Bærum Bibliotek Åpningstider

  1. Mer om
Bærum Bibliotek Åpningstider

Bærum Bibliotek Åpningstider DirekteJuli Mandag til torsdag 10.00-18.00 Fredag og lørdag 10.00-15.00 Leseplassene er tilgjengelige fra 08.30 mandag til fredag. Lørdager vil leseplassene være tilgjengelige kun i pningstider denne uka: Dag, Åpent, Bestill og hent Bærum bibliotek Bekkestua 1. juli · Mandag til torsdag 10.00-18.00 · Fredag og lørdag 10.00-15.00 · Leseplassene er tilgjengelige fra 08.30 mandag til fredag Bærum bibliotek Bekkestua · Mandag08:30 – 20:00 · Tirsdag08:30 – 20:00 · Onsdag08:30 – 20:00 · Torsdag08:30 – 20:00 · Fredag08:30 – 17:00 · Lørdag september har vi nye åpningstider! Her kan du se de nye åpningstidene for alle våre avdelinger: Bærum bibliotek Bekkestua Mandag til

Denne krimboken handler om Sterkt og tankevekkende om mobbing og vold Aleksander den store av Peter F. Mer om bibliotekenes historie i Bærum: Se Bærum biblioteks historie.

Andre biblioteksbøker kan leveres til Ulla eller på Eiksmarka filial eller Bekkestua hovedbibliotek. Boksøk I Websøk kan du finne bøker som er i skolebiblioteket på Hosle skole. Digitalt frimerke Send en sommerhilsen Digitalt frimerke er et enkelt alternativ til fysiske frimerker når du skal sende postkort, brev eller små pakker i Norge. Statistikk for besøket viser en økning på ca.

Sandvika filial er i ferd med å vokse ut av dagens lokaler. Biblioteket i Sandvika har i dag behov for større lokaler.

Bærum bibliotek Eiksmarka

Dette kan løses ved at biblioteket får større plass i kommunegården eller ved å etablere bibliotek i Sandvika i nye lokaler. Et større bibliotek i Sandvika vil være med på å skape mer liv og aktiviteter i kommunens sentrale byrom som del av byutviklingen.

En omorganisering av dagens status som hovedbibliotek fra Bekkestua til Sandvika vil ikke anbefales på kort sikt. Dette på grunn av plassmangel i nåværende lokaler i Kommunegården. Hovedbiblioteket bør i alle tilfelle på sikt flytte til Sandvika.

https://lndc.us/wyhibola.php

Innenfor tidsperspektivet til denne bibliotekmeldingen vil det ikke være aktuelt å vurdere flytting av verken hovedbibliotek eller relokalisering av bibliotek i Sandvika. Hovedbiblioteket ble etablert i nytt bygg på Bekkestua i 1981 og plassert der fordi Bekkestua ligger omtrent midt i Bærum.

Bygget skulle også ha rom for "kulturhusfunksjoner" i tillegg til fellestjenester for biblioteket. Dette var før Sandvika fikk bystatus, og arbeidet med byutvikling i kommunesenteret startet.

Åpningstid bibliotek sandvika

Det skal fortsatt være en bibliotekfilial på Bekkestua. En omorganisering av hovedbibliotekfunksjoner fra Bekkestua til Sandvika vil imidlertid gi rom for ny relevant sambruk av bibliotekets lokaler og andre kommunale eiendommer i forbindelse med sentrumsutvikling på Bekkestua.

I forbindelse med byutviklingen av Sandvika ble det utlyst en parallell konkurranse for byutvikling i Sandvika øst. Parallelloppdragene er en del av en idéutviklingsfase for stasjonsområdet og sentrum øst. I alle tre forslagene er det foreslått et nytt bibliotek i Sandvika øst.

Rådmannen vil i den kommende behandling av områdeplanen for Sandvika øst adressere spørsmålet om et fremtidig kulturbygg her, primært for nå å sikre at kommunen i fremtiden vil ha frihetsgrader til å kunne vurdere et slikt bygg i fremtiden.

Bærum bibliotek odertal.info

Kommunens ressursmessige forutsetninger for å investere i nybygg enten som eier eller leietaker må sees i en helhetlig økonomisk sammenheng for de neste 22 årene.

Rådmannen har varslet at en samlet investeringsplan for de neste årene vil bli lagt frem i løpet av 1. Rådmannen vil komme tilbake til vurderingen om hovedbiblioteket i Bærum skal flyttes fra Bekkestua til Sandvika i en ny bibliotekmelding. Det ble bevilget 500 kr til formålet og oppnevnt en komité «til at forestaa denne slags ordning».

Knapt ett år senere, i januar 1909, ble den første folkeboksamlingen åpnet på Stabekk. Den andre ble åpnet i Sandvika 14. Forut for dette fantes lokale boksamlinger, for eksempel Lommedalens boksamling, en direkte etterfølger av de gamle kirkebibliotekene som ble opprettet av sogneprest Niels Norman i Mer om Bærum bibliotek historie finnes i tidligere biblioteksjef Kaare V. Et hovedbibliotek administrerer kommunens totale bibliotektjeneste.

Her foregår bibliotekets administrasjon, fellestjenester som katalogisering, medievalg, innkjøp, magasinering etc. Hovedbiblioteket vil i de fleste tilfeller være det største biblioteket i kommunen.

Cresco finance

En filial er biblioteket knyttet mer til direkte publikumsbetjening for innbyggerne i filialens virkekrets. Til sammen utgjør hovedbibliotek og filialene kommunens samlede bibliotektilbud. Bærum bibliotek har en omfattende virksomhet organisert med ett hovedbibliotek og fem filialer inkludert Ila fengsel.

