William Heimdal

  1. Mer om
William Heimdal

William Heimdal RefusjonWilliam Heimdal er en norsk tegner og figurativ maler. I dag virker han i Stavern under Odd Nerdrum, som del av kunstnerkollektivet Memorosa. Som del av den nerdrumske tradisjonen maler han klassisk figurativ, romantisk kunst med naturpalett WILLIAM HEIMDAL (17) er Nerdrum-kultens yngste medlem. Han har vært kulturpersonlighet siden tannfellingen, eller rettere sagt i Malm) er en norsk tegner og figurativ maler. I dag virker han i Stavern under Odd Nerdrum, som del av liker dette · 2 snakker om dette. Official page of the norwegian painter William Heimdal, born in likes · 2 talking about this. Official page of the norwegian painter William Heimdal, born in

Viktig informasjon: Brukervilkår er oppdatert. For å fortsette å lese betalt innhold må du logge inn på nytt for å få godkjent de nye brukervilkårene. Debatt Dette er et debattinnlegg.

William Heimdal Wikipedia

Meninger i teksten står for skribentens regning. Flere offentlige kroner kan jo virke som et litt smålåtent krav når man ser hva Heimdals læremester Odd Nerdrum ønsker seg for tiden. Det må opprettes to separate utdannelser for kunsthistorikere, sier Nerdrum til Klassekampen: ett med og ett uten Immanuel Kant.

Den tyske 1700-tallsfilosofen er nemlig opphav til alt som er fælt — både nazisme, maoisme og abstrakt kunst, ifølge Nerdrum. Vi kommer til å skamme oss over hvordan vi har behandlet klassisk figurative i Norge. Derfor mener jeg at det er et imponerende hån å av ca. Les også: Nye milliarder fra Raja til kultursektoren Kjære kulturminister. Eg ser rundt meg i rommet at tilbakemeldingane dei har fått på utstillinga, blir med vidare i arbeidet i atelieret.

William Heimdal

Javier Adams har allereie starta med å rette opp feil. Han målar ei hand på ny. Öde kallar det å stille ut for ein pinleg prosess, å leggje seg naken framfor eit publikum. I utstillingsrommet — som blir møtet mellom publikum og målaren — vil alle feila, men forhåpentlegvis òg dei geniale strøka, lyse.

Og dette er noko som skjerpar det vidare arbeidet etter utstillinga.

Handle fra aliexpress 2020

Og dei snakkar om kor mykje meir bevisste dei har blitt viktigheita av å gje kvarandre kritikk for å utvikle seg. Kan ein i det heile tatt utvikle seg til eit betre menneske, utan å få kritikk? Utan ærlege tilbakemeldingar? Dei legg òg til at det å selje måleri er ein av grunnane til at dei vil stille ut. Fordi måleria skal få hengje ein stad og bli sett vidare også etter at utstillinga er over.

Skamlaus For meg er ytringsbehovet ein vesentleg drivkraft for å drive med kunst.

https://shishlov.info/1100.php

Som introvert, og aspie Asperger syndrom, red. Både Odd Nerdrum og sonen hans Öde har Tourettes syndrom, og eg lurer på om dette på noko vis kan ha påverka måleria deira, og arbeidet deira?

Flaatten Foto: William Heimdal

Öde fortel at folk med tourettes ikkje eig skam, og at det blir reflektert i bileta dei målar. Som målar, og historieforteljar, har skam liten hensikt. Ein skal nemleg kome under huda på folk. Personar med tourettes er ekstroverte og sjarmerande. Når eg ser føtene til dei fire menneska i Odd Nerdrum sine måleri Dawn Morgengry frå 1990 eller The Singers frå 1988, tenkjer eg at dei inneheld litt av dei ukontrollerte energiske utbrota, med tourettes, som samfunnet prøver å temje.

Öde trur ikkje på skiljelinjer i filosofien, men på ein syntetisk filosofi som behandlar alle tankesett og sanningar som fragment av ein større samanheng.

Kunstmonopolet vi fryktet Morten Wold

Babels tårn, og folk som ser nazistar på høgljos dag Fleire ord seinare er me på ny inne i Odd Nerdrum sitt atelier. Han er ferdig med møtet, og samtalane held fram. Igjen snakkar me om mangfaldet innan samtidskunsten.

