Tjeld Kryssord

  1. Mer om
Tjeld Kryssord

Tjeld Kryssord MagiTjeld i kryssord · Synonym til tjeld på 3 bokstaver. dyr · hus · tjeld på 4 bokstaver. bygg · dekk · fugl · tjeld på 5 bokstaver. bleie · fille · kjell · tjeld p Fant 69 synonym til tjeld. ord, Lengde, Bruker, Dato. bygg Trenger du hjelp fra vår kryssordbok? Vi har synonymer til TJELD for å løse ditt kryssord Svar til tjeld i kryssord. Leter du etter mulige svar til hintet tjeld i kryssord? Vi fant 36 synonymer og mulige løsningsforslag til kryssordhintet tjeld Få kryssordhjelp og løsning til tjeld i kryssord. Vi hjelper deg å løse kryssordet

Steke frosne vårruller

Spiserøret er hos mange fugl utvidet nederst til en sekkformet kro ingluvies. Kroen kan virke som en lagringsbeholder for mat, hvor maten delvis fordøyes. Frøspisende fugl kan lagre frø i kroen og spise mye på kort tid. Dette gir mulighet for å kunne trekke seg tilbake til et skjulested, bl. Sjøfugl kan frakte mat i kroen over lange avstander. Hos duene dannes det et sekret, duemelk, dannet fra epitelceller fra kroen, som gis til ungene.

Magen er delt i to bestående av en kjertelmage proventriculus og en kraftig muskelmage med hornplater kalt krås ventriculus som knuser hard mat. Fisk, insekter og kjøtt er forholdsvis lett fordøyelig i fordøyelsesvæsken, men harde frø må knuses. Kjertlene i kråsen har en horntråd. Hønsefugl og kornspisere eter stein og grus som samles i kråsen og bidrar til knusingen av maten i tyggemagen.

Hos insektspisere har kråsen tynn vegg og mindre muskler. Ugler samler ufordøyde bein og annet materiale i kjertelmagen og som gulpes opp som gulpeboller. Fra magen går maten over i tolvfingertarmen hvor bukspyttkjertel og lever er tilkoblet.

Tynntarmen er lang og endetarmen er kort og munner i en kloakk, sammen med urinveien.

Fugl kryssord 12 bokstaver

Hos spurvefuglene fjerner foreldrene avføringen omgitt av en hinne fra ungene i reiret. Ved overgangen mellom tynntarm og endetarm er det to blindtarmer.

Hos planteetere er blindtarmen lang. Fuglene har lever med galleblære og bukspyttkjertel pancreas. Ufordøyelig materiale som bein, hår og fjær gulpes opp som gulpeboller, f. Fugl som spiser blad er relativt sjeldne. Blad er tungt fordøyelig og krever et lengre tarmsystem. Skogshøns som storfugl og orrfugl spiser bl. Lunger, luftsekker og respirasjon tilpasset stort oksygenbehov Flyving er energikrevende, produserer varme og krever store mengder oksygen til respirasjonen.

Lungesystemet hos fugl er forskjellig fra det man finner hos kryp- og pattedyr. Hos fugl beveger luften i lungene seg bare en vei, i stedet for å pumpe ut og inn. Gassutveksling i en retning og lite restvolum dødvolum i lungene gjør det mulig å foreta langdistanseflyving og ved store høyder. Fuglelungene er sammenpresset ved inhalering, hvor luften går i primære bronkier utenom lungene, og greiner seg sekundære bronkier til de bakre luftsekkene og utvider seg ved utpust ekshalering Strupehodet larynx utgjør den øverste delen av det lange luftrøret trachea oppstivet av ringer med brusk eller bein.

Nederst deler luftrøret seg i to bronkier bronchi som går til hver sin lunge, og ved delingspunktet ligger stemmeapparatet, slik som hos sangfuglene trakeobronkial syrinx. Fuglene har ikke stemmebånd, men det er et stemmeapparat syrinx der hvor luftrøret deler seg i to bronkier. Utformingen av stemmeapparatet varierer mellom de forskjellige fugleartene. Hos duer består stemmeapparatet trakael syrinx av bruskringer i den nedre delen av luftrøret.

Ugler og gjøk har to semistemmeapparater i bronkiene bronkial syrinx, med litt forskjellig plassering i venstre og høyre bronkie. I stemmeapparatet er det tympaniforme gr. Fuglesang kan ha likhetstrekk med talespråk, hvor mange muskelgrupper deltar e.

Utpust gir utpressing av luft gjennom stemmeapparatet og luftrøret. De fleste fuglene synger med åpent nebb, men hos duer med sin kurring har et mer lukket nebb. Lyden naturens musikk varierer med frekvens 1-10 kHz, frekvensmodulering, amplitude, resonans og dissonans. Noe av sangrepertoaret er medfødt, men må perfeksjoneres ved læring.

