Diktets Ånd

  1. Mer om
Diktets Ånd

Diktets Ånd SynDiktet ble trykket i samlingen Nyere Digte som utkom i november 1844 (med 1845 på tittelbladet). Diktet må være blitt til kort før er Johan Sebastian Welhaven nok den norske romantikeren som huskes best i våre dager. I metadiktet «Diktets ånd» (1844) gir ha I det følgende skal vi se nærmere på motiv og tema i «Digtets Aand». Diktets motiv er det som helt konkret beskrives i diktet, mens diktets tema er det som Hvad ei med Ord kan nævnes. I det rigeste Sprog, Det Uudsigelige, Skal Digtet røbe dog I dette diktet legger Welhaven sitt litterære program. Hvad ei med Ord kan nævnes i det rigeste Sprog, det Uudsigelige, skal

Shakespeares mystiske sonetter. William Golding og Fluenes herre.

Welhaven for alle

Om poesi og det poetiske språket. Han har redigert flere antologier, «Fyll mitt beger på ny, engelsk romantikk, Ring, ville klokker, dikt fra Victoriatiden. Han har også skrevet «På vei til form», et portrett av kunstnerfaren Jørleif Uth 11-1990. Den tredje samlingen, Digte. Anden Ring, er et politisk opprør mot tyrannene i Europa.

Seafood index

Wergeland krevde ikke bare dikterisk frihet. Han var en frihetsforkjemper også på det politiske plan. I det hele tatt var Wergeland opptatt av mange sider ved samfunnet. Han var blant annet opptatt av at barn måtte få utdanning, at Norge måtte få et eget språk og at Jødeparagrafen skulle fjernes fa Grunnloven.

Denne paragrafen nektet jøder adgang til Norge, og den ble til slutt fjernet i 1851, mye på grunn av Wergelands kamp.

Å analysere og tolke dikt Fordypningsoppgave Læring

Det kan virke utrolig at diktene hans fikk så stor politisk innflytelse. Tror du at en diktsamling kunne være med på å endre norsk politikk i dag? Han var Wergelands erkefiende, selv om de hadde ganske så lik bakgrunn. De var blant annet begge utdannet til prest. Welhaven foraktet måten Wergeland skrev på.

Selv om begge er romantikere, hadde de veldig forskjellig syn på hvordan man skulle dikte. Han ville at diktene skulle være nydelige, prydelige og tydelige. Johan Sebastian Welhaven, 26 år gammel. Mens Wergeland var den spontane, var Welhaven den ettertenksomme.

Han jobbet etter strenge krav til form. I så måte er han i slekt med klassisistene på 1700-tallet. Den perfekte formen var nødvendig for at dikterens tanker skulle kunne oppfattes av leseren. Den frie formen skapte forvirring og uklarheter, mente han. Dette er tanker han har arvet fra forfatterne på 1700-tallet. Vi finner dem igjen i diktet "Diktets Ånd". Her er ingen utrop eller sterke følelsesutbrudd slik Wergeland ofte fant på. Villanden "svømmer stille". Når den blir skutt er det ingen dramatikk, den bare "dukker dypt i den tause fjord".

Takten i diktet er også rolig og harmonisk. Henrik Ibsen fant inspirasjon til å skrive dramaet Vildanden blant annet etter å ha lest diktet "Sjøfuglen". Diktet beskriver den gamle jaktmyten om villanden som blir skadeskutt og dykker ned til havets bunn og biter seg fast i sjøgresset for å dø i fred. Welhaven har, som mange andre i senere tid, delt versene opp i to.

https://lndc.us/de-voksnes-fest-dikt.php

Det samme gjorde Jørgen Moe i Fanitullen. Der er de 4 linjene i Nibelungen-strofen gjort om til 8, mens her i Digtets aand er de gruppert i to grupper på 4. Formelt kalles dette at strofen blir maskert, den ser ut til å være noe annet enn det den egentlig er. Det er eiendommelig å lese utdrag fra den tyske originalen, eller en nytysk oversettelse av middelaldertysken derfra.

Det er nesten så de har gjort tyveri av Fanitullen vår, mens det egentlig altså er motsatt.

Digtets aand analyse Faktisk nyheter og fakta

Også på norsk er denne takten og rytmen og plasseringen av rimene den kanskje aller mest gjenkjennelige strofeformen. Den er veldig elastisk, det vil si det er store muligheter for variasjoner i trykklette stavelser mellom de trykksterke, slik at språket kjennes levende og bevegelig selv om det er bundet av verseformen.

