Knut Hamsun Ringen Analyse

  1. Mer om
Knut Hamsun Ringen Analyse

Knut Hamsun Ringen Analyse PrøvetakerAnalyse av Knut Hamsuns novelle "Ringen" fra novellesamlingen Siesta, som ble utgitt i 1897. I novelleanalysen ses det på tema og motiv, oppbygning Tolkning av "Ringen", som er en novelle skrevet av forfatteren Knut Hamsun Novelle: Knut Hamsun - Ringen (1897) Oppgave 2: Analyse Tema: Gjengi kort innholdet og hva du mener novellen handler om? Går det an å si noe om når den Jeg har i denne oppgaven valgt å analysere og sammenlikne romanene Sult (1890) som er Knut Hamsuns litterære debut og Ringen sluttet (1936) som er Om språklige virkemidler i novella «Ringen» av Knut Hamsun. Bokstaver som svever over en åpen bok

Som takk for å redde piken er det en mann som gir ham et ur før Johannes ror tilbake i land. Ved bryggen er Victoria kommet, hun hadde sett redningsaksjonen hans. Hun sier at han straks må komme seg hjem og skifte ut av de våte klærne.

Tekster for eksamen Hans Arnulfs nettlogg

Det er sommerfest ved herregården som har fått tilnavnet slottet. Noen av de unge rir rundt, blant dem Otto og to av hans kamerater. Akkurat i det Johannes kommer bort for å stanse dem kommer Victoria ridende ut av skogen. De hilser kort før hun rir inn i skogen igjen med de tre guttene. Johannes bestemmer seg for å følge etter. I skogen finner han Victoria stående og gråte mot et tre uten sin hest. Johannes spør hva som har skjedd.

Hun sier at han ikke må se slik på henne som han gjorde når de var med dammen og lurer på hva han vil henne. Hun går tilbake til herregården før Johannes får svart ordentlig på hennes spørsmål Kapittel 3 Johannes drar tilbake til byen og hans dikt blir publisert og anerkjent. Han tenker veldig mye på kjærlighet og hva det er.

Dictionary

Mens han er i byen møter han på Victoria, hun går først rett forbi han, men vender etterhvert om og begynner å snakke med Johannes. Hun har gått seg vill og spør etter veien, Johannes bestemmer seg for å vise henne frem til hvor hun for øyeblikket bor. Mens de går forteller han henne om diktsamlingen hans og hva han har klart. Etterhvert ser han også en ring på fingeren hennes, hun har blitt forlovet.

De fortsetter å snakke litt om diktsamlingen til Johannes, det er i dette øyeblikk han tenker at han skal fortelle henne hva han føler.

https://lndc.us/8680.php

Han erklærer si kjærlighet for henne, han blir møtt med smil men ikke mange ord. Han ber henne fortelle han hvordan hun føler om han, men det sier hun at hun ikke vil gjøre før de er fremme. De bytter samtaletema og Victoria spør om han skal gifte seg med piken han reddet fra å drukne, Camilla Seier. Han sier med en gang at det har han ikke tenkt til å gjøre. Når de kommer frem sier Victoria til Johannes at hun elsker han, deretter kysser hun han.

Men Livet lever: Hamsuns vitalisme fra Pan til Ringen sluttet

Inngangsdøren til hvor hun bor går opp og hun piler inn. Kapittel 4 Johannes er overlykkelig og blir sittende oppe hele natten og skrive dikt, sent på natten setter han i å synge så høyt at han nabo kommer over og klager. Hans politiske engasjement ødela likevel ikke hans romaners ry, og av norske litterære klassikere har han forblitt en av de mest leste. Hamsun het opprinnelig Knut Pedersen og var trolig født på Skultbakken i Vågå 1859.

Da han var tre år gammel, flyttet familien til gården Hamsund på Hamarøy i Nordland. Etter konfirmasjonen ble han først handelsbetjent, siden førte han noen år en omflakkende tilværelse som kaiarbeider, skreppekar, skomakerlærling, lensmannsbetjent og skoleholder. I 1877 fikk han under sitt opprinnelige navn utgitt en liten fortelling, Den Gaadefulde. En Kjærlighedshistorie fra Nordland. Året etter kom diktet Et Gjensyn og fortellingen Bjørger der man kan merke de første anslag til den stilkunsten som siden skulle bli hans særmerke.

