Radon Rogaland

  1. Mer om
Radon Rogaland

Radon Rogaland KunngjørContent [hide]

Du kan velge mellom flere standardkart i "Kart"-fanen eller sette sammen egne kart basert på temalag i "Lag kart"-fanen Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør Eurofins Radonlab tilbyr prisgunstige radonmålinger til alle innbyggere i Rogaland fylke. Radon er etter røyking den viktigste årsak til lungekreft Radonkart er et verktøy for kommunene Dataene i et radonkart kan bl.a. veilede hver enkelt kommune for en tidlig vurdering av radonfaren – med hensyn til Vi hjelper deg med alt innen radonløsninger. Vi har bred kompetanse innen radon, og er en totalleverandør. Kontakt oss for en gratis befaring

Strålevernforskriftens § 6 stiller bindende krav til radonnivå i skoler, barnehager og utleieboliger.

Har du lest dette? Boligstyling rogaland

Statens strålevern anbefaler at også andre bygninger har så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. Snittet i Forsand ligger over tre ganger så høyt som de forsvarlige verdiene.

Kommunen har nå satt i verk tiltak for å avgrense skadene. Stavanger kommune måler radonnivået i skoler, barnehager, sykehjem og andre formålsbygg rutinemessig hvert femte år.

Pressemelding

Formålsbyggene som måles består av rundt 40 skoler, 75 barnehager, 17 sykehjem, 8 bydelshus og 10 idrettshaller. Se innspillene vi har fått her.

https://shishlov.info/nakunyhat.php

Denne artikkelen ble publisert Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak Tilhører TEK10. Nyeste byggteknisk forskrift er TEK17 toalett i § 12-9 krav til bod i § 12-10 første ledd annet punktum bokstav a og b krav om radonsperre og tilrettelegging for tiltak i grunnen etter § 13-5 annet og tredje ledd krav til Krav om radonforebyggende tiltak, samt krav til maksimal radonkonsentrasjon i § 13-5 første ledd gjelder fortsatt selv om krav om radonsperre og tiltak i grunnen etter TEK10 Byggteknisk forskrift Kapittel 1 Felles bestemmelser Tilhører TEK10.

Radon rogaland

Les også: Spørsmål og svar om radon Kartene har definert hvor stor sannsynlighet det er for økte radonverdier inne i hus. Dermed er det mulig å si noe om hvor det er størst fare for at radonverdiene inne i norske bolighus kan være over anbefalte grenseverdier.

Kjøkkenvask ikea

Etter at datasettet med kartinformasjon for aktsomhetsgrader var klart valgte vi derfor å undersøke det og sammenligne det med annen informasjon fra blant annet SSB og Statens kartverk. De nasjonale aktsomhetskartene for radon har geografisk definerte områder for stort sett hele Norge, og deler landet opp i disse fire aktsomhetsgradene: 0: Usikker 2: Høy 3: Særlig høy Ved å bearbeide dataene og gjøre kjøringer med de ulike datakildene i blant annet geografiske databaser PostgreSQL-database med PostGIS har vi kunnet generere anslag for både berørt befolkning, areal og bygninger for de ulike aktsomhetsgradene.

Andel av tettbygd areal For å kunne si noe om hvor økt radonaktsomhet sammenfaller med der det bor mange mennesker valgte vi først å se på norske byer og tettsteder, og arealet de dekker.

Mikkel dobloug formue

Byer og tettsteder er definert av SSB slik: «En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. NRK har lagt både dataene for radonaktsomhet og dataene for norske byer og tettsteder inn i en geografisk database. Miljø, Øvrig Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i miljøet, og som forekommer i byggegrunnen.

https://shishlov.info/qavypumu.php

Gassen er luktfri, usynlig og har lav evne til å binde seg til andre stoffer.

RADON ROGALAND Relaterte emner

Det startet med at en av NRKs journalister fikk et tips om et nytt datasett med kartinformasjon som snart ville være klart. Tipset kom fra noen i Statens strålevern som hadde hørt om tidligere prosjekter vi hadde gjort med kart og kartdata. Høy radonfare: Store områder av Norge regnes å ha høy eller særlig høy radonaktsomhet her markert i rødt. NRKs beregninger viser at 10 prosent av arealet i byer og tettsteder ligger i slike områder. Datasettet det var snakk om var nye nasjonale aktsomhetskart for radon.

Radon Rogaland
RADON ROGALAND Kommentarer:
Redaktør på Radon rogaland
Haldorsen fra Vadsø
jeg liker lese tegneserier nyttig. Se gjennom min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Trichterballon.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net