Legg merke til sangfuglhannene som begynner å synge på ettersommeren, noe som man antar har med opplæring av det nye ungekullet.

Mellom de to bronkiene er det en forbeinet midtsøyle pessulus. Noen nattaktive fruktspisende frugivore fugl Steatornis i S-Amerika, med reir i mørke huleganger, har sonar med klikkelyder fra stemmeapparatet, og bruker ekkolokalisering til å navigere.

Fuglene har lunger som også virker effektivt ved stor høyde og lavt lufttrykk. Mange fugler har trekk som går flere tusen meter opp fra bakken, og er avhengig av lunger som fungerer godt under slike forhold.

Lungene er mørkerøde og henger fast på ryggsiden i kroppshulen. De har ikke alveoler som hos pattedyr, men et nettverk av rørformete kanaler parabronkier med enveis luftstrøm. Bronkiene fortsetter som en kanal mesobronchus helt til bakenden av lungene.

Ut fra mesobronchus går det ut endobronkier og ektobronkier. Mesobronchus og endobronkiene ender i store luftsekker med tynne vegger. Det kan være opptil 5 luftsekker per lunge, vanligvis 9 luftsekker ialt 2 halsluftsekker, 2 fremre og 2 bakre brystluftsekker, 2 bukluftsekker og 1 sekk mellom kravebeina. Luftsekkene opptar en stor del av kroppshulrommet og går inn i hule knokler.

Det går kanaler fra luftsekkene tilbake til lungene bronchi recurrentes. Lungene hos fugl er stive og kan ikke endre volum som hos pattedyrene. Lungesekkene virker som blåsebelger som får luft inn i lungene.

Dette betyr at all lufta i lungene blir skiftet ut i et åndedrag, i motsetning til oss hvor vi alltid har igjen rester av brukt luft i lungene. Avkjølingen av fuglene skjer gjennom utåndingsluften. Idet luftstrømmen går en vei kan blodstrømmen gå motsatt vei, noe som sikrer et effektivt oksygenopptak.

Fuglehjerte Fugler har som pattedyr atskilt lunge- og kropps-kretsløp, som disse har hjerte hvor både hjertekammer ventrikkel og formkammer atrium er fullstendig delt i høyere og venstre.

https://shishlov.info/313.php

Høyere ventrikkel pumper blod gjennom lungekretsløpet og venstre ventrikkel pumper blod gjennom kroppskretsløpet. Atskilte kretsløp er en fordel hvor kroppen mottar blod med høy konsentrasjon av oksygen O2, og hvor blod med mye og lite oksygen ikke blir blandet. Gassutvekslingen blir effektiv siden blodet i lungene har lavest oksygenkonsentrasjon og høyest konsentrasjon av karbondioksid CO2.

De to systemene kan fungere ved forskjellig trykk. Stort behov for energi ved flyging betyr høy tetthet av blodårer med høyt trykk i alle kroppens deler. Lungene har færre blodkar og kan fungere ved lavere trykk. Hjertekjeglen sinus venosus inngår i veggen i høyre forkammer.

Arteriebue 4 som kommer fra høyre hjertekammer hos krokodillene mangler hos fugl. Aorta er derfor laget av den høyre arteriebue 4 fra venstre hjertekammer. Det skjer ikke noen blanding av vene- og arterieblod. Veneblod fra kroppen går inn i høyre forkammer, videre til høyre hjertekammer og deretter til lungene. Arterieblod fra lungene går til venstre forkammer, derfra til venstre hjertekammer og derfra ut i kroppen.

Veggen i venstre hjertekammer er tykkest. Fugl har høy hjerteslagsfrekvens fra 100-1000 slag per sekund. Det er et inverst forhold mellom hjerteslagsrate og kroppsvekt. Erytrocytene i blodet har kjerne og er bikonvekse. Nyrer og ekskresjon Nyrene metanephros er langstrakte og mørkerøde. De er plassert mot ryggsiden mot virvelsøylen.

Dette er verdens tøffeste anleggsvei

Nyrene består av tusenvis av nefroner, og urinen dannes ved glomerulusfiltrering. Urinlederene munner ut i tykktarmen før kloakken. Fugler har ikke urinblære. Fuglene gjør som krypdyrene, er urikotele og skiller ut nitrogen i form av tungtløselig urinsyre som lages i leveren og skilles ut gjennom nyrene. Urinsyren er i en hvit halvfast kolloidal blanding løst i urin.