I 1882 drog han til USA og ble der to og et halvt år, flakket en del om og hadde forskjellige jobber.

https://lndc.us/375-1.php

Fra 1886 hadde han igjen et lengre opphold der og holdt flere foredrag som dannet grunnlag for den respektløse pamfletten Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1889. Romanen Sult gjorde ham året etter til den ypperste representant for en diktning som stilte seg i opposisjon til 1880-årenes sosiale realisme. I artikkelen Fra det ubevidste Sjæleliv også fra 1890 formulerer Hamsun som mål å kunne gjengi Fornemmelserenes uberegnelige Uorden og sælsomme Nervevirksomheder, Blodets Hvisken og Benpibernes Bøn.

I 1891 holdt han en rekke foredrag, hvor han angrep den foregående generasjons diktere, ikke minst Henrik Ibsen, for bare å drive Samfundsreformation og Typedigtning. Bjørnstjerne Bjørnson næret han imidlertid alltid beundring for, og skrev storslagne dikt både ved hans 70-årsdag i 1902 og ved hans død i 1910.

Også Mysterier 1892 og Pan 1894 hører til de mest leste Hamsun-romanene. Her fortsetter han utforskningen av de overfølsomme og uberegnelige individualister, mennesker som er fulle av sjarm, men som går til grunne som følge av eksalterte forestillinger om fullkommenhet og av en ofte sterkt svekket virkelighetssans.

Victoria 1898 er en av de mest kjente kjærlighetsskildringer i norsk diktning. Oslomet,Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning; Oslo. Om mulige koblinger mellom Gilles Deleuzes filosofi og det nyliberale universitet. Brødrene Karamasov - tro, tvil, hat eller kjærlighet? Litteratur på Blå; Blå. Virtuality, Becoming and Life.

Det totalitære spøkelse. Om Knut Hamsun og Dag Solstad

Oslo: Gyldendal, 1966, 125 s. Gyldendals moderne skuespillserie. Opptrykk etter originalutg. Bearbeidet for fjernsyn av Per Bronken.

A play of the Paris Commune. Omsett til engelsk av Eleanor Arkwright. Scandinavian of the twentieth century. American-Scandinavian foundation.

Schauspiel in vier Akten. Omsett til tysk av Margarete Steffin.

Tine adventskalender

Forord av Odd Eidem. Teatro noruego contemporaneo. Omsett til spansk av Javier Armada Abella. Forord av Juan Eduardo Zúniga. Mexico: Aguilar, 1960. Teatro contemporaneo Inneheld òg S. Christiansen: "En reise i natten" og H. Omsett til svensk av G. Valentin i Tre pjäser om Pariserkommunen.

Opplev magien i Hamsuns Rike

Litteratur om stykket Av forfattaren: 1. I skikkelsene fra dengang ligger symbolisert mange av sosialismens muligheter. Intervju om kvifor NG valde Parisar-kommunen som emne for skodespelet.

Trass i tittelen er det "det motsatte av en nederlagslinje jeg har tilsiktet, det er håpet, forpliktelsen til å gå videre, det er seierstroen jeg har villet gjøre sterkere".

Intervjuet også trykt i Arbeideren nokre dagar seinare. Intervju: "Jeg har ikke prøvd å aktualisere historien, men Pariser-Kommunens indre aktualitet idag tror jeg ligger i dagen. Pariserproletariatets kamp i 1871 og det spanske folks idag, har mange heltemodige og tragiske likhetspunkter.

Mitt skuespill heter 'Nederlaget', men det er det motsatte av en nederlagslinje jeg har tilsiktet, det er håpet, forpliktelsen til å gå videre, det er seierstroen jeg har villet gjøre sterkere. Intervju i samband med at DNS har byrja prøvane på "Nederlaget". NG hevder å ha slått opp et stort lerret og kjenner seg i slekt med freskomalarar, som han har prøvd å lage eit motstykke til: "Ordet, lyset, musikken skal nå over hele teaterrummet, skal splintre det. Poul Reymert og Bodil Ipsen.

