Bachelor Elektroingeniør

  1. Mer om
Bachelor Elektroingeniør

Bachelor Elektroingeniør OppfyllelseOg leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag, elektro. Elektroingeniør – ingeniør/bachelorprogram – 3-årig – Trondheim – Gjøvik – Ålesund Elkraftsystemer, bachelor i Ålesund · Opptakskrav. I tillegg til generell studiekompetanse må du ha Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Alternativt gir Forkurs for Bachelor i ingeniørfag, elektroingeniør. Vil du jobbe med å forsyne Norge med strøm, eller utvikle software for datamaskiner, mobiltelefoner eller andre Master i teknologi, også kalt sivilingeniør, er en toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag. Det finnes også flere kurs, se mer p Da kan en utdanning til elektroingeniør være noe for deg! Bachelor i ingeniørfag, elektroingeniør – Elkraftteknikk

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene. Skolen har gode treningsfasiliteter med både idrettshall og styrkerom.

Du kan i tillegg benytte deg av et toppmoderne treningsanlegg ved Haakonsvern orlogsstasjon, hvor det blant annet er klatrevegg, svømmehall og egne rom for kampsport og styrke- og kondisjonstrening.

Høgskulen på Vestlandet

Siden du enten bor eller samarbeider mye med medstudentene dine, blir dere raskt godt kjent, og vi garanterer at du vil få mange nye venner. Studiehverdagen Studiehverdagen er både variert og morsom, fordi utdanningsmodellen kombinerer tradisjonell undervisning med trening og øvelser. Noen dager består av klasseromsundervisning, laboratorieforsøk og simulatorkjøringer. Andre dager tilbringes ute på seilas, på trening eller på skytebanen.

Studiet legger stor vekt på praktisk øving. Kombinasjonen av problembasert læring, prosjekter, feltøvelser og praktiske oppgaver gjør at du vil oppleve god sammenheng mellom teori og praksis. Lederutdanningen i Forsvaret er unik, fordi du gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler seg som menneske, fagperson og leder.

Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet, og vi legger vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser. Vi jobber for å gi deg mye tverrfaglighet i utdanningsløpet. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

Hva kan jeg jobbe med?

Elektronikkingeniør

Etter utdanning venter relevant tjeneste i Sjøforsvaret. På laboratoriene vil du benytte moderne dataverktøy. Emnet "Elektriske kretser" inneholder 5 stp fysikk som sammen med emnet "Fysikk og kjemi" gir tilstrekkelig kompetanse i fysikk til å kunne fortsette på videre masterstudier. Man sikrer dermed en dybdekompetanse som gir muligheter for å studere videre innen denne retningen.

Når kommer riverdale sesong 3 i norge

I tillegg er det et 10 stp valgemne som kan velges fritt blant alle fag på Bachelor nivå ved NTNU i Gjøvik forutsatt at man oppfyller eventuelle «forutsetter»- og «bygger på»-krav. Det kan eventuelt også søkes godkjenning for emner fra andre tilsvarende utdanningsinstitusjoner.

UiT Norges arktiske universitet

Bacheloroppgaven bygger på kunnskapene og ferdighetene som man har lært i studiet. Disse emnene gir de nødvendige redskap for å mestre de mer tekniske emnene som kommer senere i studiet. To av de realfaglige emnene i y- veistudiet er tilpassa yrkesfaglig bakgrunn og er lagt til første året. I disse emnene vil studentene oppleve spesielt tett oppfølging for på best mulig måte å lære gode og nye arbeidsvaner som universitetsstudent og ikke minst å kunne oppnå nødvendig grunnlagskompetanse for etterfølgende emner.

Viktig i studiet er også å utvikle evnen til muntlig og skriftlig kommunikasjon både på norsk og engelsk.

https://lndc.us/metetaso.php

Dette vil inngå både i realfaga og andre emner. I første året vil en også ha emner sammen med s-veistudentene, dvs. Senere i studiet blir det etter hvert større innslag av elektro- og datatekniske emner, og i disse vil y- og s-veistudentene gå sammen.

Bachelor marineingeniør

Vi har svært gode kontakter med bedrifter gjennom nettverket Elektronikk Innlandet www. Nettverkene gir studentene muligheter til å reise på bedriftsbesøk og få dyktige gjesteforelesere innen spesialisttema. Pedagogiske metoder Det pedagogiske opplegget er variert og en benytter forskjellige metoder: Selvstendige prosjekter med skriftlig eller muntlig presentasjon Gruppearbeid rullerende, faste og selvvalgte grupper Forelesninger introduksjon, ressurs, faste, pensum Oppgaveregning Laboratoriearbeid Bedriftsbesøk I studiet er det lagt vekt på å bruke relevante dataverktøy og andre instrumenter der en oppnår ferdigheter som det forventes at en elektroingeniør skal ha.

Studiet avsluttes med en Bacheloroppgave på 20 studiepoeng som studentene utfører i grupper for en bedrift eller offentlig etat. Elektrolaboratoriene som læringsarena Vi benytter elektrolaboratoriene i stor utstrekning til å gi studentene praksis som de kan anvende når de senere begynner i en jobb. Praksisen er i stor grad med på å underbygge teorien som de lærer seg gjennom studiet.

Våre elektrolaboratorier er satt opp med datamaskin og måleutstyr. Dette gir en kombinasjon av datalab og elektrolab.

Siri oftedal håndball

BACHELOR ELEKTROINGENIØR Relaterte emner

Tittel[ rediger rediger kilde ] Ingeniør er en tittel som brukes av dem som har en bachelorgrad i ingeniørfag eller som gjennom studium og praktisk arbeid har skaffet seg tekniske og allmenne kunnskaper slik at de kan sidestilles med disse. Kandidater som består eksamener ved Høyskole eller Universitet samt enkelte av Forsvarets tekniske skoler, får tittelen ingeniør påført sitt avgangsvitnemål. Ingeniør-tittelen er ikke lovbeskyttet. Historie[ rediger rediger kilde ] Begrepet ingeniør er kjent fra 1500-tallet i Italia og Spania og ble den gang brukt om militære spesialister som bl. Mot slutten av 1700-tallet oppstod det et sivilt ingeniøryrke med bakgrunn i en teoretisk, teknisk utdanning. De første tekniske høgskoler ble opprettet på samme tid, og en av de første var Bergseminaret på Kongsberg, som fra 1757 utdannet bergingeniører.

BACHELOR ELEKTROINGENIØR Kommentarer:
Forfatter på Bachelor elektroingeniør
Sveen fra Narvik
Anmeldelse min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Meditation. Jeg har lyst rapporterer norske nyheter hjelpeløst.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net