Lappugle

  1. Mer om
Lappugle

Lappugle HelseLappugle er ei stor ugle som er utbredt i det nordlige barskogbeltet, fra Finnmark til Østlandet i Norge og østover via Fennoskandia, Baltikum og Sibir i Russland til de store barskogene i Nord-Amerika. I senere tid har arten blitt observert s Lappugle (Strix nebulosa) er ei stor ugle (litt mindre enn hubro) som er utbredt i det nordlige barskogbeltet, fra Finnmark til Østlandet i Norge og østover Lappugle er ei stor ugle, bare ubetydelig mindre enn hubro. Den er en typisk taiga-art, det vil si en art som holder til i de nordlige Lappugle, fugleart i uglefamilien. En av våre største ugler, litt mindre enn hubro. Gråbrun spraglet med et mer utpreget slør lage kunstige reirplasser til fugler kan være viktig. Hensikten kan enten være å få dem til å hekke på spesielle plasser

Fuglen tilbragte resten av tilværelsen i fangenskap etter ulykken og ble 27 år gammel.

Hvor mange måneder er 24 uker

Isolert sett skulle status vært sterkt truet EN i Norge, men den norske populasjonen ses i sammenheng med nabolandene. Man anser at arten vil kunne innvandre derfra om den skulle bli borte i Norge.

Det er uklart hvor tallrik den eurasiske populasjonen er. Den nordamerikanske består imidlertid minimum av 50 000 individer. I Europa er kattuglen den vanligste og mest utbredte arten av alle uglene.

Lappugle ble årets første pasient

Bestanden av kattugler er stor, det er flere hundre tusen hekkende par. Kattuglen er aktiv om natten, om dagen går den i skjul høyt opp i et tre.

Man hører den oftere enn man ser den, og man hører den oftest om natten. Ringduen høres ofte i Båstad-området, og er nå en ivrig redebygger.

Lappugle ble årets første pasient

Rådyr og ekorn ser vi ofte i vårt område, mens grevlingen er mer sjelden å se. Publisert: 12 juni, 2020 16:31 Oppdatert: 11 juni, 2020 23:28 Artikkelen er mer enn ett år gammel. For lappugla er svært avhengig av mus, sier ornitolog Per Nøkleby. En nomadisk fugl som finner seg til rette der det er mat å få. I år er det et slikt år.

https://shishlov.info/lilaqa.php

Et vell av mus som lappugla griper med sine lange ben og skarpe klør, og sluker i ett svelg. Hvert tredje eller fjerde år er det toppår. I Elverum var 2011, 2014 og i år slike toppår.

Og lappugla kommer.

https://shishlov.info/6532.php

Slår seg ned i et gammelt reir etter hønsehauk, musvåk eller fjellvåk. Legger egg og får to unger, maks fire. Hunnen ligger på eggene, og etter hvert passer ungene, mens hannen jakter. Hittil i år er det dokumentert 113 hekkinger i Hedmark.

Lappugla pryder historisk frimerke

En hekking utenfor fylket. Bare i Elverum er det dokumentert 53.

Det øker for hver gang. Som smågnagerjegere er snøugle og lappugle direkte påvirket av smågnagersvigningene.

Forskjellen i bestandsutvikling for disse to smågnagerspesialistene i Fennoscandia gjør det spesielt interessant å overvåke deres bestandsutvikling i lys av eventuelle endringer i smågnagernes syklisitet. Slik overvåking krever kunnskap om artenes bestandstørrelse, reproduksjon og overlevelse, og kjennskap til aldersstruktur i en bestand er fundamental informasjon, siden reproduksjon og dødelighet varierer med individenes alder.

Lappugle Arkiver

Mytemønstre er essensiell kunnskap for å kunne aldersbestemme mange fugler. Hos arter hvor juvenile og adulte fjær er forskjellige kan dette brukes for å aldersbestemme fugler fanget for ringmerking.

I denne avhandlingen presenterer jeg en metode for å kunne aldersbestemme lappugler og snøugler basert på mytemønster i fuglenes vinger.

Jeg har vist hvordan forskjeller på fuglenes første sett av juvenile vingefjær skiller seg fra neste sett av adulte vingefjær, og at det tar tre til fire år før alle juvenile vingefjær er skiftet ut. Så lenge noen juvenile fjær fremdeles er tilbake i vingene, er det som regel mulig å se hvor mange fjærskifter fuglene har gjennomgått siden de ble klekket, og dermed også bestemme fuglens alder.

Jeg har også vist hvordan flekkmønster i fuglenes vingefjær kan brukes til å gjenkjenne individer og å skille mellom forskjellige fugler. Ved hjelp av fotografier av lappugler og snøugler i flukt er det også mulig å foreta aldersbestemmelse og identifikasjon av frittflyvende ugler uten å fange dem inn.

Slik individgjenkjenning uten innfanging og merking har lenge vært benyttet på pattedyr, men har tidligere ikke blitt brukt på frittflyvende fugler.

Forsker på uglemor og uglefar NMBU

Det karakteristiske lange, klagende skriket har møtt mang en fjellvandrer i år med mye smågnagere. Fjellvåk er en fugleart i haukefamilien. Den har en sirkumpolar utbredelse og er en av våre vanligste rovfugler i store deler av landet.

LAPPUGLE Relaterte emner

Naturmuseet ved UiA har den største samlinga i Noreg av skinnmateriale av snøugle. Dei neste foredraga haldast: 9. Eg har jobba med lappugle og snøugle som er dagaktive, seier han. Teknikken kan brukast på alle fuglar som har spesifikke mønstre i vengefjør. Til dømes har kongeørn, fiskeørn og fjellvåk spesifikke mønstre og kan kjennast igjen på fluktbilde inntil alle vengefjøra er bytta ut. Det kan ta fleire år.

Lappugle
LAPPUGLE Kommentarer:
Redaktør på Lappugle
Clausen fra Steinkjer
Bla gjennom min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Cowboy. jeg liker studere dokumenter merkelig.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net