Erytrocytter

  1. Mer om
Erytrocytter

Erytrocytter InspirererRøde blodceller, røde blodlegemer eller erytrocytter er den vanligste blodcellen. De røde blodcellene er det viktigste mediet for oksygentransport i blodet hos virveldyr. Ordet rytrocytt kommer fra gresk erythros for «rød» og kytos som opprinnelig Erytrocytter er det samme som røde blodceller. av gresk 'rød' og 'hulrom Hemoglobin består av jern og hem Akkreditering Alternativt navn: Røde blodlegemer, EPK - erytrocytt partikkel konsentrasjon, Ery Erytrocytter er de blodlegemene som vi kaller for røde blodceller. De røde blodcellene frakter O2 (oksygen) fra lungene til cellene, og CO2 (karbondioksid

Gi melding om kva du var fornøgd med. Kva kan vi gjere for å bli betre? Kalic på blodtypelaboratoriet har til tider et detektivarbeid.

Sundt Samtidig For det er ikke så enkelt at det holder å sikre at blodet overføres mellom to av samme art. De må også ha samme blodtype. Det ble klart da Karl Landsteiner i 1901 sto for det største gjennombruddet i transfusjonens historie. Da oppdaget han at erytrocytter har antigener på overflaten. Og når disse antigenene kommer i kontakt med erytrocytter som har andre antigener, reagerer de med å danne antistoffer og ødelegge hverandre. Denne oppdagelsen fikk han senere Nobelprisen i medisin for.

Laboratoriehåndbok

Antigenene kalte han A, B og 0. A tåler ikke B og omvendt, og 0 tåler ingen av dem. Mens AB tolererer både A, B og 0. Dette forklarte hvorfor noen som hadde fått blod før Landsteiners oppdagelse hadde tålt det helt fint, mens andre hadde dødd.

Blodets oksygentransporterende evne

Det hadde vært et rent sjansespill. Sundt Blodtypesystemet ABO har de desidert viktigste antigenene, men de er ikke alene. Ifølge Unni Bergerud, leder for seksjon ved immunhematologi ved blodbanken på Ullevål, er det identifisert over 330 ulike blodtypeantigener som mottakere av blod kan reagere på. Et system, Colton, ble oppdaget på Ullevål på 1960-tallet. Overlapp de analyserte dataene med kontroll i redigeringsprogrammet for oppsett. Angi ønskede histogrammer og intensitet ved å endre x-og y-aksen i de overlappende diagrammene.

Eksport image fil-størrelse av klikker opp på eksport knapp og bevare grafene inne ønsket plasseringen. Oppbevares på et mørkt sted for å hindre photobleaching. Bruk Argon laser av konfokalmikroskopi fluorescens mikroskop for å observere cellene spent på 488 NM med ønsket forstørrelser. Merk: et konfokalmikroskopi mikroskop er ikke nødvendigvis nødvendig, og alle mikroskop med fluorescens evner kan brukes til å skaffe fluorescens bilder som demonstrerer annexin-V binding.

Skaff fluorescens bilder av kontrollen ikke-behandlede celler og behandlede celler. Merk: ikke-behandlede celler forventes å vise svært svake fluorescens signaler, mens behandlede celler forventes å vise lyse grønne fluorescens på sine membraner.

https://lndc.us/beregne-annuitetsln.php

Behandling av erytrocytter med 1 μM ionomycin i ringer løsning for 2 h er nok til å indusere eryptosis, noe som gjenspeiles av vellykket merking med annexin-V Alexa Flour 488 bøye og kvantifisering av FACS analyse figur 1A.

Høyere konsentrasjoner av ionomycin 5 og 10 μM resulterer i en svak økning i eryptosis figur 1a-D.

Transfusjonsmedisin

Men slike konsentrasjoner også forbedre hemolyse figur 1E, som ikke er ønskelig. Behandlingstid med ionomycin Inkubasjons av erytrocytter med ionomycin i ringer løsning for så lite som 30 min er nok til å indusere eryptosis figur 2A.

Økt inkubasjonstid øker nivået av eryptosis, målt ved den annexin V-bindende analysen, for opp til 2 h figur 2B, C. Men videre inkubasjonstid resulterer i en liten nedgang i nivået av eryptosis figur 2D.

Maksimal eryptosis ble oppnådd etter 2 h behandling med 1 μM ionomycin, og for alle andre behandlingstider ble lavere eryptosis oppnådd figur 2E. Representative Flow flowcytometri histogrammer er presentert i figur 2A-D.

Dette gjøres i 2 omganger pÃ¥ alle givere, slik at poser med og uten ftalat kan sammenlignes. Økt mengde blod i urin kan påvises ved at hemoglobinet i urinen spalter et peroksid som deretter oksiderer et stoff som gir fargereaksjon på strimmelen.