Fugl kvitter seg ofte med avføring for å redusere vekten. Siden urinsyre har lav løselighet i vann er det et velegnet avfallsstoff inne i egg. I kloakken blir vann reabsorbert slik at den utfelte hvitfargete urinsyren skilles ut sammen med ekskrementene og finnes ofte i den ene enden av avføringen.

Marine fugl skiller ut salt via saltkjertler over hver av øynene som skiller ut konsentrert natriumkloridløsning gjennom neseborene på nebbet. Effektivt reopptak av vann gjør at fuglene kan spare vekt. Kloakken er delt i tre deler. Bakerst av denne er det en uparret tykk sekk bursa fabricii som inneholder lymfefollikler og som lager B-lymfocytter, som ligner på dem i thymus. B-celler i immunsystemet B-bursa, og T-celler T-thymus.

Binyrene glandulae adrenalis skiller ut alarmhormonene epinefrin adrenlin og norepinefrin noradrenalin, samt kortisol. Reproduksjon og kjønnsorganer I hekkesesongen samles mange fugl i kolonier, spesielt sjøfugl. Samlingen gir bedre beskyttelse mot predatorer og gjør det lettere å finne en partner. Monogami er relativt utbredt blant fugl. Den vanligste formen for polygami er polygyni hvor en hann kopulerer med flere hunner.

Kjønnsorganenes vekt er redusert utenom parringsperioden, men utvikles som respons på økt daglengde.

Hos hunnen er det venstre ovariet eggstokken er mest utviklet, og det høyre er ofte rudimentært. Store egg gjør at overflaten på eggstokkene er drueklaseformet. Den venstre egglederen Müllerske gang er mest utviklet. Egglederen åpner seg i en trakt i bukhulen og den bakerste delen av egglederen danner livmoren uterus.

Det legges vanligvis ett egg per dag. Begge testiklene utvikler seg i bukhulen og inntil disse ligger det en bitestikkel epididymis. Parringsorgan mangler, bortsett fra hos bl.

Penis kommer fra buksiden i kloakken. For fugl som mangler penis krenges kloakken ut, og den presses mot hunnens kloakk. Hunnen kan ha en rudimentært organ tilsvarende penis clitoris. Store egg i forhold til kroppsvekten kan bidra til å redusere ruge- og oppfostringstiden. Hos ørn og svaner kan det gå flere måneder før ungene blir flyvedyktige.

Fuglene har ofte kjønnsdimorfi. Hannen kan ha forlengete halefjær, fargerik fjærdrakt eller spesielle huddannelser som hudlapper på hode og hals. Yngelperiode er om våren hvor mattilgangen er størst.

Ord som begynner på tjeld, Ord på tjeld

Korsnebb Loxia kan legge egg på ettervinteren, og både de voksne og de unge lever på fettrike frø fra gran og furu. Keiserpingvin Aptenodytes forsteri legger egg og ruger mens det er mange kuldegrader. Fuglene kan ha parringsspill, kurtise- eller beilehandlinger. Revirhevdelse skjer ved sang og angrep på konkurrenter som jages bort. Ugler og rovfulger kan ha populasjonssvingninger som er korrelert med smågnagerbestander. Hos fugl er hannen homogametisk ZZ, mens hunnen er heterogametisk ZW.

Lydytringer, revir og partnervalg Fuglene har ofte artsspesifikk sang, som viser territorium og dominans. Stemmeapparatet syrinx har 7-9 par med sangmuskler som får membraner til å vibrere og bidra til et rikt sangreportoir.

Sangfugler hører med til gruppen Oscines. Svaner lager trompetstøt fra luftrøret. Sangen har forskjellige funksjoner og brukes til å hevde territorium revir, lokke til seg parringspartner som kjenner igjen sangen, holde fugler sammen i trekk, kontaktlyd og kallesignaler mellom foreldrepar og unger, tiggelyd fra unger og til angstskrik i det øyeblikk en fugl er fanget, alarmskrik for å varsle fare, samt og skjenning- og mobbesang f. Skjenningen er artsspesifikk. Skjenning hos bokfinker skjer kortvarig over et stort og variert spektrum fra 500 til 15.

Bokfink setter sammen samme lydtype til en sang, mens gulspurv lager en repeterende sang teller til syv. Skremselslåten er felles og mange arter reagerer på denne, selv pattedyr som ekorn kan reagere på en panikklåt. Mange av bladsangerne er like av utseende, men har svært forskjellig sang, noe som bidrar til å hindre krysning mellom arter. Myrsanger og rørsanger ser like ut, men har forskjellig hekkebiotop. Størrelsen på territoriet varierer, og pardannelsen begrenser tettheten av reir.

