Hva Er Forskjellen På Et Atom Og Et Molekyl

  1. Mer om
Hva Er Forskjellen På Et Atom Og Et Molekyl

Hva Er Forskjellen På Et Atom Og Et Molekyl VerdifullEt atom har bare en kjerne (kjernen består av en klump med protoner og oftest nøytroner også), mens et molekyl er to eller fler atomer som Et atom er altså en rekke forbindelser mellom partikler, mens et molekyl er flere atomer i en låst struktur, ofte fordi atomkjerneb mangler f.eks et elektron Et molekyl er to eller flere atomer som er bundet sammen til en enhet av kjemiske bindinger. Samlingen må være elektrisk nøytral For et oksygenatom som har åtte elektroner vil derfor to av elektronene få plass i det innerste skallet. De siste seks må være i det ytterste skallet Elektronegativitet er et mål på hvor sterkt et atom trekker på elektronene i en binding. Oksygen og nitrogen har høy elektronegativitet

I flytende vann er det annerledes. Vannmolekylene beveger seg rundt, omtrent som en gjeng med rumpetroll i en vannpytt. Vann flyter utover, men det er mulig å samle det sammen igjen.

I vann som nærmer seg kokepunktet på 100 ˚C beveger molekylene seg superraskt.

Har du lest dette? Hematom

De fyker rundt i et forrykende tempo, helt til de klarer å bryte overflaten og forsvinner ut i lufta som gass. Bilde: I kokende vann beveger molekylene seg raskt. Livets luft Spørsmålet om hva luft egentlig er, har en særlig viktig plass i historien om hvordan vi forstår grunnstoffer og periodesystemet.

Downlight rett i isolasjon

Tidlig på 1700-tallet ble luft fortsatt sett på som én enhet, ikke som en blanding av stoffer gasser. Fram til da hadde ikke luft i særlig grad vært gjenstand for kjemiske undersøkelser.

Grunnstoffene som forandret verden

Oppfinnelsen av et apparat som kunne samle opp gass i en beholder ble starten for en mer omfattende interesse for kjemiske studier av luft. Den engelske dissenterpresten og naturforskeren Joseph Priestley er en av de fremste representantene for denne tradisjonen. Mellom 1772 og 1780 oppdaget han en rekke typer luft gasser, deriblant oksygen og ammoniakk. Ideen om forbrenning som reaksjon med luft dannet etter hvert grunnlaget for en ny, reformert kjemi, som den franske kjemikeren Antoine Lavoisier og hans støttespillere arbeidet hardt for å erstatte med datidens teori.

I tillegg til en forståelse av en rekke kjemiske fenomener som forbrenning og syredannelse, rommet den nye kjemien en helt ny forståelse av hva et grunnstoff var — nemlig et «enkelt» stoff, noe som ikke kunne reduseres til noe enklere gjennom kjemisk analyse. Trettitre slike «enkle» stoffer ble presentert i en oversiktstabell i 1789.

Blant disse finner vi noen kjente metaller og ikke-metaller, men også sammensatte stoffer, samt lys og varmestoff.

Polare molekyler ladningen er ujevnt fordelt

På samme måte som et atom har atomorbitaler har et molekyl molekylorbitaler. Et par med 1s orbitaler som kombineres i et molekyl vil gi to molekylorbitaler: en bindende molekylorbital sigma 1s hvor elektrontettheten er størst mellom kjernene, og en antibindende orbital sigma 1s stjerne hvor det er minst elektrontetthet mellom kjerne som gjør at kjernene kan frastøte hverandre. Molekyler med likt antall bindende og antibindende orbitaler er utstabile. Oksygen er paramagnetisk og inneholder 2 uparrede elektroner.

Pielektroner i molekylorbitaler behøver ikke befinne seg fast mellom to kjerner, men kan flytte seg, såkalte delokaliserte elektroner.

I relasjon: Anatomi stortå

Delokaliserte elektroner gir ekstra stabilitet til molekylet. Metaller kan lede elektroner og i faste stoffer er det energibånd bestående av tett sammensatte energinivåer dannet ved å kombinere atomorbitaler med lik energi fra hvert av atomene i metallet. Båndet som inneholder valenselektronene kalles valensbåndet. Alle bånd som er ledige eller delvis fylt med elektroner og som går kontinuerlig gjennom metallet kalles konduksjonsbånd.

https://shishlov.info/4212.php

Elektroner kan bevege seg i konduksjonsbåndet. Isolerende stoffer isolatorer har alle valenselektronene i binding slik at valensbåndet er fylt. Det er i tillegg et båndgap mellom valensbåndet og det nærmeste konduksjonsbåndet. Elektroner kan derfor ikke komme opp i konduksjonsbåndet. Halvledere Silisium og germanium er halvledere hvor valensbåndet er fylt med elektroner, men det er kort avstand til nærmeste konduksjonsbånd. Ioner er atomer med ekstra elektroner eller manglende elektroner. Når et atom ytterste bane-gevinst eller mister elektroner også kjent som valenselektroner, danner atomet et ion.

Et ion med flere protoner enn elektroner bærer en netto positiv ladning, og som kalles et kation. Et ion med flere elektroner enn protoner bærer en netto negativ ladning og blir kalt et anion. Antallet nøytroner kommer ikke inn i bildet, siden de er elektrisk nøytral. Endring av antall nøytroner som bestemmer isotop.

Kjemien stemmer: K

Dei utgjer grunnstoffa, som oksygen, kvikksølv og jern. Det er tre grunndelar i eit atom: elektron, proton og nøytron. Alle atoma i eit grunnstoff er like. Men atoma i kvart grunnstoff er ulike frå atoma i andre grunnstoff, fordi dei har ulikt tal av elektron, proton og nøytron.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ ET ATOM OG ET MOLEKYL Relaterte emner

Stoffer som deler elektroner kalles molekyler. Stoffer som danner elektriske ladete partikler kalles ioner. Molekyler kan være satt sammen av to eller flere atomer og molekylet kan beskrives med en molekylformel. Grunnstoffer som kan reagere med hydrogen kalles hydrider. Oksygen kan reagere med ikke-metaller og danne oksider, f. Karbon har egenskapen at den kan danne sterk binding med seg selv og med oksygen, hydrogen og nitrogen, noe som danner grunnlaget for organisk kjemi - livets kjemi. For n opptil 6 kalles disse alkaner, og disse finnes i naturgass f.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ ET ATOM OG ET MOLEKYL Kommentarer:
Rapportert den Hva er forskjellen på et atom og et molekyl
Andersson fra Bergen
Jeg nyter lese tegneserier strengt tatt. Se over min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av Eiskunstlauf.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net