Hvem Skrev Bibelen

  1. Mer om
Hvem Skrev Bibelen

Hvem Skrev Bibelen PengerTekstene er nedskrevet over et tidsrom som strekker seg fra omkring 600 f.Kr. Det står med andre ord flere generasjoner av forfattere bak de illvit.no › Kultur › Religion Det gamle testamentet og nye testamentet skiller seg også fra hverandre på flere sentrale områder. Det finnes ingen eksakt informasjon om Bibelen var også den første boken i verden som ble masseprodusert (trykt). Det skjedde da Johann Gutenberg oppfant trykketeknikken og trykte Bibelen i ca De fleste av bibelskribentene sa at de skrev i Jehovas, den eneste sanne Guds, navn, og at de var ledet av ham. Profeter som skrev De hebraiske skrifter, sa

Denne oversettelsen har blitt kjent som vulgate - Editio vulgata. Den prøvde katedralen i 1546 godkjente oversettelsen av St. Jerome, og han gikk inn i universell bruk i Vesten. Ostromiro evangelium - Den første fullt konserverte slaviske håndskriftboken midt i XI-tallet. Gennadievskaya Bible -den første komplette håndskrevne russiske bibelen. Samlet i 1499 under ledelse av novgorod arkivet. Gennady til den tiden ble bibelske tekster spredt og eksisterte i ulike typer samlinger.

Bibelen fra hvem. Som skrev Bibelen. Riktig forståelse og tolkning av Bibelen

Ostrog Bible - Den første fulle trykte russiske bibelen. Hun ble publisert i 1580 etter rekkefølge av Prince Cons. Denne bibelen liker fortsatt de gamle troende. ElisavTian Bible - Kirke slavonisk oversettelse brukt i den liturgiske praksisen i kirken.

https://shishlov.info/aksjetips-i-dag.php

I slutten av 1712 utstedte Peter jeg et dekret på å forberede seg på publisering av Bibelen korrigert bibel, men dette arbeidet ble fullført allerede under Elizabeth i 1751. Synodal oversettelse. Skilt fra 1817 til 1876, da den fulle russiske teksten til Bibelen ble publisert.

Elizavtian Bibelen kom ut helt fra Septuaginta. Den synodale oversettelsen av det gamle testamentet er laget av Masorette-teksten, men tar hensyn til septoaginnene tildelt i teksten i firkantede parenteser.

Er Jesus feilsitert i Bibelen?

Bibelen er en unik bok blant mange andre hellige bøker i verden. Hun skrev ikke en person. Bibelen er en utmerket bok fra alle andre av mange grunner. Skrevet i mer enn 1600 år. Skrevet gjennom hele livet på 60 generasjoner.

Varmekabel med støpsel

Skrevet mer enn 40 forfattere fra alle offentlige lag, inkludert konger, bønder, filosofer, fiskere, poeter, offentlige personer, forskere, etc. Men å oppfatte Moses som forfatter av Mosebøkene eller Markus, Johannes, Lukas og Matteus som forfattere av evangeliene gir ingen mening.

Navnene står for tenkte forfattere eller mytologiske skikkelser. Kirkemøter Kirkemøter i Laodikea år 363 e. Dette skriftet forble omdiskutert i lang tid i den østlige grein av kirken. Kriterier for kánon Hva skulle til for at et skrift skulle bli anerkjent som kanonisk? Det var flere ting det ble lagt vekt på: For det første var det viktig at det var apostolisk, det vil si at det kunne knyttes til en av Jesu apostler og dermed tilbake til Jesus selv.

Markusevangeliet og Lukasevangeliet har ikke navn etter en apostel, men i tradisjonen ble det tidlig hevdet at disse var skrevet av nære medarbeidere av apostler, henholdsvis Peter og Paulus.