Kompleks atferd er styrt av fysiologi, gener og omgivelser. Territorial atferd medfører kostnader idet reviret må forsvares med agressiv atferd mot inntrengere. Om våren vil fotoperioden stimulere hormonproduksjonen i skjoldbrukskjertelen som virker på hypofysen med oppregulering av andre hormoner bl. Et par med svarttrost og måltrost krever et bestemt areal i forhold til artsfrender, men hver art kan godt ha overlappende territorier.

Hos jernspurv kan det være flere hanner enn hunner om våren og noen hanner kan bli underdanige sekundære hanner.

Stjertmeis lever om vinteren i grupper sammen med ungene, men om våren deles vinterterritoriet. Om våren flyr hannrugder på trekk morgen og kveld. Straks hannen har funnet en hunn, drar han på nytt trekk for å finne en ny hunn.

Under trekket har rugda en karakteristisk pistrende låt.

Fuglane av Tarjei Vesaas. Etter at hannenes vårfuglesang er ferdig følger en periode med mindre sangaktivitet, tiden går med til mating, men utpå forsommeren etter at klekkingen har funnet sted blir det en ny periode med fuglesang. Denne sangen fungerer sannsynligvis som opplæring av fugleungene i reiret, som i en begrenset tidsperiode lærer den artsspesifikke fuglesangen. Fuglene er genetisk predisponert for å lære sin egen arts sang.

Fuglungene hører sangen fra sin egen far og andre hanner, og hannene klarer å synge riktig sang et år seinere hvor de ved utprøving tilpasser den lagrete sangen.

Selv om hunnen ikke kan synge gjenkjenner hun sangen, spesielt når konsentrasjonen av oksytocin er høy. En art kan ha forskjellige fuglesangdialekter. Fugleegg Modne eggceller hos fugl er meget store og består av en næringsrik plomme som er farget gul eller rød av karotenoider. Etter eggløsning dannes det ikke noe gult legeme som hos pattedyr. Befruktningen skjer i trakten infundibulum som legger seg inntil ovariet og tar opp egg som har løsnet.

Eggene legges med 1-2 døgns mellomrom og vanligvis om morgenen.

Egget gir økt kroppsvekt og det er en fordel å få redusert vekten på dagtid. Et egg legges før det neste anlegges. Hos høne bruker egget ca. Øverst i egglederen omgis egget av eggehvite albumin.

På veien nedover roterer plommen slik at eggehvitestrengen chalaza blir spiralformet. Dannelsen av strukturen, kalt den stokastiske banen, eller zaslavskys nett, finner sted. Consiglio a chiunque di stare german mature porn eli kari gjengedal naken qui.

Zverovka - spálená dolina, german mature porn eli kari gjengedal naken zuberec. Geweldige locatie met een uitzonderlijk uitzicht op het meer en op loopafstand van het oude centrum german mature porn eli kari gjengedal naken van langweer. Really big and with german mature porn eli kari gjengedal naken lots of light.

Ich habe ihren platz wirklich genossen und werde ihn mit german mature porn eli kari gjengedal naken sicherheit das nächste mal, wenn wir nach karachi kommen, umbuchen. We also prove the conjecture on average over a family of elliptic curves, which extends the main results of fouvry and murty supersingular primes common to two elliptic curves, number theory paris,, london mathematical society lecture note series, vol german mature porn eli kari gjengedal naken, cambridge university press, cambridge, and akbary et al.

Små oppmerksomheter som, i tillegg til den varme velkomsten av trær, gir deg en ekstra velkommen german mature porn eli kari gjengedal naken følelse.

https://lndc.us/elkjp-oslo-sentrum.php

Früher gab es german mature porn eli kari gjengedal naken noch die unterscheidung in "arbeiter", die lohn bekamen, und "angestellte", die gehalt bezogen. A party line nyerőgépen a játék célja, hvis du har mulighed german mature porn eli kari gjengedal naken for at modtage en velkomstbonus eller andre løbende casinokampagner.

Forekomsten av ms avhenger ikke german mature porn eli kari gjengedal naken av den generelle smittsomme sykdommen. For å se vinsterfossen kan man kjøre mot petsiko og følge stien german mature porn eli kari gjengedal naken til høyre.

Als hamburger sagt dir das vermutlich german mature porn eli kari gjengedal naken etwas. Installer monkeysign i en ikke-så-funksjonell form german mature porn eli kari gjengedal naken ennå. Elektrische zahnbürste porno german mature porn eli kari gjengedal naken koblenz. Brilleglass er tilgjengelig i mange forskjellige german mature porn eli kari gjengedal naken typer materialer, og er laget av mange forskjellige produsenter.

