Haugerud

  1. Mer om
Haugerud

Haugerud LettNsker du å begynne på Haugerud skole? Her finner du informasjon om hvordan du skal søke. Informasjon om Koronavirus og smittevernstiltak i Oslo kommune Haugerud er en drabantby i Groruddalen nordøst i Oslo. Området er preget av høyblokker og lavblokker, men har også en del Haugerud IF setter hele nærmiljøet i bevegelse Haugerud stasjon er et fint utgangspunkt for tur, men det er ikke parkeringsmuligheter ved stasjonen. Det er imidlertid utfartsparkering i Haugerudveien Haugerud skole er en 8-10 skole med om lag 450 elever og 55 ansatte. Skolen ligger på Haugerud i bydel Alna i Oslo

Blant annet ble Lille Wembley tilrettelagt som en møteplass ved å rydde og oppgradere området.

Klubb, Haugerud IF odertal.info

Bymiljøetaten er også i gang med et forprosjekt for den langsiktige oppgraderingen av området. Kontakt oss: E-post: guro. Det vil bli utarbeidet en helhetsplan for videreutvikling av parken. Annekset Fremtidig bruk av annekset vil bli utredet.

Pasienter må derfor påregne noe lengre ventetid for prøvetaking enn vanlig.

https://lndc.us/wuvoperak.php

Pasienter som skal ta prøve hos Fürst oppfordres så langt det er mulig å benytte bankkort ved betaling. Gruppen har ingen egen speiderhytte, men bruker mye Oslospeidernes hytter i Nittedal Krakosseter og Østmarka Blåhaug.

Speidergruppen har møter i kjelleren i Haugerud kirke, samt utemøter i nærområdet.

Utvidet søkerliste

Møtene er hver onsdag kl 18. Arvingene bygslet bort gården til 2 Kristen Larsen fra Kvakstad, f. Barn: Lars, Martine. Ved skiftet 1726 var bruttoformuen 128 dlr. Besetningen besto av 2 hester, 7 storfe, 6 sauer og 2 griser. Enka fortsatte trolig å bruke gården inntil Lars Olsens arvinger i 1749 solgte til Ambjørg Larsdtr. Han tok pantelån på 98 dlr.

https://shishlov.info/gysanys.php

Lars flyttet til Korsrud etter at han i 1756 hadde solgt gården her for 400 dlr. Han tok pantelån på 300 dlr.

Du vil kanskje like: Vippe extensions rogaland

Barn: Erik, Johannes, Hans. Ola tok pantelån på 500 dlr. Han solgte i 1760 fra jordstykket Enga til Eilert Knutsen for 99 dlr.

Tromsø sport og eventsenter as

I 1763 overdro han resten av gården for 560 dlr. Steingrim Gunnersen Flittig på Stein. Knut forlangte åbotstakst ved overtakelsen.

Haugerud Skiforeningen

Stuebygningen som var meget gammel, var 6-laftet og hadde stue med skorstein og kåve med ildsted. Videre fantes det en 4-laftet stue med kakkelovn, et gammelt bryggerhus, en gammel kornbu med to rom, loft ovenpå og sval rundt loftet, spontekt fjøs med 14 båser, låve med lade og stall, bastu og saue- og svinehus.

På plassen Midten var det lade og låve. Gjerdene var dårlige.

Har du lest dette? Utbetalinger fra nav

Knut hadde tatt opp grøft i det vestre jordet og i hestehagen hadde han ryddet et stykke som han ville rothogge og legge ut til åker. Åboten ble taksert til i alt 121 dlr.

Områdeløft Trosterud og Haugerud –

Knut kjøpte i 1765 og 1766 jordstykket Flittig og den øverste fossen unna Stein se der og dette lå seinere for det meste under Haugerud. Prisen var 280 dlr. Men Lars forpaktet parten til Knut for 27 dlr. Knut måtte nå pantsette gården for hele den summen. Omkring 1780 fikk han kjøpt et skogstykke fra Nord-Eik. Prokurator Fieldberg omtalte i 1779 Knut som en bekjent trettekjær mann« som man kan tro til noe av hvert».

Han nevnte at han var «en halling av geburt». Gården hadde flere husmannsplasser: Hagapynten, Karlsstua og Larsbråten. Gården drives ikke lenger, men våningshuset og stabburet står fortsatt, mellom Stjernemyra barnehage og Haugerud senter. En liten skogflekk med et lagerskur markerer det som er igjen av gårdens område som ikke er tatt i bruk til bebyggelse.

Her sto også gårdens låve og et lite snekker- og metallverksted, fram til det brant ned på slutten av 1970-tallet.

HAUGERUD Relaterte emner

Områdeløft Trosterud og Haugerud 2017—2023 Trosterud og Haugerud skal være et inkluderende lokalsamfunn preget av deltakelse og engasjement. Åpningsfest av Hagerudparken, med ansiktsmaling for barna. Kunstveggen på Trosterud skole er laget av kunstneren Patel. Forrige bilde Hva skal vi gjøre? Områdeløftet på Trosterud og Haugerud foregår i perioden fra 2017 til 2023. Trosterud og Haugerud ble i Kommuneplan 2015, «Oslo mot 2030», utpekt som prioriterte områder for byutvikling.

HAUGERUD Kommentarer:
Rapportert den Haugerud
Andreassen fra Tromsø
Jeg nyter lese tegneserier fraværende. Vennligst sjekk min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Lasertag.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net