Skolearena No

  1. Mer om
Skolearena No

Skolearena No Som et resultatHer vises delkarakterer, ikke fravær og anmerkninger Kontaktlæreren vil deretter godta søknaden og foresatte får tilsendt SkoleArena blir nytta for fraværsføring og karakterer Kontaktlæreren vil deretter godta søknaden og foresatte får Office 365 Teams SkoleArena for elever og ansatte SkoleArena for foresatte Nasjonal Digital Læringsarena Tilgjengelige Feide-tjenester Min Feide-konto (nytt

Det blir ulike faglige ekskursjoner for alle klassene, i tillegg til turer, grilling, aktiviteter og sosialt samvær. Pakkeliste til turen blir lagt ut på Facebook.

Klage på karakter

Skolen fortsetter som Drømmeskole, sjøl om prosjektet er avsluttet. Vi vil også arrangere en temadag om skolemiljø for VG1-elevene. Korona og smittevern Vi har lært mye om fjernundervisning og smittevern i vår, og føler oss beredt til nye situasjoner som måtte oppstå dette skoleåret. Vi er i jevn dialog med smittevernlegene i kommunene, og følger både deres råd og nasjonale retningslinjer nøye. Det er viktig at elever og ansatte også følger råd og karanteneregler, ikke minst i forbindelse med skolestart.

Stuenes skole : Få oversikt med SKOLEARENA!

Elever som ikke er helt i form, vil få fjernundervisning, de skal ikke møte på skolen. Det kan også komme nærmere retningslinjer om kohorter, bruk av innganger med mer før skolestart, dette blir informert om på facebook og hjemmesida.

Hvordan lage julelenker

Noen flere praktiske opplysninger Søknadsfristen for fri skoleskyss var 3. Dersom du har krav på skoleskyss og ikke har søkt, må du gjøre dette snarest. En må bo mer enn 6 km fra skolen for å ha rett til fri skoleskyss.

Foreldretilgang til fråvær og vurdering

Finn denne Informasjonen på flere språk For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene.

Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

Det er trygt for barn å gå på skolen Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Viss den eine av foreldra har foreldreansvar åleine, har den andre forelderen likevel rett på informasjon, men her er det ikkje snakk om jamlege oppdateringar informasjon vert gjeve etter konkret førespurnad, jf Barnelova § 47.

Klage på karakter

Klikk på lenkja under for å søkje om foreldretilgang: klikk på "foresatte", og "ny foresattbruker" Dersom du ikkje ynskjer e-postvarsel for både ny vurdering og elevresultat, kan du reservere deg mot dette i Skulearena. Mange skular har rutinar for at dette skjer jamnleg. For at føresette skal få tilgang må skolen slå på denne funksjonen.

https://shishlov.info/1280.php

I januar inviterer vi til kontaktmøte der foresatte får anledning til å møte kontaktlærer. Skolen oppfordrer foresatte til å ta kontakt ved behov.

SKOLEARENA NO Relaterte emner

Foreldretilgang til fråver og karakterar Publisert 27. Søknaden vil verte handsama innan 14 dagar. Skolearena er det verktøyet lærarane brukar til føring av fråvær og karakterar, vurderinger og eventuelle kommentarar. For å få tilgang til Skolearena, må foreldrene registrere seg og søkje om tilgang. Elevane sin kontaktlærar får melding om førespurnaden og godkjenner tilgangen. Kven som skal få tilgang vert avgjort med bakgrunn i Barnelova kapittel 5.

Skolearena No
SKOLEARENA NO Kommentarer:
Rapportert den Skolearena no
Aasland fra Hammerfest
Se over min andre nyheter. Jeg elsker absolutt verlocken. Jeg trives lese bøker oppløftende.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net