Tobakksindustrien german mature porn eli kari gjengedal naken er den mest lønnsomme industrien. Gaimans american gods hadde vel det meste jeg liker å få german mature porn eli kari gjengedal naken ut av en bok - håper stardust suksessen gjør at man vil lage film av denne og. German mature porn eli kari gjengedal naken tereza: bizning asosiy investorimiz sosv bo'lib, u startaplar uchun venchur kapital firmasi hisoblanadi. Essaouira, hostel aladin 16 - german mature porn eli kari gjengedal naken a 16, rue sidi abdesmih hostel - the hostel riad dar el pacha essaouira is situated in a lovingly renovated typical moroccan ryad,which was built in the 18 th century.

Og hvis noen kaster en stein i vannet, vil en tordenvær fange ham på vei, fordi disse sjelene german mature porn eli kari gjengedal naken samler is i posene og blir til svarte skyer, som deretter drysser hagl på reisende. And if you are not assured that it is her, check out. Innsjøen i denne german mature porn eli kari gjengedal naken regionen - brebeneskul.

Clean for you malgorzata german mature porn eli kari gjengedal naken tomasiuk. Før vi dro til iran første gang spurte vi en norsk iran-ekspert til råds. Effekten skyldes den minimale lydhastigheten i en viss dybde, på grunn av hvilken del av lydenergien som fanges opp av en undervannsbølgeleder. Det amerikanske presset har virket inn på den innenrikspolitiske situasjonen. Oddrun valgte en maritim karriere og seiler i dag som overstyrmann på lasteskipet mv eidholm.

Man kan godt lese romanene uten å fordype seg i dette. Sitat fra: jan-ove på oktober 13,, pm. Jeg trenger sko og en liten jakke bolero til en kjole Hypnotiseren leren online dating. Det er virkelig en vakker bok, jeg er helt forelska i den. Gei wo duo yi dian wen rou duo yi xie liang german mature porn eli kari gjengedal naken ge Facharbeiter bestanden, wie sagt der nordmenn zu 2, ich weiß das es nicht to heißt. Sovjetunionenes første utenriksminister.

Pink dildo thai massasje rogaland : Kinesisk dating viser svært perfekt

Prisen for resept briller german mature porn eli kari gjengedal naken varierer. Gullsmeden gir oss visittkortet sitt og inviterer oss hjem til seg samme kveld. Han var redaktør for et titalls internasjonale samlinger av artikler og medredaktør for en rekke vitenskapelige tidsskrifter chaos, communications in nonlinear science and numerical simulation, etc. Spørsmål eller oppdrag, ta kontakt med elevbedriftansvarleg ved skåbu oppvekst: 41 66 42 53 tori virik nøvik.

Ess neutrino super beam essnusb is a project that aim to create ahigh energy beam of neutrinos and anti-neutrinos to study thephenomenon neutrino oscillation and learn more about symmetryviolations in quantum mechanics.

Sitges is daarnaast ook een hotspot voor strandliefhebbers met tal van homovriendelijke naaktstranden. Du kan slappe af på balkonen omgivet af smukke blomster. Gerne lasse ich sie ihnen hiermit zukommen und freue mich german mature porn eli kari gjengedal naken schon auf den 5.

Ezen kívül nagy sebességű, zárt wi-fi hálózat is biztosított. Porno sybian-clip halberstadt. Tilsett pepper og humle-suneli. Fermi i foreslo en mekanisme for opprinnelsen til kosmiske stråler fermi-akselerasjon. Eg hadde ikkje hørt uttrykket før, men Norsk Ordbok. Heimfestinga er først og fremst Buskerud og Telemark, men også Hadeland. Frå Ål er det opplyst om ein variant stokka. Vi kan ikkje gje oss for i dag utan å minne om det vakre nordmørsordet ve d bju for same fenomenet.

Når råtjøra får stå ei tid, skil ho ut denne væska, som er som ein tynn beis. Dette kan brukast til impregnering, f. Såleis hører vi at somme prøvde å drikke det mot spanskesjuka, og likeeins har det vore drukke mot tæring. Men det vart ingen suksess da Blilnd-Anders hos Duun prøvde å kurere augo sine med «heit tjæralaug».

Tjørelogen er også kalla tjøremeisk eller berre meisk Valdres, Hallingdal, Voss, Sogn. I Østerdalen heiter den tjurrusvette, og det namnet skal visst også ha vore bruka på Hølonda. Om sterk, beisk kaffe kunne mor mi sie «han vart no som ein tjørrulau». Den første ubrukande tjøra som kjem når ein brenner ei tjøremile, hadde namnet pilltjurru i Malm. Derav skjellsordet pilltjurrudall, som var «Dagens ord» 22. Ordet finst eller har funnest i Nord-Østerdalen og det søraustre hjørnet av Trøndelag, og det går også inn i Stjørdalsdalføret og søre Innherred her med uttalen bast.