Et av skriftene som ikke kom med i NT er Judasevangeliet. Kirkefaderen Ireneus kjetterstemplet skriftet. Et manuskript av Judasevangeliet på koptisk ble funnet i Egypt i forrige århundre. De inneholder forenklede varianter av Den aronittiske velsignelse fra 4. Blant de såkalte Dødehavsrullene, som er over to tusen år gamle, er det funnet fragmenter av nesten alle bøker i Det gamle testamentet.

Et par eksemplar av Jesajaboken er nesten komplette. Dessuten finnes en rekke meget gamle oversettelser av Det gamle testamentet, den eldste er den greske oversettelsen, som kalles Septuaginta. Denne er over 1200 år eldre enn Codex Leningradensis. Hvordan overensstemmer så disse mange varianter i forhold til de tekster vi kaller grunnteksten? Det er faktisk svært mange ulikheter, både i Det gamle og Det nye Testamente. De aller fleste ulikhetene er av mindre betydning, men noen er svært vesentlige.

Kapittelinndelingen slik vi kjenner den i dag, har sin opprinnelse på 1200-tallet, versinndelingen ble innført i Robert Étiennes trykte Nye testamente fra 1551.

Bibelselskapet Det nye testamentets kanon

Navnet Bibel Navnet Bibel kommer av gresk biblia, 'bøker', opprinnelig avledet av Byblos, den fønikiske havnebyen nåværende Gebeil, Libanon hvor papyrus ble utskipet til Hellas. Bibelen har hatt dette navnet siden 300-tallet e. Også andre norske oversettelser har blitt utgitt. I det konservative kristen-Norge vakte Bibelselskapets 1978-oversettelse reaksjoner. En laget da en alternativ utgave.

I 1988 kom så utgaven fra Norsk Bibel på bokmål en oversettelse til nynorsk på grunnlag av bokmålsversjonen kom i 1994. Norsk Bibel 1988 er i stor grad en revisjon og modernisering av den gamle 1930-oversettelsen fra Bibelselskapet.

Jehovas vitner har sin egen fullstendige oversettelse til norsk fra 1996.

Gamle skrifter med alternative historier om Jesus

Det nye testamentet ble utgitt i 1992. Denne oversettelsen bygger på deres oversettelse til engelsk fra 1960. Oversettelsen legger seg ofte svært tett på formuleringsmåten på grunnspråkene, og har mindre grad tekster basert på hva utgiverne har ment var intensjonen med teksten. På nordsamisk kom det ut en fullstendig oversettelse av Bibelen i 1895. Dette er den eneste hele bibeloversettelsen til samisk i Norge. De forente Bibelselskaper[ rediger rediger kilde ] Flere bibelselskaper har blitt dannet i de siste århundrene, og de har som hovedoppgave å oversette og utgi Bibelen.

I dag har folk ingen problemer med å huske viktige ting som skjedde for 30-40 år siden. På samme måte tilsier den korte tidsavstanden, fra Jesus levde til bøkene om ham ble skrevet, at de er svært tidlige kilder til kunnskap om hvem Jesus fra Nasaret var.

Kan ordene i Bibelen tolkes til å bety hva som helst? Mange spør seg om ordene i Bibelen kan bety hva som helst, bare en tolker dem lenge nok.

Men det meste i Bibelen er lett å forstå og kan ikke tolkes på forskjellige måter. Bibeloversetterne sitter ikke og klør seg i hodet ved hver eneste setning og lurer på hva ordene skal bety. Stort sett har de fleste setninger en klar betydning — og bare en. For eksempel er det ingen tvil om hva Bibelen sier når Jesus er i en båt på sjøen, bølgene slår inn over den og han stiller stormen Mark 4,35-41.

Teksten kan ikke bety noe annet enn det du leser i en norsk bibel. Det er ikke tvil om at ordene skal oversettes med «båt», «sjø» og «bølger». Men hvordan teksten skal brukes i forkynnelsen i det enkelte kirkesamfunn, det er et annet spørsmål. Det er ikke Bibelselskapets oppgave å bestemme. Vår oppgave er å oversette Bibelen og gjøre den tilgjengelig for alle som ønsker seg en. Enkelt sagt kan vi si at forskjellene i tolkning oppstår av tre ulike grunner: Fordi vi er usikre på om vi har forstått teksten riktig, fordi alle oversettelser av Bibelen er forskjellige, og fordi vi som leser, også er forskjellige.

