Erik Mamelund

  1. Mer om
Erik Mamelund

Erik Mamelund PersonvernVis Erik Mamelunds profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Erik har 6 stillinger oppført på profilen Til tross for at han har rundet 60 får Erik Mamelund fortsette som partner i EY i opptil fem år til, stikk i strid med selskapets vanlige Proff.no gir deg rolleinformasjon om Erik Mamelund. Se hans roller (4) og relasjoner (4) i næringslivet - og hvilke bransjer Erik Mamelund er aktiv i Erik Mamelund har over 30 års erfaring fra revisjon og rådgivning. Han var leder for EY i Norden fra 2012 frem til 2018 ut året Erik Mamelund, tidligere toppsjef i revisorgiganten Ernst & Young, har hatt ei familiehytte på idylliske Tjøme i Færder kommune siden

Systematic Reviews.

Kcl hydraulikk

Organisational responses to alleged scientific misconduct: Sensemaking, sensegiving and sensehiding. Science and Public Policy. Short-term birth sequelae of the 1918-1920 influenza pandemic in the United States: State-level analysis.

Arbeidsoppgaven var å oppdatere og publisere ny rapport med tall for periode- og kohortfruktbarheten i Norge. Det var imidlertid sommeren 1995, under arbeid med å oppdatere en liknende rapport for dødelighet, at jeg for første gang fattet interesse for temaet som har drevet min forskning de siste 10 årene.

Min medforfatter Jens-Kristian Borgan mente at jeg skjøt spurv med kanoner da jeg insisterte på å inkludere et kapittel og en rekker figurer og tabeller som viste spanskesykens effekt på dødelighet og forventet levealder i 1918. Min hovedfagsoppgave fra 1998 og min doktoravhandling fra 2004 handler begge om de demografiske konsekvensene av spanskesyken i Norge.

Jan-Erik Østlie For Janne og Dag Rune forsvant tidsklemma med koronakrisen Noen vil slite Mamelund mener det for Norges del er for tidlig å si om pandemien vil være med å forsterke ulikhetene. Han sier vi globalt sett er svært heldige, vi har både oljefond, en godt utbygd velferdsstat og relativt små ulikheter i bunnen. Dessuten bor vi relativt spredt, og vi har ingen storbyer.

Og unge, nyutdannede som mislykkes med å komme seg ut i arbeidslivet akkurat i år, kan nok få problemer på lengre sikt, fordi starten var så brutal, sier Mamelund. Forskning viser nemlig at en del som var så uheldige enten å miste jobben eller selge bolig med tap midt under finanskrisen, også ble hengende etter senere.

Koronakrisen sender ungdomsledigheten til alvorlig høyt nivå. Den andre er vrangforestillinger.

Skal du være lykkelig må du ha vrangforestillinger. Verden klarer seg utmerket uten at jeg er tilstede, men du må jo for deg selv og for din egen mening med livet tro at du betyr noe i en eller annen sammenheng. Og det er selvfølgelig bare en vrangforestilling i et større perspektiv. Sånn er det i realiteten, men jeg kan jo ikke tro på det selv. Da er man jo bortkastet — et bortkastet liv. Man må ha tro på at man kan gjøre noe stort i det små.

Erik Mamelund

Når det er slutt er det nok slutt, men jeg har stor respekt for både tvil og tro. Det er mange som har forsøkt seg med logiske utredninger om Guds eksistens — uten å lykkes. Jeg er glad i de store spørsmålene.

John Maynard Keynes er min virkelige favoritt. Hans doktoravhandling fra 1909 er fascinerende — hvor kommer sannsynligheter fra? Noen ganger angir vi et tall, som at det er 60 prosent sannsynlighet for suksess eller fiasko.

Andre har bare tatt seg til rette uten å spørre. Behagelig klima, fine bademuligheter og kort vei fra hovedstaden er bare noe som skaper et sommerparadis. I 2017 smalt bomben: En byggesaksleder i Tjøme kommune ble suspendert. Han hadde et firma på si som hjalp folk med byggesaker, samtidig som han jobbet med byggesaker i kommunen. Men dette var bare toppen av isfjellet. I årevis hadde kommunen delt ut ulovlige byggetillatelser i strandsonen. Tilsvarende kurver for kohorter figurene 15 og 16 er "glattere" enn dem for perioder.

Årsaken til dette er at vi ved å følge kohorter "visker" ut periodefenomen, som f.

Min tid: Erik Mamelund (60) Kapital

Flere døde et spesielt år vil øke dødsratene, og dermed redusere forventet levealder. Ikke alle kohortene behøver å rammes likt av økt samlet dødelighet. Et godt eksempel på dette er influensaepidemien i Kohorter født før 1873, dvs. Disse kohortene fikk dermed ikke sin gjenstående levetid påvirket i særlig grad kohorten, dvs.

Pepiller

Likevel kan vi ikke se spor etter dette i figurene 15 og 16. Median dødsalder, alderen hvor halvparten av en hypotetisk kohort ifølge periodedødeligheten fortsatt er i live, er et annet dødelighetsmål det er interessant å se litt nærmere på figur 14 og tabell 1.

Median dødsalder har økt for begge kjønn i den perioden vi har data for, men det er først i dette århundret at vi har observert store endringer. Periodedødeligheten i 1994 tilsvarer en median dødsalder på 77,6 år for menn og 83,6 år for kvinner. Ved århundreskiftet var medianen 66 år for kvinner og 61,3 år for menn.