Last ned også: Kvik håndtak

Særlig er det karakteristisk med at en trykklett stavelse faller ut, slik at vi får to trykktunge etter hverandre, slik som i linje 2 i strofe 1 i eksempelet ovenfor. Siden denne takten er knyttet til heltediktning, og noe heroisk, passer det godt at det her i diktet til Welhaven handler om diktet selv, og diktets ånd.

Det er diktets ånd, som er helten. Språk og innhold På skolen lærer norsk ungdom at Wergeland var for fornorskingslinjen, mens Welhaven ville beholde dansk.

Dette er enda et eksempel på at Wergeland var på riktig side av historien, han ville at det skulle bli sånn som det ble.

Johan Sebastian Welhaven (

Nå i dag virker det ganske spesielt at noen ville beholde dansk, vi har jo norsk, et vakkert språk, tett knyttet opp til norsk identitet, hvordan skulle noen kunne noen ønske at vi ikke skulle ha den? Ser man nærmere på tekstene, er det imidlertid vanskelig å påvise noen egentlig forskjell mellom sånn Wergeland skrev og sånn Welhaven skrev.

Begge skrev dansk, og begge fulgte langt, langt på vei de samme, uskrevne rettskrivingsreglene. Det trengs trening for å kjenne igjen forsnorsking hos Wergeland, og man skal vite hva man ser etter når man der leter etter norske ord.

Men det er helt riktig at han argumenterte for at det norske språk måtte brukes, mens Welhaven holdt på det dannede og lærte. Rettskrivingsregler som ennå ikke er trådt i kraft er e for æ, harde konsonanter for bløte p, t, k for b, d, g, å for aa og en del stumme lyder h, e i enkelte ord som er sløyfet. Dansk har som tysk, og russisk, f for v i utlyd af, ikke av, så det er også annerledes hos Welhaven, enn i dag. Leser man diktet, og kjenner disse reglene, ser man det er veldig norsk og lettlest.

Substantiv har på denne tiden stor bokstav. Det uutsigelige er det som ikke kan sies.

Har du lest dette? Sas væske håndbagage

Tanken om at kunsten skal kunne få sagt det som ellers ikke kan sies, er gammel. Sammensetningen tankeformers baand er sånn som kanskje ikke skal ha nærmere forklaring, det er ment å være originalt, og min forklaring er ikke noe bedre enn den en annen måtte ha. I Platons idelære er formene sentralt, det er det tingene vi ser og kjenner liksom blir støpt av. Så her er det båndet med tanker som strømer ut. En annen viktig impuls har vært den nyvakte nasjonale optimismen og den stigende interessen for nasjonalt sagnstoff.

Diktet er i nibelungenstrofer, Lie § 2344-2352, se også § 8, som gjør rede for den betoning som versemålet gjør nødvendig. Det skal være 3 hevninger i hvert vers, i 2. Diktning var en langvarig prosess. Alt måtte bearbeides. I lange perioder levde han fra hånd til munn mens han prøvde å livnære seg som tegner.

Digtets Aand () Bokselskap

Et av tegneoppdragene blir Welhaven husket spesielt godt for. Han illustrerte nemlig forsiden på Wergelands bok Skabelsen, Mennesket og Messias 1830. Det er nesten komisk, for senere da Welhaven ble kjent med innholdet i boka, nærmest hatet han den!

DIKTETS ÅND Relaterte emner

Fire viktige stikkord for romantikken er: 1 Følelser - det viktigste av alt i romantikken. Mennesker er mer enn fornuft. Følelsene kan sette oss i kontakt med det guddommelige 2 Det guddommelige Dette betyr litt forskjellig for ulike diktere, men er en slags kraft som strømmer gjennom alt i universet, naturen og menneskene. Naturopplevelser vekker følelser, og kan sette oss i kontakt med det guddommelige. Derfor blir nå kunstnerne mye viktigere enn tidligere. De blir sett på som spesielle og viktige mennesker. Enkelt forklart, kan det romantiske kunstsynet oppsummeres slik: Mennesket er mer enn fornuft.

DIKTETS ÅND Kommentarer:
Forfatter om Diktets ånd
Eik fra Alta
Vennligst sjekk min andre nyheter. jeg er tent på Fastnet. jeg liker lese om Norge delvis.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net