Ptil

  1. Mer om
Ptil

Ptil NyttigHvordan kan vi sikre at oljeselskapene bidrar til at de forblir sterke og livskraftige Petroleumstilsynet er et norsk, statlig tilsyn underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Petroleumstilsynet har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten i Norge Petroleumstilsynet (Ptil) er et norsk, statlig tilsyn underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Petroleumstilsynet har myndighetsansvar for sikkerhet Goliat akutt stengt: – For å si det litt banalt, det kan ikke være gnister i områder med olje og gass Samtidig fikk Ptil kritikk for ikke å ha verifisert at feilene på Goliat var fikset, da feltet startet opp i 2016. På Goliat-feltet, som per i

Kritikkverdig I samme rapport fikk den ansvarlige statsråden, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie H, kritikk av Riksrevisjonen for ikke å ha fulgt opp Ptil tett nok.

Ptil ber Hydro rydde opp på Nyhamna

Etter å ha hørt svarene fra Hauglie, Myhrvold og partene i petroleumssektoren, konkluderer leder Dag Terje Andersen Ap i kontrollkomiteen med at Riksrevisjonen hadde godt grunnlag for kritikken sin. Han vil ikke si noe om hvilken reaksjon Hauglie kan vente seg, men antyder at komiteen vil fremme kritikk i en eller annen form.

https://lndc.us/minifom-baby.php

Tvert imot har vi fått høre fra både selskapene i sektoren, Petroleumstilsynet og statsråden at de er enige i mye av kritikken, sier Andersen til NTB. Flere avvik Tilsynet pålegger Equinor å gjennomgå sine systemer for å identifisere risikoer i kritiske leveranser og oppfølgingen av leverandører i prosjektene sine. På mange områder ser SAFE fortsatt bekymringer som vi mener må forbedres.

Petroleumstilsynet Store norske leksikon

Fra arbeidstakersiden har Ptil ofte vært savnet i de tunge sakene. Tilsynshistorikk Erfaringer fra tidligere tilsyn: Ptil unnlater å synliggjøre hvilke avvik som ligger fra tidligere tilsyn. Dette medfører at alle tilsyn oppleves som det første.

Historien fra tidligere tilsyn burde vært mer synliggjort for å sjekke ut om selskapene har fulgt opp tidligere mangler og avvik. Bløff og manglende lukking av avvik må slås mye hardere ned på.

Debattforum

Partsarbeid Særlig to-partsarbeidet er sterkt mangelfullt. Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop Riksrevisjonens rapport viser at den tillitsbaserte modellen Petroleumstilsynet bruker for å føre tilsyn med oljeselskapene, har begrenset effekt på selskapenes oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.

Mill ovn test

I pressemeldingen som fulgte presentasjonen av rapporten, sier Riksrevisjonen at Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, bruker ikke reaksjonsmidler når det er behov for det, og ga selskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsmessig forsvarlig.

Rapporten tar utgangspunkt i fire saker, Eni Norges bruk av Goliat-plattformen før den var i sikkerhetsmessig forsvarlig stand, Ptils oppfølging av boreriggen Songa Endurance, og landanleggene på Mongstad og Nyhavna.

Ptil gransker Johan Castberg

Riksrevisjonen har undersøkt Petroleumstilsynets oppfølging av sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom fire dybdestudier, og har funnet flere kritikkverdige forhold. De viser blant annet til at tilsynsmetodikken ikke bidrar til å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer, at selskapene ikke utbedrer regelverksavvik, og at tilsynet ikke bruker virkemidler som stans av virksomhet eller tvangsmulkt når det er behov for det.

Foss trakk fram Equinors ansvar som største aktør.

Last ned også: Livet som ung ufør

Equinor står for mer enn 70 prosent av all petroleumsaktivitet i Norge og det er bekymringsfullt at heller ikke dette selskapet følger opp påpekninger fra Petroleumstilsynet. Etter Riksrevisjonens vurdering er det alvorlig at Petroleumstilsynets tilsynsmetodikk, oppfølging og bruk av reaksjonsmidler i liten grad har hatt ønsket effekt.

Tillitsbasert «kontroll» fungerer ikke Systemkontroll basert på tillit, fungerte ikke, sa Foss. Har ansvaret for tilsynet med sikkerheten i norsk oljenæring. Underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

Anne Myhrvold 53 har vært toppleder siden 2013. Det er én for mye, mener han. Peker på korona Også olje- og gassnæringen er blitt sterkt påvirket av koronaviruset. Nå lurer Ptil på om pandemien kan ha redusert sikkerheten.

Myhrvold leder også Sikkerhetsforum, som fremmer arbeidet med sikkerhet i næringen.

Tidssoner verden

Der sitter både arbeidsgiver og arbeidstager.

PTIL Relaterte emner

Arbeids- og sosialdepartementet ASD kritiseres for manglende oppfølging og krav til Ptil, blant annet på IKT-sikkerhet og beskyttelse av barrierene på anleggene. Kritikken må bidra til læring og forbedring, man trenger dette unike norske tilsynet og trepartssamarbeidet, mener NITO. Riksrevisjonen la 15. Last ned rapporten - Rapporten viser at Ptil har gjort alvorlige feil og tilsynet har nok også fått en svekket rolle over tid. Hun spør: Var det tøffere tilsyn, mer makt bak pålegg og respekt for tilsynet da?

PTIL Kommentarer:
Redaktør på Ptil
Bergli fra Hammerfest
Jeg trives rapporterer norske nyheter nesten. Les gjerne min andre innlegg. jeg er tent på Fahren.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net