Canal Digital Parabol Teksting

  1. Mer om
Canal Digital Parabol Teksting

Canal Digital Parabol Teksting ForbedringDet er to måter å hente fram teksting av TV-programmer selv, via tekst-TV og I tillegg har Canal Digital Norge (parabol/satellitt) fem norske kanaler Mistet plutselig teksting på alle HD kanalene (NRK HD 1,2,3-TV2 HD -og CD Film HD) TV-Norge HD Jeg har parabol med Canal Digital abb Teksting fungerte i altibox og Canal Digital parabol med s222 før flytting Under språkinnstillinger fikk jeg tekst på NRK og TVNorge. Teksting fungerte i altibox og Canal Digital parabol med s222 før flytting Tv-seere har i flere måneder klaget på manglende teksting av programmer. Norges Døveforbund ser alvorlig på saken

LGs tapet-TV Wallpaper kommer i ny versjon. Vår nye tapet-TV på 65 tommer har fått en slankere lydplanke, er blitt enklere å installere, og kan koples til et eksternt lydsystem.

Arteriosklerose

Målet er at tapet-TVen skal bli lettere tilgjengelig, og prisen vil også bli lavere, sier Svalberg. Det er foreløpig ingen planer om å lansere dette i Norden, sier Svalberg. LGs rulle-TV kommer til Europa etter sommeren, med 65 tommers oled-panel. Det vil kunne gjøre tjenesten betydelig mer interessant.

Teksting på TvNorge

For de spesielt interesserte så har tjenesten også et relativt omfattende arkiv med voksenfilmer. Disse må du ha en egen spesiell kode for å få tilgang til, slik at ikke hvem som helst skal begynne å i det hele tatt se hva som er tilgjengelig. Akseptabelt Alt i alt fremstår Gets filmtjeneste som et veldig godt annenskritt når det gjelder å leie film gjennom digitalboksen. Det er forbedringspotensial i alle retninger, og prisen på leie er kanskje litt i stiveste laget.

Fra denne siden kan du også søke på tvers av alt du har av apper — inkludert Canal Digitals TV-app. Foto: Canal Digital Trykker du raskt to ganger på Google-knappen, vises alle åpne apper slik at du raskt kan gå til dem — for eksempel om du vil bytte fra Canal Digital-appen til Spotify, Google Play Movies, eller annet.

Brukergrensesnittet under Google-menyen er ikke like lekkert og gjennomført som det du finner i Canal Digitals egen app.

Alle appene under Google-menyen kunne vært organisert litt bedre, nå ligger de bare på én eneste lang rekke som du må bla sidelengs i. Søker på tvers av innhold fra ulike kilder Det er en egen knapp for talesøk på fjernkontrollen. Når du befinner deg i Canal Digital-menyene vil denne aktivere søk på tvers av alt som ligger i Canal Digital-appen, slik at du kan søke etter for eksempel TV-kanaler, TV-programmer og filmer.

Du kan søke med stemmen, eller ved å taste inn søkebegrepet via et skjermtastatur. Foto: Kurt Lekanger Det som kan være litt forvirrende med en gang er at du får opp en annen søkeskjerm hvis du trykker talesøk-knappen på fjernkontrollen når du befinner deg i Google-menyene etter at du har trykket Google-knappen.

Da er du nemlig inne i Googles taleassistent der du både kan søke etter innhold filmer, musikk, og så videre og spørre om ulike ting. Hvis det ikke er tid til å lese alt så tar man med det viktigste. Den synstolkede lydfilen kan ikke være lenger enn programfilen. Dramatiske hendelser. Dramatiske hendelser eller humor bør synstolkes når de skjer.

For å klare det må man i noen tilfeller senke lyden på dialogen. Ofte er det mulig å legge inn korte tolkninger som tydeliggjør innholdet. Hele setninger og enkeltord. Generelt sett er det bedre med hele setninger hvis tiden tillater det. Kort og intens telegramstil kan være slitsom å lytte til over tid. En slik tett tolkning kan imidlertid være hensiktsmessig for å beskrive en spennende eller actionfylt scene.

Det er bedre å si «Hun smiler» enn å bare si enkeltordet «smiler». Viasat Kanalen heter NRK1 og er på kanal 1. Den kommer dog først opp om du trykker HD på fjernkontrollen.

Du må ha en Get-mottaker som støtter HD. Altibox Kanalen heter NRK1 HD og ligger på kanal -1, dvs at du trykker en kanal bakover fra kanal 1 på fjernkontrollen. Informasjon fra Altibox om deres tilbud i HD.

Når det gjelder synstolking, ligger Norge etter mange land det er naturlig å sammenligne med. Prosjektet har samlet inn erfaringer fra ulike land, og på bakgrunn av denne erfaringsinnsamlingen er det forsøkt å etablere en norsk modell for synstolking. Som tidligere beskrevet, benyttes nå resultatene fra prosjektet til å etablere en varig tjeneste for lydteksting, som vil bli etablert fra og med sommeren 2010.

Blasse bilder med Canal Digital

I forhold til synstolking er resultatene i prosjektet anvendt til å lage fem produksjoner med synstolking Tatt av kvinnen, SOS Svartskjær, Lønsj, Giganten og en episode av Mot i brystet, og nye produksjoner er på gang jfr. I prosjektet var det budsjettert med en prosjektstøtte på 300000 kroner fra kulturdepartementet 100000 kroner i året. Denne støtten ble ikke innvilget. Videre var det i budsjettet satt av 375000 kroner til lisensiering av en norsk talesyntese. På grunn av at prøveperioden med lydteksting ble forsinket og fordi en norsk talesyntese ble gjort gratis tilgjengelig, falt denne kostnaden bort.