Også i samansett form tjørebakste tjurrubakste. Det kan gjelde både ski, båtar og kjørereiskap. I årets fangst har vi blant anna «å kve ski», forklart som å «smøre ski med tjærebasert grunning». Ivar Aasen har notert ordet frå Innherred, og det er også med i ei ordsamling frå 1760-åra. Denne samlinga har mest frå Nordmøre, men er truleg skriven av ein prest med tilknytning til Skogn.

Somme presiserer at grunninga må brennast inn for at det skal kallast å kve. Om ein ikkje brenner det inn, heiter det rett og slett å smørje ski Kolvereid ; om ein tørkar det inn i sola, heiter det å bre Stokksund. Det er dette som i Leksvik har vore kalla sommarkveing. Det kan også brukast om å preparere andre ting enn ski; eg har notert «å kve konta» tjørebre prammen frå Vanvikan.

Arnold Dalen har studert ordgeografien i dette. I tillegg til utbreiinga av å kve, finn han at det heiter å bakste eller bakstre ski i eit søraustleg område i Trøndelag, og å baka ski i Lierne og Røyrvik. Å kve er avleidd av kvåe kvae, og det viser vel til at dei har preparert skiene med kvae før i tida, både som impregnering og for å få dei glatte. Frå svenske målføre er registrert kväda om å kitte, lime saman med kvae.

Krokann kan nok vera vanskeleg å forstå, så her er litt hjelp: Ein stordynt er eit stort snøfall, og «løssinott-læke» er mildver på lussinatta. Helgamess-tøyr er mildversperiode rundt helgamess første søndagen i november eller på førjulsvinteren i det heile. Velkjent og ekkelt fenomen, og den einaste opplysninga vi har om akkurat dette ordet.

For eit anna ord som har med pålegg å gjera, kan vi gripe tilbake til»Dagens ord» 31. Det skal heller handle om folk. Eit tyri er ei samling med folk, gjerne slike som ber seg merkeleg åt eit underleg tyri.

Også villstyrne ungar eller ungdommar småtyri, tokkeltyri, få inn tyriet til kvelds. Ordet går frå Agder, oppover Vestlandet til og med Nordmøre, pluss Oppdal.

Frå Rindal skriv Jo Skjølsvold at det har vre særleg bruka om ektepar som held sterkt eller mykje saman. Det er vel også det som ligg i «to-tyriet» som nhyleg var framme på facebook-gruppa for surnadalsdialekt, og da tilsvarar det vel kallty.

I Selbu er tyri bruka om reiskapar, hjelpemiddel. Vi har eit liknande ord som ser ut til å gå noko vidare, nemleg tyras. Betydningane er parallelle, men somme plassar er tyras også bruka om skrot og skrap. Hans Ross noterte dette frå Nes i Hallingdal, og i nyare samlingar er det oppskrive også frå lenger opp i dalen Ål og Hemsedal.

Det var om å gjera å ha hest som var god til å ta undervegen. Mikkjel Fønhus kjem inn på dette i «Hallingsvarten», som var ein hest med denne eigenskapen: «Nå ble det Svarten som måtte leite seg fram etter undervegen, hester hadde en merkelig evne til å greie slikt» s.

Men da måtte hesten få gå akkurat som han sjøl ville. Merkeleg nok ser ikkje dei gamle ordsamlarane Aasen og Ross ut til å ha fått tak i dette ordet. I eldre samlingar er det å finne berre hos W.

Christie ihans «Norsk Dialect-Lexikon». Men som målføreord går det ganske vidt. Flest opplysningar er det nok frå Trøndelag og indre Nordmøre, men det er også ein del belegg både austafjells og oppover i Nordland.

På Vest- og Sørlandet er det minimalt. Dette kan nok ha å gjera med at dei mange plasar seier herd i stadden for aksel eller skulder. Akselbrei er i alle fall bruka av anerkjente forfattarar som Duun, Garborg og Falkberget, og i seinare tid av Jon Michelet. I spøk kan folk bli karakterisert som «akselbrei over rauva». Da er dei gjerne i meste laget karavorne. For å understreke dette, kan det heite at nokon er «akselbrei over rauva og handsterk til å skite» i Verdalen også «handfast til å skite».

Belagt frå Frol, Verdal, Inderøy og Kvam. Så er det også overført på folk som et opp det som andre ikkje likar. Desse opplysningane sendte Signe Aal inn til Dialektmagasinet i si tid frå Kvam: «Dei kunne og ha ein porrojælk. Han var vel ingen utstillinghest nett, og laut taka til takke med det dei andre ikkje ville ha. Me får vona han fekk litegrann godt høy attåt. Det kunne og nyttast i overført tydnad. Om det var att litegrann av ein matrett, og nokon hadde hug på det, kunne han by seg til å vera porrojælk.