Kurven for nedre kvartil, alderen hvor 25 prosent av en hypotetisk kohort er døde, viser større svingninger og er brattere enn kurven for medianen figur 14. Nedre kvartil lå i hele forrige århundre mellom 1 og 3 år. Akkurat som for medianen begynte nedre kvartil å stige omkring århundreskiftet var nedre kvartil 58,6 år for menn.

De 5 neste årene var nedre kvartil år, før den steg til 62 år etter krigens slutt. Allerede på begynnelsen av 195-tallet var nedre kvartil kommet opp i en alder i underkant av 7 år. Siden har stigningen fortsatt, og for 1994 var nedre kvartil for kvinner 75 år. Dette betyr at ut fra dødeligheten i 1994 vil 3 av 4 kvinner bli minst 75 år gamle.

Små ulikheter kan ha reddet nordmenn fra hardere koronautbrudd Dagsavisen

Øvre kvartil, alderen hvor 75 prosent av en hypotetisk kohort er døde, har ikke endret seg så mye som nedre kvartil og medianen figur 14. Dette henger selvfølgelig sammen med den relativt svake utviklingen vi har hatt i forventet gjenstående levetid for høyere aldersgrupper, sammenliknet med yngre aldersgrupper Utviklingen etter 198 Det er spesielt i etterkrigstiden at kvinner har hatt en bedre dødelighetsutvikling enn menn figur 26.

Den største forskjellen i forventet levealder for menn og kvinner oppstod på midten av 198-tallet. Da kunne kvinner forvente å leve 7 år lenger enn menn. Denne forskjellen kommer av menns overdødelighet på alle alderstrinn figur 27. De 1 siste årene har forskjellen i forventet levealder blitt redusert med 1,2 år tabell 7.

Hele "innhentingen" skyldes redusert hjerte- og kardødelighet blant menn i samme periode. Den positive utviklingen startet allerede på 197-tallet og gjelder for begge kjønn Sosialt utsyn 1993.

Med unntak av dem over 65 år, har samtlige aldersgrupper av menn hatt en større økning i forventet gjenstående levetid enn kvinner har hatt fra 198 til Det samme er tilfellet for menn under 5 år, dersom vi sammenlikner 1994 med 1976 figur 27. Forventet levealder ved fødselen har økt med 2,51 år for menn fra 198 til Kvinnenes forventede levealder økte med 1,45 år tabell 13 og figur 3. Av figur 3 kan vi se i hvilke aldere forbedringen i leveår har kommet.

For begge kjønn går det fram at forbedringene er konsentrert om de eldste aldersgruppene.

https://lndc.us/tydisu.php

Blant kvinner er det de aller eldste, de mellom 75 og 9 år, som har bidratt mest til økt forventet levetid de siste 14 årene. En sammenlikning av dødeligheten i 1966 og 198, viser et noe annerledes bilde figur 3.

Kurven for dekrementserien for kvinner har en mer rektangulær form enn den for menn. Dette skyldes selvfølgelig at flere kvinner enn menn overlever til de eldste aldersgruppene Kohortdødeligheten Som vi har påpekt tidligere, vil kohorter aldri følge samme dødelighetsmønster som erfart ved fødselen, altså periodedødeligheten.

Det beste eksemplet er kohorten, der mennene sannsynligvis vil leve i gjennomsnitt 15 år lenger, og kvinnene 2 år lenger enn periodedødeligheten tilsa tabell 9. Siden vi må vente over 1 år for å få en komplett oversikt over en kohorts dødelighetsforløp, har vi fullstendige data for kun 42 kohorter, dvs. Forrige gang kohortdødeligheten ble publisert Borgan 1983, ble dødelighetstabeller for kohortdødelighet gjengitt bare for observert dødelighet fram til alder i 198.

Denne gangen har vi valgt å forlenge dekrementseriene 9 ved å ekstrapolere kohortdødeligheten for høyere aldere enn alderen oppnådd i 1994 med faktisk dødelighet i perioden tabell 12. Jo yngre kohortene er, desto nærmere kommer vi periodedødeligheten, og jo mer usikkert vil dermed estimatet på kohortdødeligheten bli. Etter samme mønster som for periodedødeligheten har vi også satt opp dødelighetstabeller for kohortene.

Da 1-årskohorter vil ta for mye plass, publiseres kun 5-årskohorter tabell 12. I kapittel 6 går vi nærmere inn på teknikken for dødelighetsberegningene. Dette er helt i tråd med dagens oppfatning og våre funn fra Norge, blant annet fra krigsårene 1940 45 2. Også påstanden om at barna «staar på høiden av sin motstandskraft i 13 aars alder» holder stort sett mål i dag 3. Våre funn taler imidlertid for at denne «motstandskraften» lett kan påvirkes, slik vi så det under krigen der skolegutter opp til 14 års alder, og skolejenter opp til 9 års alder, hadde signifikant høyere dødelighet i perioden 1941 45 sammenlignet med de ti foregående år 2.

Dette kan forklares ved at dødeligheten pga.

ERIK MAMELUND Relaterte emner

Selv opererer revisorstjernen med minst 20 års perspektiv for sitt videre yrkesliv. Oppdatert 11:19 - 29. Alt kan uttrykkes med tall, også tid. Tid er tall med tidsrekker og sekvenser av sannsynlighetsfordelinger. Jeg elsker tall og ny kunnskap.

Erik Mamelund
ERIK MAMELUND Kommentarer:
Forfatter på Erik mamelund
Haukås fra Bodø
Anmeldelse min andre innlegg. Jeg trives Zehnkampf. Jeg har lyst lese bøker knapt.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net