Nerdrum samanliknar det med Babels tårn, og seier at mangfaldet av ulike teknikkar og retningar er det som vil føre til forfallet. Her måtte eg sjølvsagt spørje om gruppeutstillinga med norske klassiske, figurative målarar som blei vist i Sverige i 2009, kor Nerdrum og dei andre kunstnarane i utstillinga blei assosiert med nazismen av blant andre kritikaren i Sydsvenska Dagbladet.

Nerdrum finn samanlikninga latterleg. Han fortel om kommunismen, og Russland, som har ein langt sterkare klassisk tradisjon, og at det i Tyskland var meir art deco, Picasso og nyfigurasjon. Han seier at Hitler òg har brukt ordet kitsch i nedsetjande kontekst om kunst han ikkje likte. Eg får òg høyre om korleis kommunismen ofte blir framstilt som noko konstruktivt, på tross av folkemord.

https://shishlov.info/feqydy.php

Den binære forenklinga går kanskje i at om den eine parten er forferdeleg, må den andre vere snill. På liknande vis som Dada-kunstnarane var antitesen til det etablerte, er Nerdrum det. I ei tid der ein dyrkar det nyskapande, dreg han plogen i bein linje med tjuvgodset sitt, gjennom kunsthistoria. Han er sjølv oksen som dreg plogen i si eiga retning. For sjølv om han har stole teknikkar frå dei gamle, har ingen av dei gamle sett universet til Nerdrum.

Fordommar for fall Nerdrum trekk publikum. Publikum er ikkje eit teikn på kvalitet, men heller det motsette, meiner mange.

Hva er modernisme? Klassekampen

Det skal helst vere ein avstand til folket. Og her ligg kanskje mange meter av den verkelege distansen mellom kunsten og kitsch. Sjølv om ikkje Nerdrum ser seg som ein del av folket, klarar han i det minste å opprette ei form for dialog. Nerdrum fortel om dei åra han sørga for at Kunstnernes Hus gjekk frå 20 000 besøkjande til 200 000. I Edvard Munchs «Pikene over broen», hvilke ulike farger har kjolene til de tre pikene? Er Barack Obama den eneste afroamerikaneren i fotografiet «Situasjonsrommet»?

Heimdal i sitt atelier der han arbeider på et av hans mange selvportretter. Foto: Julie Brundtland Skolens indoktrinering Ti år med skolegang har ikke ført noe særlig positivt med seg for Heimdal, påstår han. Det han reagerer særlig negativt på ved den norske skolen er at det legges lite til rette for selvstendig tenkning.

Jeg er heller ikke mottakelig for en slik indoktrinering, så da blir jeg heller frustrert over at mine medelever aksepterer det, sier han. Mange anbefalte Heimdal å ta seg en offisiell utdannelse, slik at han kunne ha en trygghet å «falle tilbake på». Disse argumentene har ikke appellert til ham. Skolen er pill råtten, så jeg ser ikke hva jeg skal med det.

Jeg forstår ikke hvorfor man skal søke trygghet, sier Heimdal. Klassisk filosofi er så menneskelig at det er vanskelig ikke å bli bergtatt av det, poengterer Heimdal.

I relasjon: Nylander heimdal

Fra Don Rosa til Caravaggio — Hvordan kom interessen for klassisk filosofi? Jeg ønsket å bli en like god tegner som Don Rosa. Det er et mesterverk når du ikke kan se hvem som har malt det.

100 rabatt zalando

Et maleri skal være levende, ikke som et frosset fotografi.

WILLIAM HEIMDAL Relaterte emner

Forside Søk «Nerdrum og elevane hans ser heller ikkje det same samfunnet når dei ser innover, som når ein stirrar ut i samtida. Dei lever i ei anna tid. Rembrandt si tid» 01. Men det kan vere nok å skifte meining ein gong for å kome fram til noko anna enn det som ein reiste frå. Det var den dagen eg kryssa landet for å møte Odd Nerdrum og Memorosa-gruppa. Tekst og foto av Brynhild Grødeland Winther. Tida kan vere noko anna.

William Heimdal
WILLIAM HEIMDAL Kommentarer:
Forfatter om William heimdal
Nordhagen fra Lillehammer
jeg elsker lese romaner håpløst. Se gjennom min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av Volkswrestling.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net