Engelske Ord I Norsk

  1. Mer om
Engelske Ord I Norsk

Engelske Ord I Norsk BonanzaDet er grunn til å rope et varsku når det gjelder ukritisk bruk av engelske ord i norsk. Et lite språksamfunn som vårt er svært utsatt På norsk er vi vant til at ordet opsjon betyr forkjøpsrett, for Språkrådet, som jobber med norsk språk, er bekymret for at barn og unge bruker for mange engelske ord. Vi spurte dere på Instagram og Svar-o-meter og de Noen er redde for at engelsk skal ta over norsk fullstendig og vil at vi må slutte å blande engelske ord og uttrykk inn i det norske språket Med bakgrunn i dette kan man trekke en parallell til for eksempel hvorfor vi låner engelske ord inn i norsk. Ordet blir gjerne lånt inn i tillegg til det nye

Man ser også at låneord som ikke egentlig passer inn i norsk kan brukes om man ønsker å snakke mer uformelt. Her er et eksempel på hvordan noen av dem kan brukes i norsk. Yes, endelig vant jeg også en kamp. Kanskje jeg rett og slett har blitt bedre enn deg! Yeah right, la oss ta en til da! Nope, jeg har ikke tid. Man ser også at nye ord blir skapt ved å blande engelsk og norsk.

For eksempel jazzbølgen — En ny jazzbølge preget Norge — altså at jazz blir svært populær i landet. Et annet eksempel er østkantplayboy eller babefaktor. Andre former for nyskaping skjer ved at norske endelser blir lagt til engelske ord. For eksempel fiction til fictionaktig.

Etter hvert som de engelske låneordene blir mer integrert i språket skjer det ofte at de blir norvagisert.

Dette betyr at man fornorsker skrivemåten. I stedet for å stave guide som på engelsk, guide, så gjør man om skrivemåten til en mer norsk variant. Ofte kan norvagisering ta litt tid før det blir akseptert av folk. Det ser liksom feil ut å stave ord slik. Etter en stund er det derimot vanlig at man ikke tenker over det en gang. Til slutt vet man ikke engang at det er låneord.

Norske klesbutikker har lenge hatt «sale» og naboen er stadig på «weekend-tur». Dramaserien «Skam» fylte på vokabularet av lånord til voksne nordmenn med uttrykk som «hooke» og «fuckboy». Slike direkte lånord fra engelsk skiller seg lett ut. I sin doktoravhandling ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU har Anne Mette Sunde studert hvordan norsk endres av engelsk påvirkning som er mer vrien å oppdage.

Anglifisering heter det når engelsk influerer norsk. Låner ord — og endrer betydning — Av og til låner vi inn betydningen av engelske ord og bruker dem på norsk. På norsk er vi vant til at ordet opsjon betyr forkjøpsrett, for eksempel i et aksjekjøp. Sunde forklarer at ordet av og til brukes ordet i betydningen «alternativ», eller «valgmulighet», som i setningen «Sensur er ingen opsjon».

Endringen skyldes antakeligvis påvirkning fra det engelske «option». Ingen lånord, men likevel skurrer det. Spørreskjemaet inneholder spørsmål der alle de tre komponentene blir testa. Dataene er behandla i programpakka SPSS, og jeg har benytta ulike analyseteknikker og statistiske metoder for å teste hypoteser og undersøke sammenhenger i materialet.

Resultatene viser at ungdommene generelt uttrykker en moderat positiv holdning til engelske ord i norsk. Engelskmenneneliker det ikke? Side 464«I can do it» — Jeg kan gjøre det. Side 464—465«I took it because I think I would shoot Saarijärvi one day. After we had good fight in PortArthur, I do not want to kill him anymore.

The fight cleaned up the air. I want to give pistol tocaptain» — Jeg tok den fordi jeg tenkte jeg en dag ville skyte Saarijärvi. Etter at vi hadde godslåsskamp i Port Arthur, ønsker jeg ikke lenger å drepe ham. Kampen renset lufta. Jeg vil gipistol til kaptein.

Side 481«Go and check aft!

Lånord og fornorsking

I think we may be hit by flying debris» — Gå og sjekk akterut! Jeg tror vikan være truffet av flygende skrot. Side 482«Hurricanes!

Side 49543 «I only speak Norwayish when big German warships attack» — Jeg snakker bare norskisk nårstore tyske krigsskip angriper. Side 499«registration card» — registreringskort. Unfortunately the Jerries killed an awful lot of civilians. More than threehundred» — Ja, kompis. Dessverre drepte jerriene tyskerne fryktelig mange sivilister. Side 500«Are you going to make that call soon, young man?