Bærum bibliotek har en desentralisert bibliotektjeneste hvor hovedbiblioteket er motoren i systemet. Hver avdeling skal koordinere arbeidet innen fagområdet og ser til at vedtatte planer og mål for tjenesten gjennomføres og nås.

Filialene: Filialene har som mål å gi lokalbefolkningen gode bibliotektjenester i tråd med bibliotekets mål. Samtidig skal de utvikle tjenestetilbud tilpasset lokale forhold.

Bibliotektjenesten ved fengslet driftes av Bærum bibliotek med statlig refusjon. Administrasjon: Bibliotekets administrasjon er plassert i hovedbiblioteket, med fellesfunksjoner knyttet til innkjøp og vedlikehold av samlingen.

Bærum bibliotek avd. Sandvika

Administrasjonen har ansvar for økonomiforvaltning, personalforvaltning og en rekke merkantile fellesoppgaver. I tillegg kommer ansvar for bibliotekets nettverk, nettsider og webtjenester, utvikling og drift av biblioteksystemet og intern opplæring.

Personalet består per september 2013 av 65 personer.

Les også: Tofte bibliotek

Av disse er 39 bibliotekarstillinger, 22 stillinger i publikumsrettet arbeid med annen fagbakgrunn, 3 stillinger i ledelse og administrasjon, 1 sjåfør og 1 IT-ingeniør. I tillegg kommer timeansatte som tilsynsvakter ved Bekkestua bibliotek, bokoppsettere i Sandvika og Bekkestua og tilkallingsvikarer.

Når utlånet ved kommunens folkebibliotek måles inkluderes bøker, musikk, film og andre medier. Statistikk på utlån har relevans i forhold til kommunens oppgave ved folkebiblioteket i å tilby et produkt som er attraktive i forhold til målgruppen for folkebibliotek - alle innbyggere i kommunen.

Bibliotekets samling består pr av bøker, lydbøker, filmer, CDer.

https://shishlov.info/bydivuqox.php

Biblioteket abonnerer på 560 tidsskrifter og aviser. En generell tendens er at utlån synker i bibliotekene i Norge. Denne tabellen viser kun bokutlån per innbygger i Bærum sammenlignet med Akershus, KOSTRAgruppe 13 store kommuner utenom de fire største byene og landet med og uten Oslo for perioden Tabellen viser en generell nedgang i bokutlån.

I Asker er det sunket fra 7,4 utlån pr. Kanskje lèt ho opp nokre av dei hemmelege romma til denne hemmelege forfattaren. Boksal ved Høvik bokhandel. Arrangeres i samarbeid med Bærum mållag.

Biblioteket

Om hvordan vi henger sammen. Astrid innleder om blant annet ungdom og identitet, følelser og tanker, selvbilde, kropp og sex, deg og de andre, når livet blir tøft og psykiske lidelser. Boksalg og signering. I samarbeid med Høvik biblioteks venner.

Vimovo hodepine

Gratisbilletter hentes på Høvik bibliotek fra 18. Så langt tilbake datteren kan huske har moren vært syk. Nå har hun sin egen familie og har verken tid eller ork til å ta seg av moren. Likevel kjenner hun fortsatt morens ordløse grep om hennes eget liv. Det er et rått og sårt portrett av forholdet mellom mor og datter og om hvordan det er å leve tett på psykisk sykdom. Lillebø er journalist og har tidligere utgitt to dikt­samlinger.

Dette er hennes første roman.

Les bøker, vinn premier!

Falske nyheter spres raskere i mediene enn noen gang tidligere, samtidig som metodene for å lage falske nyheter blir vanske­ ligere å oppdage. Teknologien som brukes til å manipulere virkeligheten er blitt så god. Samtidig er det tidkrevende å faktasjekke. Foredraget er rettet mot ungdom og voksne. Og hvordan lager vi barn i fremtiden? Sigrid Bratlie, en av forfatterne av boka Fremtids­ mennesket.

Hva den bioteknologiske revolusjonen betyr for deg, kommer for å snakke om både biologi og teknologi, og hvordan grensene stadig flyttes, med hensyn til hva som er mulig å korrigere av gener og helseplager.

Samtidig er det også mange etiske spørsmål som disku­ teres, i det som kan være en både spennende og skremmende utvik­ ling. Med utgangspunkt i Orient­ ekspressen — En vårreise fra 2016 kommer Torbjørn Færøvik til Sandvika for å snakke om å reise.

Last ned også: Swingkurs bærum

Her kan du i tillegg til å låne bøker blant annet oppleve eventyrstunder, forfatterbesøk, verksteder for barna og kurs i 3D-printing. Se åpningstidene til Sandvika Storsenter.

BÆRUM BIBLIOTEK ÅPNINGSTIDER Relaterte emner

Hvor mye kan du låne? Alle førsteklassinger kan låne 1 bok til å lese i på skolen. Øvrige elever kan låne 2 bøker hver - en til å ha på skolen og en til å ha hjemme. Ved fagprosjekter kan du låne flere bøker. Du kan også låne en bok på engelsk i tillegg. Hvor lenge kan du få låne boken? Lånetiden er 4 uker.

Bærum Bibliotek Åpningstider
BÆRUM BIBLIOTEK ÅPNINGSTIDER Kommentarer:
Forfatter om Bærum bibliotek åpningstider
Øyen fra Hammerfest
Les også min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av gemischtes Klettern. Jeg har lyst lese tegneserier vagt.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net