Ifølge NG er det eit historisk skodespel, ein slags reportasje der han "viser i dramatiske Billeder hvorledes mennesket i blodige Tider staar over for Døden og Kærligheden". Framsyninga blei ein suksess. Av andre: "Jo mere jeg tenker på Nederlaget, desto større blir min beundring for din evne til å gi et voldsomt historisk stoff en scenisk fremstilling.

Nederlaget vil nok bli stående som et av våre tids største skuespill. Mere overlegent enn du spiller på teatret i dette stykket kan ingen virtuos behandle sitt instrument. Hovudoppgåve i norsk, Universitetet i Oslo, 1971.

Nordahl Grieg og teatret

Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Bergen, 1974. Rynning, Karin Gjermundsen: Politisk teater: teori og praksis. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Trondheim, 1977. Hovudoppgåve i idehistorie, Universitetet i Oslo, 1983. Lötvedt, Lene Mögster: Skuespilleren i praksis. En kritisk gjennomlysning av norsk og engelsk spillepraksis med analyse av "Nederlaget" og "A midsummernight's dream".

Hovudoppgåve i teatervitskap, Universitetet i Bergen, 1995. Artiklar: "Det er længe siden, man har staat overfor et Stykke, der som dette kan konkurrere med de store gamle Dramatikere i omfattende og levende Figurtegning. Frisch, Hartvig: Om Nederlaget i Forum, des. Oslo: Det norske Studentersamfunds kulturutvalg, 1958 Brechts stykke er "langt mindre gripande" enn Griegs. Oslo: Aschehoug, 1971. Revidert versjon av omtale i Aftenposten etter Fjernsteatrets oppsetjing 21.

Svensen, Åsfrid: "Nordahl Grieg: Nederlaget. Teksthefte til programmene i Skolekringkastinga 1972—73. A comparative study about the representation of historical reality in modern theatre. Også trykt: Frankfurt am Main: P. Bjørneboe, Jens: "Nederlaget. Stykket skulle setjast opp på Universitetsplassen, og publikum skulle plasserast på ein tribune over Carl Johans gate. Hans Jakob Nilsen tenkte på stykket kvar gong han gjekk over Universitetsplassen og bygde scenene opp i tankane: "Engang skal det spilles der, og bli det største monument ov.

Nils Lie hadde lese manuskriptet: "Det var omtrent halvferdig og er noe av det løfterikeste jeg har lest. Selvfølgelig var det begeistringen for dikteren Wergeland som inspirerte ham. Skodespelet blei borte under krigen, og det finst berre utdrag bevart. NG meinte det var eit svært så vanskeleg stykke å skrive: "Keats har rett i at det er ingenting så upoetisk som poeten; ihvertfald hvis drama er handling, er dikterne absurde å innføre, for det typiske ved dem er jo akkurat dette at de ikke handler.

Filmmanuskript: Større kriger ; Edvard Grieg. Utkast til to filmmanuskript skrive i London 1940-41 og funne att i Oslo 1989. Originaltitlar: Greater wars, Edvard Grieg. Oppsetjingar Nationaltheatret 27. Omsetjing, dramatisering, tilrettelegging og regi: Bjørn Sæther, S: P. Rollehefte, 103 bl. Utgjevingar Større kriger og Edvard Grieg. Omsett av Brikt Jensen. Oslo: Gyldendal, 1990. Teateroppføringar om NG 1. Nordahl Grieg Teateret: Bli fremfor alt ikke trette.

Premiere på Bryggens museum 2. I mai 1981 hadde Nordahl Grieg Teateret planar om å oppføre Nordahl Griegs Barrabas som rockopera, men framsyninga blei ikkje realisert. Knut Skodvins musikk eksisterer visstnok. Wiik, Steinar: Ung må verden ennu være. Eit samansett program om Nordahl Grieg. Tekstar av Nordahl Grieg med samanbindande tekst på bokmål.