Ein firfota porrojælk var vel ålætt, vil eg tru». Peter Grevskott frå Frol gir dette eksempelet: «æ e nu som porrojælk hen i gåla». På ein dialektkveld i Verdal i 2004 vart det fortalt at ordet vart bruka om ein gammal hest som var sein å kjøre med, fordi han stadig rente borti tuvene og åt.

Førsteleddet er hokjønnsordet porro, som kan bety avfall, botnfall ved ysting, fôr som dyra ikkje vil eta m m. Dette kjenner eg berre frå morsmålet og «farsmålet» mitt, det vil seie Øksendalen og Sunndalen på indre Nordmøre.

Trur det kunne brukast begge plassar. Førsteleddet er nok pør pørr, porr om noko smått, som vi hadde oppe i går. I Norsk Ordbok støyter vi på det under oppslaget por, men det viser seg at uttaleformer som pør r og pår r er nokså vanleg.

Denne store ordboka, som skal dekke alle norske dialekter, har i alt 7 tydingar, og det er vel den første av dei som er mest aktuell her. Ser ein på heimfestinga, går ordet frå Romsdal og heilt opp til Senja. Igjen eit ord med nordvestleg tyngdepunkt.

Ein informant frå Orkdal sendte på 80-talet inn eit par gode eksempel: «No lyt du ry ihop pørret ditt så æg fæ vask te hæljen», og «ta pørret ditt og fløtt på ein annain martna! Frå Frøya har vi variantformene paur og pøyr. Den siste er kjent også frå Ytter-Namdalen. Det er vel da opphavleg ei fleirtalsform av dette. Shetlandsk har par om smule, kjøttrevl o. Og det kan nok brukast om utstyr og reiskap, arbeidstøler.

Det er visst berre bruka i fleirtal. Ordet ser ut til å ha vore kjent over store delar av landet. Tøler dekker nok også eit noko anna betydningsfelt enn reiskap, børnad m m. Det går fram av oppslaget i Norsk Ordbok, og av bakgrunnsmaterialet for dette.

730 no marcus og martinus

Samling av småting og klede kan vera ein høveleg definisjon. Somme vil også bruke det særskilt om småting som ungar samlar på, og andre helst om ting som kan flyttast, eller om bagasje: «Ho tok tølånn sin og for sin veg». Så er det spørsmål om slektskap mellom tøler og det engelske tools. Ja, tøle r er avleidd av eit inkjekjønnsord tol, som betyr reiskap, verkty. Det går direkte tilbake til norrønt tól. Det engelske tool s kjem frå gammalengelsk tol, som vel er heilt same ordet som det norrøne.

Men det er visst ikkje snakk om lån den eine eller andre vegen her, snarare felles germansk språkarv. Det finst slektningar også i gotisk. Dette er nok mykje meir avgrensa enn dei meir utbreidde og nære slektningane børnad og børnskap. Alle går tilbake på eit verb som vi stort sett brukar berre i presens bør og preteritum burde, men som i infinitiv heiter å burde.

Dermed er det også denne forma vi finn i ordbøker. Både børn e, børnad og børnskap blir da opphavleg «det som ein bør ha» for å få gjort noko. I Norsk Ordbok er ordet normert børn, også i dei samansette orda. Det dreg ein nok med seg frå Ivar Aasen, som så vidt nemner denne forma under innførsla børnskap eller «byrnskap», som han skriv. Men ordet oppfører seg som eit svakt hokjønnsord, med «børnå» i bestemt form eintal og ubestemt form fleirtal, og «børnåinn» i bestemt form fleirtal og i dativ eintal.

Dermed burde den normerte oppslagsforma vore børne. Norsk Ordbok heimfestar ordet til Nordmøre og Oppdal. Rise fører opp «børn» i lag med «børna» i si samling frå 1933, men Ingeborg Donali har berre børna d. Det er nok ikkje bruka på riktig heile Nordmøre heller. Det ville forundre meg litt om vi ikkje kunne legge til Rindal her. Det viser at ordet heilt opp mot våre dagar kan vera «produktivt» og gå inn i nylagingar. Og som ordtaket seier: «det e skarvmerra så rønne røyner børnåinn».

Det betyr rett og slett reiskap, kanskje særleg handreiskap. Det blir snakka om gardsambod, fiskarambod, snekkarambod, knivambod, kjørambod og mykje anna. Somme vil også rekne bestikk kniv, skei og gaffel som ambod. Dette er av dei ganske få orda som kan forekomma i alle tre kjønn, og det er eit utal med uttalevariantar. Stundom kan det ha fått ein h fremst hannbo, hannbø etc. I ei eller anna form ser ordet ut til å ha vore vanleg over store delar av landet, og det opptrer svært ofte i lokale ordsamlingar gjerne i lag med a v bakleg og andføttes.

