Ressursstyring Stavanger

  1. Mer om
Ressursstyring Stavanger

Ressursstyring Stavanger SpennendeContent [hide]

Copyright © 2021 Visma Versjon Visma Enterprise Ressursstyring Web Latest check: 3 weeks ago. This website is safe and with a generally positive notusportal.stavanger.kommune.no information at Website Informer Kurs i Visma Ressursstyring WEB (ofte kalt Notus portal fra tidligere) og Visma ressurs App Kurset er tilgjengelig for ledere i Stavanger kommune

Både arbeidsgivere og arbeidstakere er opptatt av at lovverket etterleves, og Arbeidstilsynet sørger for rapportering og oppfølging. Det er viktig å overholde bestemmelsene for arbeidstid i Arbeidsmiljøloven AML. Det er derfor et behov for systemer som hensyntar loven. Våre løsninger ivaretar dette på en trygg og god måte.

Smarte løsninger for en bedre arbeidshverdag

Se webinar: Dette må du vite om arbeids­miljøloven La de ansatte planlegge sin egen tilgjengelighet Våre løsninger for ressursplanlegging tilrettelegger informasjon slik at ansatte og vikarer kan holde seg oppdatert på eget arbeidsforhold. Alt av arbeidsplan, vaktoversikt, timelister, avspasering, ferie og fravær er til enhver tid oppdatert.

I relasjon: Nordea no netbank

Løsningene gjør det også mulig for vikarer å «shoppe» egne vakter. Du har bred bransjeerfaring, solid faglig kompetanse i kombinasjon med gode sosiale ferdigheter, og ser dine ansatte.

Farsund strand

Dine viktigste arbeidsoppgaver være: Strategi- og forretningsutvikling - langsiktig utvikling av virksomheten Resultatansvar Markedsutvikling - planmessig bearbeiding av kunder for å sikre ønsket omsetning og vekst Ressursstyring og rekruttering Personalansvar - utvikle og ta vare på medarbeiderne, både mht. Selskapet tilbyr gode betingelser og medeierskap.

Du får mulighet til å delta på en rekke lokale, nasjonale og internasjonale kurs som vil bidra til din faglige utvikling og nettverksbygging. I PwC får du muligheten til å jobbe med spennende oppdrag hos våre kunder.

Last ned også: Obs kundeavis

Hos oss har vi satt faglig og personlig utvikling i system. Prosjektet ble delt i flere faser. Fase 1 bestod av oppgradering av det tekniske miljøet i kommunen og oppdatering til ny versjon av CosDoc.

Leder for Norconsult i Stavanger Byggeindustrien

I denne fasen bidro DIPS med teknisk kompetanse, rådgivning, utvikling av tilleggs funksjonalitet samt testing av løsning i kundens miljø. Fase 2 bestod av opplæring av alle ansatte i ny funksjonalitet og arbeidsrutiner. DIPS bistod med rutinegjennomgang og rådgivning tilknyttet hvordan kommunen får størst effekt av ny funksjonalitet i bruk. Opplæring ble gitt både til systemansvarlige og kommunens interne kursholdere.

https://shishlov.info/nakunyhat.php

RESSURSSTYRING STAVANGER Relaterte emner

Søk Stavanger kommune Stavanger kommune er Norges fjerde største by med 132 100 innbyggere og om lag 5 000 brukere av CosDoc. Stavanger Brygge Kommunen har vært en viktig pådriver i videreutvikling av CosDoc gjennom disse årene, både via egne prosjekter og via faggruppen. CosDoc benyttes i dag på en rekke fagområder, og kommunen har bygget ut løsningen med flere tilleggsmoduler for økt effekt. I 2015 startet kommunen en prosess for å digitalisere primærhelsetjenesten ytterligere. Målet var å sørge for å ta i bruk den nye funksjonaliteten som var implementert i CosDoc, implementere flere tilleggsmoduler og sikre at løsningen ble brukt på en mest mulig effektiv måte i organisasjonen.

RESSURSSTYRING STAVANGER Kommentarer:
Forfatter om Ressursstyring stavanger
Jensen fra Kirkenes
Les gjerne min andre innlegg. Jeg trives Tiere / Haustiere / Hunde. Jeg trives studere dokumenter spørrende.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net