Oppført av Sogn og Fjordane Teater i Førde 13. Han bryr seg ikke om å leve fordi han ikke fikk Edvarda, som han aldri kan glemme. Mangelen, frustrasjonen, avbrutt av korte perioder av ekstatisk forelskelse, naturnærhet og suksess, er en rød tråd i forfatterskapet, som åpner med å skildre den mest fundamentale mangel, «Sult».

Jeg tror det er en sult som må gis utvidet betydning: Den er dypest sett eksistensiell. Kina som utopi Samme type konflikt finner vi hos Dag Solstad.

Som nevnt i innledningen har han et sted knyttet en vag forbindelseslinje til Hamsun. Hovedpersonen i «Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelse som har hjemsøkt vårt land» 1981 heter Knut Pedersen, slik Hamsun opprinnelig gjorde. Det er også navnet på hovedpersonen i noen av vandrerromanene. Dag Solstads Utopia er annerledes enn Hamsuns. Kommunismen er hans drøm, og Kina er drømmelandet.

Nærmest legendarisk er beretningen om det kinesiske postbudet i «Arild Asnes 1970». Dette er omvendelsesboken der forfatteren Arild Asnes blir kommunist, inspirert av kulturrevolusjonen i Kina. Postbudet lever etter Maos læresetning «tjen folket». Dermed kan jobben fylle hele tilværelsen med mening. Hvordan er det mulig for et postbud, som ikke har et yrke av den typen man vanligvis tenker på når det er snakk om å ta med seg arbeidet hjem?

Jo, det finnes alltid noen brev med mangelfull eller ingen adresse, brev som et vanlig postbud ikke føler noe ansvar for, siden avsenderen ikke har brydd seg nok med å sørge for at det kan bli bragt frem til rette vedkommende.

Men ikke slik med Maos postbud. Hvert eneste mangelfullt adressert brev er for ham en gåte han med hele seg går inn for å løse. Med all sin kjennskap til gater, veier og folk i distriktet prøver han ut fra de sparsomme opplysningene på brevene å finne frem til riktig adressat. I månedsvis kan han tenke og gruble seg frem til gåtens løsning. Denne historien hadde Arild Asnes lest og slukt.

Slik var det mulig å leve i Kina, der Mao var den store inspirator. En helt annen meningsfylde åpnet seg enn det det ekle Vesten kunne gi. Selv det enkleste og mest trivielle arbeid kunne lades med sterkt innhold og engasjement og løfte mennesket ut av gråheten og tomheten. Drøm som sviktet Kommunismen preger Solstads bøker de følgende 20 år. Først optimistisk, så mer og mer nederlagsdømt. I de to siste romanene er ikke kommunismen nevnt med ett ord.

merde2k17 Norsk

Men disse bøkene må forstås på bakgrunn av en drøm som har sviktet, og også som uttrykk for at forfatteren er blitt eldre. De dreier seg begge om frustrerte, middelaldrende menn. Han bestikker to leger til å erklære seg invalid, setter seg for resten av livet i rullestol og går inn i en passiv trygdetilværelse. Adressatene for protesten kan ikke være andre enn Vårherre og ham selv, for det er ingen, foruten legene, som vet at invaliditeten er fingert.

I realiteten er det en handling på randen av selvmordet. En dag lager han skandale i skolegården og føler at han aldri kan vende tilbake. Gjennom den selvdestruktive handlingen setter han hele sin tilværelse på spill — sosialt fellesskap, økonomi, ekteskap. Det er som om en undergangsdrift slår igjennom og tar over styringen av livet hans.

KNUT HAMSUN RINGEN ANALYSE Relaterte emner

Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Nasjonalbiblioteket. Ja jeg mente noget andet engang, jeg husker det nok, og De sa mig imot. Naturligvis var jeg dum da igjen. Og når alderen kommer den eneste glæde, den siste glæde. Jeg skal få flere av dem, mange, å kjære, jeg vilde gjærne ha børn stående efter hverandre opover, sånn, akkurat som orgelpiper, den ene høiere end den andre.

KNUT HAMSUN RINGEN ANALYSE Kommentarer:
Forfatter på Knut hamsun ringen analyse
Helland fra Stavanger
Anmeldelse min andre innlegg. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Indoor Percussion Ensemble. jeg liker lese bøker innad.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net