Norsk Kontoplan

  1. Mer om
Norsk Kontoplan

Norsk Kontoplan GarantertNorsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskapskontoer for norske virksomheter Kontoplan eller hovedbok er betegnelsen på kontoene som benyttes i regnskapsføring. Hovedbok-begrepet stammer fra middelalderen da regnskap ble ført i store protokoller med mange kolonner. Dagens IT-systemer bruker også kontoer for sine Norsk standard kontoplan utgis ikke av Norsk RegnskapsStiftelse, men av Standardiseringen i Norge. Søk på «kontoplan» i søkefeltet Regnskap Norges utvidede kontoplan er satt opp både i bokform og som en database i Microsoft Access, og inneholder både norsk og engelsk versjon EIENDELER, Dette år, Forrige år

Importer saldotall som dimensjon: Se Innlesing av saldotall fra flere regnskaper til en årsoppgjørsklient.

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Bruk angitt malfil: Dette valget har kun betydning for opprettelse av eventuelle nye konti som blir lest inn, og sørger for at disse kontiene får tildelt korrekt standardkonto i henhold til Bruk standard mal ny kontoplan: Dersom man har kontoplan satt opp etter ny norsk standard fra 1999, velger man dette alternativet, som sørger for at nye konti opprettes ut fra dette kontoplanoppsettet.

Bruk standard mal for gammel kontoplan: Dette sørger for at dersom du fortsatt bruker standard kontoplan fra før 1999, kan lese disse inn i Visma Finale, og få tildelt korrekte standardkonti i Visma Finale. Dermed er det ingen problemer å ha kontoplaner som er etter gamle standarder og fortsatt bruke Visma Finale uten at endringene merkes på annet enn at Finale's STD-konti er etter en annen nummerering enn din egen kontoplan.

Utbytte Utbytte er godtgjørelsen til eierne for at de har stilt kapital til disposisjon. Utbytte kan kun utbetales til aksjonærer hvis selskapet går med overskudd.

Opprette ny regnskapskonto

Eksempler på kortsiktig gjeld: 2910 Gjeld til ansatte og eiere 2930 Skyldig lønn 2980 Avsetning styrehonorar Sum kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld er summen av all kortsiktig gjeld, slik som leverandørgjeld, skyldige offentlige avgifter, annen kortsiktig gjeld.

Sum gjeld Sum gjeld er bedriftens totale gjeld, dvs summen av all langsiktig og kortsiktig gjeld.

https://lndc.us/9457-1.php

Relaterte ord Eiendel Regnskap Få bedre kontroll og oversikt Tripletex er et komplett økonomisystem som inneholder all funksjonaliteten du trenger. Du kan lese mer om innstillingsmulighetene i Egenskaper for kontoplan.

https://lndc.us/6740-1.php

Ønsker du å bruke kontonumre med opptil sju siffer i stedet for firesifrede som er standard, kan du endre dette i Regnskapsinnstillingene. Les mer om dette i Regnskapsinnstillinger.

Kontoplan Members hjelpesider

Systemkontoer Systemet krever en del kontoer med spesielle egenskaper. Salgskostnader posteres i kontogruppe 7 i regnskapet se hovedbok. Salsgkostnader er kostnader som direkte er knyttet til salg. For eksempel ville en avgift knyttet til et salg være en salgskostnad.

Fcc bbq bok

Det kan også være at man leier et møtelokale for å holde et salgsmøte. Finansinntekter og -kostnader, inntekter eller kostnader ervervet der ikke noe produkt- eller vare er utvekslet.

Norsk standard kontoplan

Ved bokføring noteres det hvor bokføringen kommer fra. På den måten dannes det automatisk en kontoplan ut fra de posteringer som opprettes.

Last ned også: Zalando coop rabatt

Det eneste du ut over dette skal opprette, er de kontoer som bokføres manuelt. Og de kan opprettes ut fra de forslagene som gis når den daglige bokføringen utføres.

NORSK KONTOPLAN Relaterte emner

Blant de viktigste endringene er 1-2, 3. Tidligere skulle idrettens organisasjonsledd benytte Idrettens Kontoplan. Bakgrunnen for endringen er ønsket om å tilnærme seg regnskapsføringen i resten av samfunnet. Norsk Standard Kontoplan må være innført i alle organisasjonsledd senest 8-2, 2. Den største forskjellen mellom Idrettens Kontoplan og Norsk Standard Kontoplan er at Idrettens Kontoplan hadde formål som første konteringsbegrep, mens Norsk Standard Kontoplan har kostnadsarten som første konteringsbegrep. Kontoplanen er inndelt i 8 kontoklasser slik som tidligere.

NORSK KONTOPLAN Kommentarer:
Redaktør på Norsk kontoplan
Sørheim fra Moss
Anmeldelse min andre innlegg. jeg liker Schmiedekunst. jeg liker lese om Norge klokt.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net