Hva Betyr Renessanse

  1. Mer om
Hva Betyr Renessanse

Hva Betyr Renessanse UltimatItaliensk Rinascimento snl.no › Kunst og estetikk › Kunsthistoriske epoker Renessanse betyr gjenfødelse, og kommer fra det italienske ordet rinascimento, via det franske ordet renaissance. Det hentyder til gjenopplivingen av Ordet renessanse betyr gjenfødsel. Det er også navnet på perioden i Europa fra ca. 1400-tallet til 1600-tallet, hvor det skjer en lang rekke endringer innenfor Renessansebegrepet brukes vanligvis for å beskrive tiden fra midten av 1300-tallet til begynnelsen av 1600-tallet

I Norge kom renessansen på et tidspunkt som svekket dens gjennomslagskraft. Reformasjonen og innlemmelsen som dansk lydrike i 1537 skapte et åndelig og kunstnerisk klima som dels hadde innført mange nyvinninger gjennom andre kanaler, og dels var i så stor omveltning av en ny stilart ikke uten videre kunne finne fotfeste.

Det var allerede skapt et nytt intellektuelt klima, der blant annet Oslo-humanistene er en kjent gruppering, hvor renessansen ble en av flere inspirasjonskilder.

De Største Artister Av Renessansen

Oslo ble i byens siste fase før bybrannen i 1624 en renessanseby. Renessansen som begrep ble først brukt av historikere i siste halvdel av 1800-tallet Jules Michelet, Jacob Burckhardt og har siden vært en av de mest diskuterte epokebetegnelsene i vestlig historiografi. Dels skyldes det at renessansen som «gjenfødelsen» av antikkens kultur bare er en av flere karakteristiske trekk ved epoken.

https://shishlov.info/dujeluvu.php

Mest kritisert er likevel oppfatningen av renessansen som et definitivt brudd med middelalderen. Denne kritikken har på den ene siden pekt på at avgjørende forutsetninger for de endringene som skjer i renessansen utvikles i middelalderen, intellektuelle på 1300-tallet med dikterne Dante Alighieri og Francesco Petrarca og kunstneriske den såkalte karolingiske renessansen på 800-tallet og Giotto di Bondone på 1300-tallet.

Miljøarbeider barne og ungdomsarbeider

På den andre siden har man fremhevet at en rekke praksiser og institusjonaliserte, kollektive ritualer som tradisjonelt oppfattes som «middelalderske», fortsetter å eksistere gjennom hele perioden, slik som astrologi og magi. En forklaring som blitt gitt antikkens tid for hvorfor kynikere ble kalt for hunder var på grunn av den første kyniker, Antisthenes, lærte fra seg på gymnastikkstedet Kynosarges i Athen.

Renessansen

Ordet Kynosarges betyr stedet til den hvite hund, men det synes Kynisme Wikipedia Hva er humanisme? Ordet humanisme kommer av human, som betyr menneskelig eller menneskevennlig.

Innen filosofien begynte man å sette mennesket i stedet for Gud i sentrum av tankegangen, og dette banet veien for ideen om kunstens egenverdi og om renessansemannen med sine mange talenter. Mens litteraturen stort sett handlet om religiøse tema i middelalderen, vokser det frem en verdslig litteratur med politiske og filosofiske temaer.

Se dette: Nkvo betyr

Innen bildende kunst og skulptur fjernet man seg fra normene, tradisjonene, stivheten og kirkens monopol som oppdragsgiver. I stedet for stive, gotiske helgenskulpturer med blikket vendt mot himmelen kom det naturlige menneskegjengivelser som Michelangelos David, i stedet for madonnaavbildninger kom Mona Lisas mystiske smil.

Hva var renessansen, egentlig?

Innen arkitekturen kastet man vrak på gotikkens spissbuer, i stedet etterstrebet man ro og harmoni inspirert av antikkens Hellas og Roma, som var en viktig periode på denne tiden. Mens middelalderkunst kun hadde til hensikt å formidle kirkens budskap, fikk den i renessansen også en plass i å formidle det profane, ikke minst på grunn av et rikt borgerskap som ønsket kunst i sine hjem.

Du vil kanskje like: Hva betyr ananas i vinduet

Familien Medici fra Firenze kan stå som et eksempel på dette. Steder å se renessansemalerier I Roma finner du malerkunst fra renessansen i flere museer og kirker.

Telia feilmelding

Kjente renessansemalere som Michelangelo, Rafael, Botticelli og Tizian finner du blant annet i Galleria Borghese, Vatikanmuseet og det Sixtinske kapell.

HVA BETYR RENESSANSE Relaterte emner

Hvem var en av de første kunstnerne som brukte den nederlandske malestilen? Hvorfor heter det den mørke middelalderen? De Mørke tider er et begrep som ofte brukes synonymt med Middelalderen. Det refererer til perioden mellom Romerrikets fall og begynnelsen av den italienske renessansen Alder av Discovery. Begrepet 'Mørke tiderble laget av en italiensk lærd navngittFrancesco Petrarch. Hva er 10 kjennetegn ved en renessansemann eller -kvinne?

HVA BETYR RENESSANSE Kommentarer:
Rapportert den Hva betyr renessanse
Sandvik fra Tønsberg
Bla gjennom min andre nyheter. jeg liker abseiling. Jeg nyter rapporterer norske nyheter ved et uhell.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net