Muriel is in the bathtub. Muriel er i badekaret. Hun kan ikke snakke med deg mens hun er naken. I lost a lot of blood. But I was brought to thehospital very quickly, so I praise the Lord and the ambulance personnel for saving my life»— En bjelke av stål.

Jeg mistet mye blod.

Båt oslo københavn

Men jeg ble brakt tilsykehuset veldig raskt, så jeg takker Herren og ambulansepersonalet for at de reddet livetmitt. Side 504«Sorry to keep you waiting» — Lei for at jeg måtte la dere vente. It was terrible» — Jeg måtte være til stede ved enbegravelse seint på kvelden. Men det verste med det var Nei, jeg vil ikke fortelle dere om det.

Side 50545 «They call it a parachute mine» — De kaller det en fallskjerm-mine. You are my dear Muriel» — Hvorfor ikke? Du er min kjære Muriel. And I look like a scarecrow» — Slutt opp med å si det der! Og jeg ser utsom et fugleskremsel.

QUIZ: Kva er dette engelske ordet på godt norsk?

No gas explosion» — Det var bare bombeeksplosjonen. Ingen gasseksplosjon. Side 506«Did your burns hurt a lot? But as you see, I survived» — Sårene mine var infiserte.

Men, somdere ser, overlevde jeg. Side 508«my dear Muriel» — min kjære Muriel. Jeg ønskerikke å bli pissefull.

Jeg bruker flere engelske ord i dagligtalen min enn jeg trodde

Slutte, slutte,slutte! I can become a soldier in the Norwegian Army in England» — Jeg kan gå iland. Jeg kan bli soldat i den norske hæren i England. But I have missed you a lot»— Noen må seile skipene.

Ellers vil vi tape krigen. Men jeg har savnet deg fælt. Side 510«What did you say? Side 512«I can come to your church tomorrow» — Jeg kan komme til din kirke i morgen. All the seven archangels are men! Alle de sju erkeenglene er menn! You can bring your friend Ann. We will come tochurch as four friends» — Jeg kan ta med meg min venn Bob fra skuta.

Du kan ta med dinvenninne Ann. Vi vil gå til kirke som fire venner. Side 51348 «male friends» — mannlige venner. First to Our Lady, and then toa poor Norwegian church for sailors where they serve free coffee and funny, flat cakes. Først til VårFrue, så til ei fattig norsk kirke for sjøfolk hvor de serverer gratis kaffe og morsomme, flatekaker.

Side 514«Russki or Norski, love? Russki og Norskivar havneslang i England, særlig brukt av de prostituerte. Side 51749 «What ship, mate? A big gasoline tanker. The Norwegian Iberia» — Det gjør det! En stor bensintanker. Side 520«Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them:for this is the law and the prophets» — Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre for dere,det skal dere også gjøre for dem, for dette er loven og profetene.

https://lndc.us/sopp-i-underlivet-kjerringrd.php

Oversettelse fraBibelforlagets utgave, 2004. Because strait is the gate, and narrow isthe way, which leadeth to life, and few there be that find it» — Gå inn gjennom den trangeport! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og det er mange som går50 inn gjennom den.

Gipsplater obs bygg

For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få somfinner den. Bibelforlaget, 2004 «leadeth to destruction» — leder til fortapelsen. They are Royal Navy planes, built to fly long distancemissions from aircraft carriers.

https://shishlov.info/kino-kristiansand-program.php

De er Royal Navy-fly, bygget for å flylangdistansetokt fra hangarskip. Det er derfor Fairey-fabrikken i Stockport kaller dem Fulmar.

Engelske ordlister

A seagull» — En havhest er en sjøfugl, jenter. Side 525«the typical Norwegian flat cakes» — de typisk norske flate kakene. Side 526«You are a code breaker? Side 528«the engagement rings» — forlovelsesringene. Side 529«sweet Muriel, sweet Muriel Shannon! Side 53352 «Was it gangrene? Side 534«Goodbye, Halvor» — Farvel, Halvor. Dette har stor innvirkning på hvordan språket vårt utvikler seg. Språket vårt er hele tiden i endring, og ved å norvagisere ord som kommer, kan vi lettere bevare det norske språket.

ENGELSKE ORD I NORSK Relaterte emner

Jeg bruker flere engelske ord i dagligtalen min enn jeg trodde Ane Flatebø 16 år 29. Si ;D-innlegg Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit. I løpet av mitt første år på videregående har vi lært om hvordan vi snakker mer og mer engelsk og mindre og mindre norsk. Som de fleste andre har jeg filosofert lite rundt det.

Engelske Ord I Norsk
ENGELSKE ORD I NORSK Kommentarer:
Forfatter om Engelske ord i norsk
Bredesen fra Hermansverk
Se over min andre nyheter. jeg er tent på Tasten sammeln. Jeg nyter lese om Norge mekanisk.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net