Hvem var forfattere av Bibelen?

For det første kan det være vanskelig å vite om vi har forstått teksten riktig. For Bibelen er skrevet på et språk som ikke er vårt morsmål, og vi forstår det ikke like godt som de første leserne.

Forfatterne som hadde disse språkene som morsmål, døde for to tusen år siden, og vi kan ikke spørre dem hva de mente med det de skrev. Derfor kan det hende at vi går glipp av små nyanser i språket, som ordspill. Som når Jesus sier at vi må bli født «på ny» Joh 3,3. Det samme ordet betyr også «ovenfra». Så hva skal en velge? De første leserne skjønte kanskje om det skulle bety «på ny» eller «ovenfra», eller så frydet de seg over ordspillet og forsto at begge betydningene spilte med.

For det andre er teksten oversatt til utrolig mange språk. På alle disse språkene må noen nyanser nødvendigvis bli forskjellige. Den nyeste statistikken viser at en eller flere bøker i Bibelen nå er oversatt til ca. Hele Bibelen finnes i dag på 700 språk. Bibelen er den boken i verden som er oversatt til flest språk. Alle disse språkene er utrolig forskjellige. Mange har en helt annen oppbygning enn hebraisk og gresk, som Bibelen er skrevet på. Noen språk har ikke tallord, eller så mangler de sentrale begreper som, synd, tilgivelse og nåde.

Andre språk er så avanserte at det er vanskelig å velge det rette av flere ord, for eksempel når språket mangler et felles ord for «bror», men bare har «storebror» og «lillebror». Da må oversetteren prøve å finne ut hvem som var eldst av disiplene Jakob og Johannes. Var det den som ble nevnt først av dem?

Hvem skrev bibelen

For det tredje blir Bibelen tolket forskjellig fordi vi mennesker er forskjellige. Når vi kommer til bibelteksten, har vi med oss noen forestillinger som vi ubevisst ønsker å få bekreftet. Løsningen på dette er ikke å hevde at vi ikke er forutinntatt, men å spørre oss selv. For meningen i teksten ligger ikke i det blå, men i de ordene og setningene som er valgt. Noen steder er ordene vanskelige å forstå, men vanligvis må vi innrømme at meningen er lett å få tak i.

Problemet er kanskje at vi skulle ønske at teksten sa noe annet. Som forfatteren og humoristen Mark Twain sa: «Mange har problemer med alt i Bibelen som de ikke forstår. Jeg for min del har mye større problemer med det jeg faktisk forstår.

For eksempel at jeg skal elske mine fiender. De fleste skriftlige kildene som omtaler Jesus, er skrevet av folk som kjente ham.

https://shishlov.info/latevisu.php

Dette gjelder særlig for de fire evangeliene i Bibelen. Men noen av kildene kommer fra folk som ikke trodde på Jesus, og som motarbeidet den kristne troen.

HVEM SKREV BIBELEN Relaterte emner

Vis skjult svar fra Debattantius Vis skjult svar fra Mumitrollet Vis skjult svar fra Debattantius Skjul kommentartråd 25. Forfatteren av første del av 1. Mosebok blir i bibelske fagkretser kalt «Jahvisten» eller «J», fordi han brukte «Jahve» Herre på hebraisk som personnavn på Gud. Denne «J» levde sannsynligvis i det 10. Forfatteren av siste del av 1. Mosebok blir i bibelske fagkretser kalt «P», fordi de regner med at han var en prest. Også han skal visstnok ha levd omkring 10.

Hvem Skrev Bibelen
HVEM SKREV BIBELEN Kommentarer:
Rapportert den Hvem skrev bibelen
Jonassen fra Hermansverk
Jeg trives dele interessante nyheter svakt. Les også min andre nyheter. jeg liker alte Spiele.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net