Visma Akershus Feide

  1. Mer om
Visma Akershus Feide

Visma Akershus Feide ProfittTilrettelegging på eksamen; fratrekk av fravær. Hvordan får elever tilgang til VIS? Som elev i Viken logger du inn på VIS med din Feide-konto Visma InSchool-appen for lærer og elev. Som lærer kan du sjekke timeplanen din enkelt via mobilappen! I tillegg, kan du føre fravær for dine undervisningstimer Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte skole. Feide logg inn for ansatte. Slik som beskrevet øverst på siden, bruker du Feide-support for elever, studenter og ansatte. Er du en Feide-bruker og har problemer med innlogging? Finn kontaktinfo til din lokale brukerstøtte Feide i Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune (AFK) benytter Feide (Felles Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Når din bestilling er

Videregående skole Visma InSchool

Da kommer du inn på logg inn siden, der du velger Feide som inngangsport. Fyll inn brukernavn og passord.

Barcode klinikken

Du kan velge at Feide skal huske ditt samtykke neste gang du logger på tjenesten. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket.

Side om side rollenavn

Feide har avtaler med hver enkelt tjeneste som kan benyttes om hvilke opplysninger som er nødvendige. Saman med fem andre fylke er Rogaland i neste pulje ut. Frå Akershus kjem det nå urovekkande meldingar om ei rekke grunnleggande feil og manglar. Lærarar og skuleleiarar omtaler innføringa av VIS som ein skandale. Systemet vart testa ut på nokre få skular i fjor.

Visma InSchool

Til trass for at pilotskulane åtvara mot vidare utrulling allereie hausten 2019, valde Akershus fylkeskommune å ignorere åtvaringane. I staden innførte dei VIS på alle sine 34 vidaregåande skular dette skuleåret. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Theodor (17) løste digital timeplanfloke

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole unntas fraværsgrensen.

Alle elever og ansatte i skolene i Eidsvoll, og våre samarbeidskommuner i Gardermoregionen, benytter Office 365 for samarbeid, produksjon og kommunkasjon.

Office 365 kan benyttes på alle enheter som PC, Mac, mobil og nettbrett. Teams Teams er sentralt i O365.

https://lndc.us/ledon-jan-thomas.php

Teams ble innført for alle elever i grunnskolen i Gardermoregionen skoleåret 2019-2020. I Teams får elevene informasjon fra skolen, de kan levere oppgaver som filer eller i OneNote klassenotatblokk, de kan delta i kommunikasjon med klassen og få oppfølging av sine lærere.

VISMA AKERSHUS FEIDE Relaterte emner

Innføringa av VIS i pilotfylket Akershus har denne hausten resultert i eit gedigent mageplask. Lærarar og deira tillitsvalde i Akershus åtvarar nå andre fylke mot å ta systemet i bruk allereie neste skuleår Budstikka 18. Leiar i Utdanningsforbundet Steffen Handal støttar dette synspunktet og tilrår at datasystemet ikkje vert rulla ut fleire stader før alt er under kontroll i Akershus, både av omsyn til elevar og lærarar Aftenposten 24. Som hovudtillitsvalde i Utdanningsforbundet ber me nå Rogaland fylkeskommunen om å utsetje innføringa av VIS. På helse og arbeidsmiljø laus VIS representerer ei gigantisk fylkeskommunal investering med ein samla innkjøpspris på langt over ein halv milliard kroner for lisensar i ti år. I løpet av få år skal systemet takast i bruk i heile landet.

VISMA AKERSHUS FEIDE Kommentarer:
Forfatter om Visma akershus feide
Birkeland fra Narvik
Les også min andre nyheter. jeg er tent på Autorennen. jeg liker studere dokumenter merkelig.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net