Emn es veå, -veo o l er utbreidd på Nordmøre om dette. Emningsveå er også registrert. Det ligg i ordet at det er material som kan vera emne for eitt eller anna nyttig produkt. Det brukar også Leif Halse, når han kjem inn på at karane hadde augo oppe for emne av ymse slag når dei for i skog og mark. Så har vi nokre litt merkelege former «embesveå», «embesveo». Frå Sunndalen kjenner eg «æmbesbjørk» og «æmbestre». Eg har ikkje anna forklaring enn at dette er ei samanblanding av emnesvede og ambodsvede.

Ja, det stemmer, og i Helges eige årsskrift «Hendt og hender» som dessverre ikkje kjem ut lenger les vi 2015, s. Vi har nokre få opplysningar om dette ordet etter innsamling på1980-talet, og dei fordeler seg etter velkjent mønster i uttalen av sisteleddet: «gagnsvu» frå Orkdal og Meldal, og «gagn s veo» frå Snillfjord.

Uavhengig av dette har eit par solide informantar frå Hitra ført opp «gagnsvea». Men gagnstre er nok meir vanleg. I utgangspunktet er det jo av tre, men det kan også overførast til andre ting, f eks grautvuddu i Melhus.

Dette spøkefulle uttrykket har vi ei einaste opplysning til om, ved Bjarne Østbø frå Surnadal, innsendt til Norsk Ordboks setelarkiv: «høgg du brillhusveå? Derifrå er det også komme inn i ordsamlinga «Ord te gagns» frå Surnadal.

Vi tok det også med i «Trønderordboka», men da mangla vi opplysninga frå Orkdal. Sisteleddet «-veå» vs «-vu» forkorta for «vuddu» avspeglar systematisk forskjell mellom nordmøring ytre trøndermål og indre trøndermål.

Men er det fleire som kjenner dette uttrykket? Eg ville i alle fall mistenke rindalingane og meldalingane, som ligg strategisk plassert mellom Surnadal og Orkdal. Det var også framme sist eg var der oppe, tilbake i 2008. Ordet er positivt lada og kan brukast i fleire samanhengar. Ordet er ikkje nemnt i dei gamle standardkjeldene Aasen og Ross, men er kjent frå fleire plassar Namdalen og har fått oppslag i Norsk Ordbok.

Det er også komme med i dialektsamlinga frå Ytter-Namdalen 2011. Det går også inn på Helgeland Bindal, Vefsn og vitnar om det spesielle fellesskapet i ordforråd på tvers av fylkesgrensa i dette området. Den tøffeste anleggsveien i verden finner du visstnok i Austertana i Finnmark. Bore-kronen krever en sånn kvalitet at de må ha utvikla den selv under navnet Tanakrona - og en periode var det smått med maskinprodusenter som ville ha utstyret sitt opp der, skriver Nord24.

Nå leverer Caterpillar bilene som trengs i daggruven - og bruker den strabasiøse anleggsveien som reklame for kvaliteten de leverer. Odd-Einar Utsi er anleggsleder. Han kan dette fjellet som sin egen bukselomme. Ikke alle sjøfugler har tatt dette inn over seg.

Kanskje har tjelden på bildet en gang blitt klekket ut på denne posisjonen. Så har den kanskje fulgt sine instinkter og som voksen, kjønnsmoden fugl valgt å finne seg en plass i midtrabatten på riksvei 553. Det er stressende for tjelden å bli forstyrret av så mange og store doninger.

TJELD KRYSSORD Relaterte emner

Luftgevær — Nettbutikk med godt utvalg av luftgevær — Nettsport. Select ballpumpe er en liten og enkel ballpumpe i kompakt design med tilhørende nippel. Plassering: Sol Jord: Klarer seg i mange t. Eruca sativa Antall frø: Ca. De fleste forbinder nok tjelden med kysten og fjæra, selv om den også har etablert seg i jordbrukslandskapet, i byer og ved innsjøer og elver i. Ofte føler eldre seg veldig ensomme, til tross for at de gjerne har rikelig med barn, barnebarn - og til og med oldebarn - de kunne omgi seg med. Det er ofte her telefonene skiller seg fra hverandre.

TJELD KRYSSORD Kommentarer:
Redaktør på Tjeld kryssord
Thomsen fra Skien
Siste nytt: min andre nyheter. Jeg trives Volkswrestling. Jeg trives lese om Norge plagsomt.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net