Bortfallet av prosjektstøtten fra kulturdepartementet ble dermed mer enn oppveid av denne kostnadsreduksjonen, og førte totalt sett til 75000, kroner i udisponerte budsjettmidler.

Erling kagge gå

Disse midlene er omdisponert til lønn. For å få testet ut lydteksting, måtte vi utvikle en midlertidig løsning ved å hente tekstingen fra tekst-TV, noe som betydde en langt større arbeidsinnsats fra vår side. Videre valgte vi å ansette de fire synstolkerne, slik at lønnsmidlene som var avsatt til synstolkerne i 2008 ble overført til MediaLTs lønnsmidler. Med disse justeringene er prosjektet i all hovedsak gjennomført i henhold til oppsatt budsjett. Prosjektet har stor overføringsverdi til andre områder for synstolking.

Film er et område som allerede har fått stor uttelling, men mange andre områder er aktuelle: Kino, teater, revy, dans, idrettsarrangementer, videoklipp på internett osv. Vi ser også for oss at beskrivelser av levende bilder vil kunne tilføre de som beskriver stillbilder og objekter ny kunnskap og motsatt.

Siden den valgte løsningen for lydteksting og synstolking er universell utformet, vil også arbeidet som er utført i dette prosjektet ha overføringsverdi til andre samfunnsområder der det jobbes med universell utforming. Gjennom hele prosjektet har det vært drevet målrettet informasjonsarbeid om prosjektet. MediaLTs nettsted og Blindeforbundets informasjonskanaler er blitt brukt aktivt for å nå ut med aktuell informasjon til målgruppen.

"Forbudt" HD

Videre har det vært forholdsvis mye omtale om synstolkingen av de tre første norske filmene på ulike nettsteder og NRK kulturnytt viste et innslag om synstolkingen av den første norske filmen Tatt av kvinnen. Tatt av kvinnen vises også på NRK2 med synstolking den 30. Desember 2008 se over.

En resultat av dette er at det blir for dyrt å ha 2500 analoge sendere parallelt med 2500 digitale sendere. Derfor vil dagens analoge sendinger slokkes ganske raskt etter at digitale sendinger begynner. Utbyggingen vil bli delt opp i regioner. Ikke alt blir samtidig, men det spres over et par tre år.

Slik får du fram tekstingen på TV HLF

Utbyggingen vil begynne rundt 2007, og planlegges å bli ferdig ca 2010. Det vil bli en kort periode på kanskje et halvt år der man kan ta inn analoge og digitale om hverandre, før de analoge sendingene slokkes.

Så man får kanskje et halvt år på seg til å kjøpe seg en mottaker før TVen blir svart. Ikke alle trenger mottakerboks! Men ikke alle trenger å tenke på dette. Det er mange i dag som allerede har digital TV. Hvis du har parabol av en moderne type, så er signalene fra satelitten til parabolen også digital. Canal Digital for eksempel. Bildekvaliteten er skarp, du har elektronisk programguide og menyer og kan bestille film osv.

TVN og teksting

Det samme med kabel-TV. Noen har kabel-TV som vanlig antannesignal, betyr bare ledning fra veggen til TV. Da er det kabel-TV selskapet eller parabolselskapet som har ansvaret for å levere TV-bildet til deg. Det spørs hvordan dette løses i praksis. Noen kabel-Tv selskaper kan sikkert bare sende NRK som før, de bare henter bildet fra digitale bakkesendinger og sender ut kanalen til kundene på gammel måte. Men det er viktig å huske på at digital TV vil være mer enn bare bildet.

https://shishlov.info/7512.php

Så det spørs hvordan det blir i praksis. Hvis du bare får kabelTV rett fra veggen, så vil det ikke gå an å bruke for eksempel tegnspråktolking.

Parabol er den mest brukte metoden for å se TV i Lesja kommune. Det er full dekning over alt.

CANAL DIGITAL PARABOL TEKSTING Relaterte emner

Riks TV Videre er kulturdepartementet blitt holdt løpende orientert om prosjektets framdrift og resultater. Alle prosjektaktiviteter er gjennomført, men med en justering av de to aktivitetene "prøvesendinger lydteksting" og "tilpasning av mottakere for lydteksting" i forhold til den opprinnelige framdriftsplanen. Justeringen av disse to aktivitetene skyldes: Utsettelse av utbyggingen av det digitale bakkenettet Forsinkelse av tekniske installasjoner hos NRK Ønske om en universell utformet løsning for lydteksting Opprinnelig var den første prøveperioden tenkt startet i november 2006. På et informasjonsmøte med TV-selskapene i desember 2006 forespeilet Svein Prestvik i NRK at de nødvendige tekniske installasjoner ville bli gjort av NRK i februar 2007, og dermed var det enighet om en målsetning om å starte prøvesendinger med lydteksting i mars 2007. Siden de tekniske installasjonene måtte koordineres med øvrige installasjoner i forhold til overgangen til det digitale bakkenettet, ble imidlertid Lydtekst-installasjonene i første omgang utsatt til sommeren 2007 og deretter til høsten 2008. Høsten 2008 fikk vi imidlertid beskjed om en ytterligere utsettelse, og NRKs vedtak om utsettelse hadde to hovedgrunner: Leverandøren klarte ikke å tilby NRK den programvaremodulen som de trengte for å konvertere tekstingen til liniær ASCII.

Canal Digital Parabol Teksting
CANAL DIGITAL PARABOL TEKSTING Kommentarer:
Forfatter om Canal digital parabol teksting
Nygaard fra Lillehammer
Les gjerne min andre innlegg. Jeg elsker absolutt Krocket. Jeg nyter lese bøker alvor.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net