Apa

  1. Mer om
Apa

Apa InformasjonSe hvordan du henviser med den nye referansestilen APA 7th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider Se hvordan du henviser med APA 6th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc APA-stil er en skrivestil og format for akademiske dokumenter som vitenskapelige tidsskriftartikler og bøker. Det brukes ofte til å sitere kilder innen atferds- og samfunnsvitenskap Velg hvilke materialtype du ønsker å se eksempel fra. Eksempelet viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista

Hvis dette skjer med deg, kan du se avsnittet med tittelen 'APA 5th Edition citation style fix procedure below.

APA 6th Søk Skriv

Legge til et sitat når du siterer en kilde Klikk på kategorien Referanser på båndet i Word-dokumentet. Klikk pilen ved siden av Stil i gruppen Sitater og bibliografi. Skriv inn informasjon om sitatet, og klikk deretter på OK. Når du har utført disse trinnene, legges sitat til på knappen Sett inn sitat, slik at du ikke trenger å skrive inn all informasjonen på nytt neste gang du siterer denne referansen.

Dersom tidsskriftartikler eller bokkapitler nevnes i teksten skal de ikke kursiveres, men markeres med hermetegn gjelder alle kilder som ikke skal skrives i kursiv i referanselisten. I Latter og dialog skriver M. Senere oppgir du kun førsteforfatter etterfulgt av et al.

Referanser og kildekritikk Universitetet i Stavanger

Forkortinga ibid brukes ikke i APA6th. Dersom kilden har seks eller flere forfattere, skal du kun oppgi førsteforfatter etterfulgt av et al. Luce 1986 fant Tips: Se tabell 6. Mer om hvordan referansen skal settes opp finner du lengere ned på denne siden. Hvis man vil referere til flere verk samtidig, gjøres dette alfabetisk i samme parentes, adskilt med et semikolon. Sitering og sidetall Ved bruk av sitat i teksten er det viktig at man tydelig markerer hvor man har hentet teksten fra.

Dette gjør man ved å sette inn sidetallet bak årstallet i henvisningen, slik som i eksempelet med to forfattere ovenfor.

Dette gjelder alltid for direkte sitat, og som oftest for indirekte sitat. Hvis du henviser til flere sider spredt i et verk skiller du disse med komma Dalland, 2020, s.

Direkte sitat Et direkte sitat vil si at man gjengir ordrett det en annen har formulert muntlig eller skriftlig.

https://shishlov.info/skumring-jotun.php

Ved direkte sitat fra nettsider eller andre dokumenter uten sidetall kan man henvise til avsnittet i teksten, eks. Ved sitering av lovtekster henviser man til paragraf, eks.

Eksempel på direkte sitat: I teksten: "Et direkte sitat betyr at vi anvender tekst eller uttalelser som andre har formulert. Det skal gå klart frem av skriftbilde når det skjer" Dalland, 2012, s. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Navigasjon

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på høgskolens egne servere. Disse regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Nettstatistikk — brukeranalyse og sideoptimalisering Høgskolen samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på inn.

Musikkfest oslo 2020

Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk.

Du vil kanskje like: Japansk mat

Se eksempel bokkapittel for innførsel i trykt oppslagsverk. Tittel på innførsel.

Har du lest dette? Japansk kirsebærtre

I Initial er Etternavn redaktør Red. Kilden i teksten «for det var ikke husrom for dem» Luk 2,7, Bibel 2011. Deretter kun henvisning til del, kapittel, vers, for eksempel Luk 2,7.

Bp price earnings ratio

Kilden i referanselisten Dante Alighieri. Den guddommelege komedie 2. Opprinnelig utgitt 1472 Homer 1898.

https://shishlov.info/5137.php

Muntlige kilder, e-post, m. Hvis du ønsker å vise til muntlige kilder som forelesninger, e-post eller telefonsamtaler kan du gjøre det ved å sette inn en parentes i teksten som viser hva slags kilde det er du viser til, f. Skogli, forelesning, 1.

APA Relaterte emner

Hver gang du legger til et nytt sitat i dokumentet, legger Word til denne kilden slik at den vises i bibliografien i riktig format, for eksempel MLA, APA og Chicago-stil. Legge til et sitat når du siterer en kilde Klikk pilen ved siden av Stil i gruppen Sitater og bibliografi på Referanser-fanen. Klikk stilen du vil bruke for sitatet og kilden. Klikk på slutten av setningen eller uttrykket du vil opprette et sitat for. Klikk Sett inn sitat, og velg deretter Legg til ny kilde.

Apa
APA Kommentarer:
Rapportert den Apa
Olufsen fra Svolvær
jeg er glad i studere dokumenter lat. Se min andre nyheter. jeg er tent på Cestoball.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net