernen og ryggmargen. Hos barn er tilstanden ofte Meningokokker (Neisseria meningitidis) er en bakterie-art som gir alvorlig sykdom hos menneske. De vanligste sykdommene forårsaket av meningokokker er Hyppigst bæres meningokokker i tonsiller og farynks. Meningokokker har liten evne til å overleve i miljøet fordi de tåler tørking i liten grad

Spesielt god på dette område er kapslene til serogruppe B, som inneholder sialinsyre. Det er spesielt viktig at T-cellene kan gjenkjenne bakteriene for å gi god immunisering. Det er likevel få pasienter som i alt er behandlet. Resultatene har tilsynelatende vært relativt gode, men noen randomisert studie har aldri vært utført. Selv svært syke pasienter har tålt prosedyrene utført 3 ganger det første døgnet på sykehus. Begge prosedyrene regnes fremdeles som eksperimentelle behandlinger.

Dolk kunst

Andre pediatriske intensivavdelinger har like gode resultater uten ECMO. Har aldri vært vurdert i en randomisert, klinisk kontrollert studie. Ernæring: Gi krystalloider, evt. Vurder deretter å starte med intravenøs ernæring. Vurder rask overgang til peroral ernæring med sondemat. De dårligste pasientene med MK-sepsis som overlever, blir ofte værende på intensivavdelingen i 1—4 uker.

Oppfølging av senskader Hudnekroser: Pasientene må ofte transplanteres i flere omganger med egen hud.

https://lndc.us/tusaxyd.php

Organiser et tett samarbeid med plastisk kirurgisk avdeling. Amputasjoner: Mange pasienter må amputere fingre, tær eller større deler av ekstremitetene. Amputasjonen bør først foretas etter det er en sikker demarkering mellom vitalt og nekrotisk vev.

Meningokokk, Bærum Gutt (15) døde

Nyreskade: Et mindretall av pasientene vil få en permanent redusert nyrefunksjon. Enkelte kan ha total anuri i flere uker og likevel gjenvinne mye av nyrefunksjonen. Imidlertid er sykdommen alvorlig fordi det er høy dødelighet ti til 30 prosent, og det er høy forekomst av nevrologiske senvirkninger i form av hørselstap, kramper og lammelser.

Meningokokker er svært nært beslektet med gonokokker, som er årsaken til gonoré. Bruk av vaksinen skal være i samsvar med offisielle anbefalinger.

For å sikre optimale antistoffnivåer mot alle vaksineserogrupper skal primær vaksineringsplan gjennomføres 1 måned før eksponeringsrisiko.

Priser/gebyrer

Påfyllingsvaksinering: Data vedrørende langsiktig antistoffvarighet etter vaksinering er tilgjengelige for opptil 5 år etter vaksinering. Foreløpige studier i Norge som er publisert av WHO 15 og nylig i tidsskriftet Vaccine 16, viser ingen slik sammenheng.

Har du lest dette? Lønnsslipp forklaring

Det var i april 2008 kommet inn 280 krav om erstatning til Norsk pasientskadeerstatning fra personer som mener de er blitt påført myalgisk encefalopati gjennom vaksinasjonsforsøket 17. Av disse er 134 blitt avslått, 52 er henlagt og 92 er fortsatt under utredning. Konklusjon Folkehelseinstituttet har utviklet en teknologi for å fremstille en effektiv og sikker vaksine mot ulike varianter av gruppe B-meningokokker.

Denne teknologien har hatt og kan fortsatt få stor betydning for bekjempelsen av denne sykdommen.

Vaksinering av Vg3

Beslutningen om å påbegynne utviklingen av en slik vaksine var høyst påkrevd tatt i betraktning den høye dødelighet og sykelighet gruppe B-meningokokker påførte befolkningen fra epidemien begynte i 1975.

Med vaksineforsøket som pågikk 1988 — 91, har Folkehelseinstituttet og helsevesenet i Norge bidratt med verdifull ny kunnskap for å bekjempe meningokokkepidemier. Grunnet knappe ressurser ble vaksinasjonsforsøket gjennomført som en nasjonal dugnad, men på en etisk og organisatorisk god måte med alle protokoller godkjent av Statens legemiddelkontroll, Datatilsynet og Etisk råd. Informasjonen til forsøkspersonene kunne vært bedre.

Meningokokkvaksineforsøket 91

Det er en svakhet ved vaksineforsøket som Folkehelseinstituttet har erkjent og beklaget. Hovedfunn Oppgitte interessekonflikter: Petter Brandtzæg var medlem av den etiske overvåkingsgruppen for vaksineforsøket.

De øvrige forfatterne har ingen oppgitte interessekonflikter. Innhold Hva er smittsom hjernehinnebetennelse meningokokksykdom? Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre.

I inntil tre prosent av tilfellene smitter bakterien videre. Halvparten av de nye tilfellene kommer i løpet av de tre første døgnene.

MENINGOKOKK Relaterte emner

Haukeland universitetssykehus Artikkel Den norske vaksinen mot gruppe B-meningokokksykdom og utprøvingen av den er blitt kritisert i mediene og av det offentlige granskingsutvalget. Kritikken er dels feil, dels ensidig. Vaksinen er sikker. Vaksineforsøket ble stort sett gjennomført på betryggende måte. Vaksinen er etter vår mening en norsk forskningsbragd og er den eneste i verden med dokumentert effekt på gruppe B-meningokokksykdom. Petekkier — et karakteristisk funn ved meningokokksepsis. Resultatene ble publisert i en artikkel i The Lancet i 1991 1 fig 1.

MENINGOKOKK Kommentarer:
Forfatter om Meningokokk
Monsen fra Steinkjer
Jeg nyter lese tegneserier frivillig. Les også min andre innlegg. Jeg elsker absolutt Mineralsammeln.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net