Erytrocytter (røde blodlegemer)

Myoglobin kan ha tilsvarende effekt. Medikamenter som skiller ut sulfhydrylgrupper i urinen for eksempel blodtrykksmedisinen kaptopril kan redusere sensitiviteten, mens oksiderende stoffer for eksempel klorholdige vaskemidler og peroksidasedannende mikrober i urinen, kan gi falsk positiv reaksjon.

Mikroskopisk påvisning av erytrocytter er da avgjørende for hematuridiagnosen.

https://lndc.us/2063.php

Ved svært tynn hypoton eller sterkt alkalisk urin, hemolyserer erytrocyttene lett. Mens stiks fortsatt varsler om hematuri, kan diagnosen glippe ved mikroskopi alene - et eksempel på at kjemisk og mikroskopisk urinundersøkelse supplerer hverandre.

Av og til kan gjærsopp eller spesielle oksalatkrystaller likne på erytrocytter i urinen, men disse elementene gir ikke utslag på stiks. Prerenal pseudohematuri Pseudohematuri dreier seg ikke om erytrocytter, men om hemoglobin som dannes ved hemolyse i blodbanen. Det meste av dette hemoglobinet bindes til haptoglobin.

Reservere flysete

Er hemolysen kraftig, kan plasma farges rødt. Ved utbredte muskelskader, for eksempel ved kraftig muskulær anstrengelse, ved trykkskade på muskulaturen - eller ved direkte muskeltraumer, kan myoglobin komme ut i urinen og gi positiv stiksreaksjon på blodfeltet. Myoglobin binder seg ikke til haptoglobin og farger derfor ikke plasma rødt. I likhet med hemoglobin gir det ikke positivt mikroskopifunn.

Pakningsstørrelse 1×10 ml, 10 x 10 ml ID-Cellwash-P Løsning som standardiserer enzymbehandlingen av erytrocytter ved å inhibere enzymets virkning. Hos virveldyr[ rediger rediger kilde ] Hemoglobin i erytrocytter gjør at blod ser rødt ut.

Urinundersøkelser i Hematuri

Foto: Martin van Dalen Erytrocytter består hovedsakelig av hemoglobin, et molekyl som er satt sammen av heme -grupper som forøvrig likner på planters klorofyll, disse inneholder et jernatom som kan binde et oksygenatom i lunger eller gjeller og siden frigjøre oksygenet andre steder i kroppen. Hemoglobin frakter også noe karbondioksid fra vevet til lunger eller gjeller. Et lignende molekyl, myoglobin, lagrer oksygen i muskelceller. Det er heme-gruppen i hemoglobinet som gjør erytrocyttene røde, og blodet rødt.

Fargestoffene som gjør urinen gul, avføringen brun og gulsottpasienter gule i huden er alle nedbrytningsprodukter av hemoglobin.

Alene er blodplasma lyst gulbrunt. Erytrocyttene endrer farge etter hvor mye oksygen som er bundet til hemoglobinet. Jo mer oksygen, jo lysere rødfarge. Hemoglobin uten oksygen deoksyhemoglobin er mørkt og får blodårene til å se blå ut gjennom huden cyanose. Det var et stort utveklingsmessig steg for virveldyrene da de fikk proteinet som binder oksygen i en celle, i stedet for løst i kroppsvæsken.

ERYTROCYTTER Relaterte emner

Vellykket eryptosis vurderes ved å overvåke lokalisering fosfatidylserin i membranen ytre pakningsvedlegget. Faktorer som påvirker suksessen til protokollen har blitt undersøkt og optimale forhold gitt. Abstract Eryptosis, erytrocytt programmert celle død, forekommer i en rekke hematologiske sykdommer og under skade på erytrocytter. Et kjennetegn på eryptotic celler er tap av kant asymmetri i cellemembranen, noe som fører til translokasjon av fosfatidylserin til membranen ytre pakningsvedlegget. Gitt viktigheten av eryptosis i ulike syke forhold, har det vært forsøk på å indusere eryptosis in vitro. Det er imidlertid rapportert om mange uoverensstemmelser i litteraturen om fremgangsmåten for å indusere eryptosis ved hjelp av ionomycin. Heri rapporterer vi en trinnvis protokoll for ionomycin-indusert eryptosis i menneskelige erytrocytter.

ERYTROCYTTER Kommentarer:
Redaktør på Erytrocytter
Berg fra Trondheim
Siste nytt: min andre innlegg. jeg er tent på Veranstaltung. Jeg nyter dele interessante nyheter høyt.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net